PŘÍRODNÍ VĚDY JSOU MOJE VÁŠEŇ

Datum

Jmenuji se Linda Tománková, jsem studentkou třetího ročníku čtyřletého oboru Gymnázia Boskovice.

Už od základní školy mě baví fyzika, matematika a chemie. Pravidelně se účastním Fyzikální, Chemické a Matematické olympiády na úrovni krajských kol většinou jako úspěšná řešitelka.

Největším úspěchem v oblasti olympiád je můj postup do celostátního finále Astronomické olympiády, kde jsem se umístila na 14. místě. Od listopadu loňského roku zpracovávám SOČ na téma „Franck-Hertzův experiment znovu a lépe“ ve spolupráci s PřF MU. Prezentace získaných zkušeností a představení výsledků mé práce mě čeká na začátku příštího roku.

Zajímavou zkušeností byla účast na akci „Týden vědy na Jaderce“, kterou pořádá ČVUT. Vybrala jsem si miniprojekt „Svět podivných jader“, díky kterému jsem mohla poznat Ústav jaderné fyziky, kde jsem se věnovala teoretickým výpočtům z Feynmanových diagramů, fotoprodukci kaonu a Λ hyperonu a aplikaci isobar modelu na experimentální data. Výstupem byl článek publikovaný ve Sborníku příspěvků.

Další zajímavou akcí byl „Den s experimentální fyzikou“ pořádaný MFF UK. Absolvovala jsem exkurzi k PALSu, navštívila Astronomický ústav MFF UK, seznámila se s křemíkovými detektory a Van der Graafovým urychlovačem.

Zábavnou zkušeností byla pro mě akce „Staň se na jeden den částicovým fyzikem“, kterou pořádala PřF UP v Olomouci. Po zaškolení jsem si vyzkoušela analyzovat dala z CERNu v programu HYPATIA. Velkým zážitkem potom bylo online zhodnocení výsledků a diskuse přímo s vědci z CERNu.

V loňském školním roce jsem se zapojila do fyzikálního semináře FYKOS, ve kterém jsem obsadila 5. místo. Za jedno z nejlépe zpracovaných řešení experimentálních úloh FYKOSu jsem byla letos vybrána mezi čtyři nejlepší řešitele, kterým byla odměnou čtrnáctidenní stáž na MFF UK – v mém případě to bylo konkrétně na Fyzikálním ústavu UK, kde jsem v červenci pracovala na generaci superkontinua ve fotonickém krystalickém vlákně a jeho využití v ultrarychlé spektroskopii. Díky stáži jsem dostala příležitost svoje výsledky v říjnu prezentovat na mezinárodní konferenci 7th World Engineers Convention v Praze.

V nejbližších dnech mě čeká účast na týdenním soustředění FYKOS a třídenní finále Talentové akademie, kde si vyzkouším vědeckou práci ve špičkových laserových centrech HiLASE a ELI Beamlines, kam se běžná veřejnost nedostane. Tématem bude zkoumání a simulování reflexních mlhovin pomocí špičkových laserů.

Další články