Návštěva Ústavního soudu

Datum

V úterý 28. 2. 2023 se uskutečnila exkurze studentů společenskovědního semináře do Brna na Ústavní soud České republiky.

Po nezbytné dozimetrické kontrole při vstupu se účastníků ujal vedoucí Odboru vnějších vztahů PhDr. Pavel Dvořák.

Prošli jsme s ním nejdůležitější místnosti historické budovy včetně zázemí pro činnost soudců.

Prohlídka byla doprovázena poutavým výkladem o dějinách státu a práva od středověku až po současnost.

Studenti si zopakovali a doplnili informace o aktuální činnosti této významné instituce.

Celkově lze hodnotit exkurzi jako velmi podnětnou pro studenty humanitního zaměření i vzhledem k jejich dalšímu vysokoškolskému studiu.

 

Věra Prosová

Další články