ŠPP nabízí žákům, ale také jejich rodičům a učitelům, možnost obrátit se v případě školních i osobních problémů na odborníka. Služby ŠPP jsou bezplatné. Pracoviště se nachází v 1. patře, je přístupné bočním schodištěm z 2. patra nebo samostatným bočním vchodem.

Hlavní cíle ŠPP

  • přiblížení poradenských služeb psychologů a speciálních pedagogů žákům a učitelům škol,
  • zkvalitnění podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve školách,
  • omezení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání,
  • provázání služeb kariérového poradenství s kariérovým vzděláváním a poskytováním kariérových informací.

Na koho se můžete obrátit

RNDr. Lada Bažantová

Výchovná poradkyně

 lada telefon:
516 802 220
516 802 223
email:
lada.bazantova@gymbos.cz
konzultační hodiny:
pátek 13:00 – 14:00,
po dohodě může být sjednán individuální termín i čas

 

Mgr. Barbora Soukopová

Školní psycholožka

 barbora telefon:
516 802 220
email:
barbora.soukopova@gymbos.cz
konzultační hodiny:
kdykoliv po předchozí osobní či telefonické nebo elektronické domluvě

 

Ing. Pavel Kopecký, Ph.D.

Metodik primární prevence

IMG_7279 telefon:
516 802 223
email:
pavel.kopecky@gymbos.cz
konzultační hodiny:
bude upřesněno,
po dohodě může být sjednán individuální termín i čas

 

V případě potřeby je možno domluvit osobní konzultaci s kterýmkoliv pracovníkem ŠPP na výše uvedených kontaktech. Konzultace probíhají i v době třídních schůzek.

 Dokumenty