Olomouc v květu

Datum

Jestlipak může starobylá Olomouc v září začít kvést? O tom se snažili přesvědčit studenti septimy a 3. ročníku boskovického gymnázia při podzimní literárněhistorické exkurzi, kterou absolvovali společně se svými pedagogy humanitních předmětů ve čtvrtek 14. září 2023.

Vyrazili jsme směr Olomouc od školní budovy dvěma autobusy kolem osmé hodiny ranní. Cesta rychle uběhla a po deváté jsme dojeli na staré autobusové nádraží. Studenti i učitelé využili blízkosti galerie a obchodního centra Šantovka, aby se připravili na procházku po městě. Nejprve jsme se společně vydali přes probouzející se historické centrum kolem budov Univerzity Palackého na náměstí Republiky, odkud jedna skupina pokračovala ke katedrále sv. Václava a druhá do Arcibiskupského paláce, kde jsme měli objednané prohlídky. Katedrála sv. Václava je svědkem slavné i pohnuté historie města.

Průvodkyně, která se nás ujala, nás zavedla do jednotlivých částí areálu chrámu, jak se postupně rozrůstal od 12. do 20. století, včetně krypty a nádherného románského okna. V Arcibiskupském paláci jsme s průvodcem postupně prošli reprezentativní místnosti, kde se odehrály významné historické události, mj. nástup císaře Františka Josefa I. na trůn v roce 1848. Při přesunu k radnici nás zastihl kolem poledne silný déšť, který však naštěstí neměl dlouhého trvání. Poté následovalo individuální volno s přestávkou na oběd.

Odpoledne jsme se sešli už za slunečného počasí u sloupu Nejsvětější Trojice (památka UNESCO), kde čekaly průvodkyně z olomouckého infocentra, které si pro nás připravily krátkou procházku po historickém centru doplněnou informacemi z dějin Olomouce. Všechny zaujala informace, že během září rozkvete město díky příchodu 24 000 studentů, kteří navštěvují Univerzitu Palackého (to je jako celé Blansko). Potom jsme se ještě občerstvili v centru Šantovka, abychom symbolicky v 15.15 vyjeli směrem na Boskovice, kam jsme dorazili v pořádku kolem půl páté. Pro některé studenty to byla první návštěva Olomouce. A nezbývá než doufat, že mnozí z budoucích absolventů Gymnázia Boskovice se budou coby vysokoškolští studenti podílet na rozkvětu tohoto města.

Josef Pros         

Další články