Oblast primární prevence realizovaná ve školních zařízeních je velmi široká a obecně zahrnuje celou řadu rizikových jevů. Mezi nejčastější riziková chování patří užívání drog, konzumace alkoholu, kouření, agresivita, šikana, záškoláctví a rasismus (podrobněji zde). Naše škola má vypracovaný preventivní program a další aktivity, jejichž účelem je snížit nežádoucí psychické či fyzické formování osobnosti, zvyšovat odolnost jedince vůči tlaku okolí a nepříznivým vlivům prostředí.

Některé příznaky možných rizikových jevů ve vývoji osobnosti: [1, 2, 6]

 • Problémy ve škole (zhoršení prospěchu, absence, záškoláctví).
 • Ztráta zájmů (hlavně těch časově a fyzicky náročnějších – sport, umělecká činnost apod.).
 • Změna chování (nápadné stavy veselosti střídané s otupělostí a únavou, noční nespavost,…).
  Spaní přes den, slabost (klesající výkonnost, zhoršená koncentrace).
 • Ztráta chuti k jídlu, hubnutí.
 • Kožní defekty (zejména na obličeji a hřbetech rukou), „červené oči“, nápadně rozšířené zorničky.
 • Změna přátel (životního stylu, způsobu vyjadřování, časté noční „potulování“).
 • Nález cigaret, stříkaček, jehel, drog, stopy po injekčním vpichu.
 • Ztráta kamarádů, osamocenost.
 • Dlouhodobé deprese, neochota mluvit o škole, zlé sny, časté stavy stesku.
 • Časté návštěvy lékaře, bolesti hlavy, břicha.
 • Opakovaně se vyskytující podlitiny, škrábance, odřeniny (bez důvěryhodného vysvětlení).
 • Poškozené oblečení, školní pomůcky, ztráty peněz.

Při zjištění takových příznaků není třeba panikařit, důležité je sledovat situaci a sbírat informace. Využít vhodné příležitosti a bez nátlaku se snažit zjistit co se děje (nesnažte se však dítě zahnat do kouta, obvykle se ještě více uzavře). Neváhejte požádat o pomoc ve škole (navštivte školního psychologa, výchovného poradce či školního preventistu, třídního učitele, ředitele), poraďte se v odborných zařízeních (poradnách). V případě vážnějšího problému, nelze tyto situace řešit jednorázově, budou nutná dlouhodobá opatření, a proto je nutné vše v klidu promyslet a využít odbornou pomoc.

Kontakty: při problémech ve vztazích, s drogami, s šikanou aj.

 • Obraťte se na pracovníky Školního poradenského pracoviště: http://www.gymbos.cz/skolni-poradenske-pracoviste/
 •  PPP Boskovice, www.opppvyskov.cz/index.php/pracoviste/boskovice, Štefánikova 2, Boskovice 68001, tel. 516 454 178
 • Linka důvěry – Oblastní charita Blansko, Komenského 19, Blansko 678 01, tel. 516 417 351, www.blansko.charita.cz
 • Sdružení Podané ruce Brno, Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno, tel. infolinka 770 177 337 nebo tel. 420 545 247 535, www.podaneruce.cz
 • Krizové centrum pro děti a dospívající – http://www.krizovecentrum.cz/cz/, Hapalova 4, Brno 621 00, tel. 541 229 298, 723 006 004, email: css.sspd@volny.cz
 • Linka bezpečí – tel. 116 111, číslo můžeš vytočit z mobilního telefonu i z pevné linky kdykoliv během dne i v průběhu noci a to bezplatně – volání je úplně zadarmo, věk – zavolat můžeš tehdy, pokud je Ti méně než 18 let nebo jsi student do 26 let.
 • Linka důvěry Brno, tel.: 549 241 010, 608 902 410, email: help@modralinka.cz

Z činnosti preventivních programů v průběhu školního roku – zdravá svačinka, beseda s policií ČR, sexuální výchova, prevence kouření apod.