Archivy

V němčině jsme první v okrese

15.února 2018 se v DDM Blansko uskutečnilo každoroční klání o nejlepšího němčináře okresu. Do něho postoupily ze školního kola dvě studentky třetích ročníků – Jaroslava Šafářová ze 3.B a Lucie Borková ze 3.C.

Letošní rok přinesl hned dvě novinky. K tradičnímu poslechovému testu přibyl tentokrát i test prověřující čtení s porozuměním. S ním si obě naše děvčata poradila velmi dobře. Druhou novinku představovalo jiné pojetí ústní části soutěže. V předchozích letech hovořili jednotliví soutěžící o vylosovaném tématu a odpovídali na otázky poroty. Nyní byli účastníci německé olympiády nahodilým výběrem rozděleni do dvojic, všem dvojicím bylo zadáno společné téma a po času určeném na přípravu měli studenti ve dvojicích diskutovat na dané téma sami mezi sebou. Úkolem poroty pak bylo jejich výkon správně obodovat.

Tento způsob soutěže naše studentky nezaskočil. Ba naopak, Jaroslava Šafářová získala právě v poslední části soutěže bodovou převahu, a stala se tak celkovou vítězkou soutěže. Lucie Borková skončila v Blansku na pěkném čtvrtém místě.

Oběma děvčatům skutečně velmi děkuji za příkladnou přípravu a Jaroslavě Šafářové přeji hodně úspěchů v obtížném krajském kole.

Za komisi cizích jazyků Mgr. Radka Hlaváčková

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934