Vítejte v Doubravách

Datum

Těmito slovy začíná text nové informační tabule, která byla u lesa v blízkosti Sportparku vyvěšena 13. prosince loňského roku. Připravili a nechali ji vyrobit žáci Gymnázia Boskovice v rámci projektu Náš les.

Projekt probíhal pod patronací Lipky (školské zařízení pro environmentální vzdělávání) a jeho cílem bylo zlepšení přírodních podmínek ve vybrané lesní ploše. Studenti les pravidelně navštěvovali od dubna 2021, aby zjistili, v jakém stavu se les nachází, co v něm roste a žije, jak se o les pečuje. Výpravy do lesa podnikali i o prázdninách a v noci. Mnoho potřebných informací se dozvěděli na schůzce se správcem lesa přímo v terénu.

Les je zčásti tvořen porostem borovic, smrků, modřínů a listnatých stromů. Část lesa byla vytěžena v důsledku kůrovcové kalamity, ale tyto plochy jsou již přirozeně i uměle zalesňovány. Ve zkoumané části lesa studenti objevili podmáčené plochy, kde by vyhloubená tůňka mohla sloužit jako místo pro rozmnožování obojživelníků. V důsledku těžby bohužel došlo k vysušení podmáčených ploch a nápad nebylo možné realizovat.

Během výzkumu studenti zjistili, že přestože je les hojně navštěvován a využíván ke sportu (singletrails), relaxaci i sběru lesních plodů, žije v něm nemalý počet organismů. Zároveň se ukázalo, že o les je dobře postaráno a možností, jak zlepšit přírodní podmínky, není (pro studenty) mnoho. Výsledkem projektu je tedy výše zmíněná tabule, která návštěvníky lesa informuje o ekosystému lesa a mimo jiné je má podpořit v šetrném chování, aby se zde i nadále mohli potkat se všemi lesními obyvateli a užít si příjemného prostředí při vycházkách.

Na projektu pracovali: Milada Barešová, Petra Růžková, Lukáš Oujeský, Kateřina Trojanová, Vojtěch Hrabal, Beáta Stloukalová, Jan Vašíček a František Hrabal. Děkujeme za spolupráci městu Boskovice, inženýru Tomáši Minxovi a našemu školníkovi panu Andrlíkovi.

Mgr. Milada Barešová

Další články