Fantastický úspěch ve španělské recitační soutěži!

Datum

Fantastický úspěch ve španělské recitační soutěži!

Národní kolo španělské recitační soutěže En palabras del poeta – Ústy básníka se konalo
7. 11. 2022 v Praze. Letošní téma Humor en poesía nadchlo pět našich studentek.
Gabriela Musilová recitovala argentinskou báseň za doprovodu ukulele, oslnila porotu svou originalitou a zvítězila. Eliška Dvořáčková si za dokonalý a procítěný přednes veršů od neznámého autora zasloužila 3. místo. Obě soutěžily v kategorii II. (14-19 let), ve které bylo celkem 48 španělštinářů z celé republiky.

Skvělé výkony rovněž předvedly Barbora Lišková, Tereza Hrubá a Jasmína Bednářová.

Všechny naše „chicas“ zaslouží pochvalu za svědomitou přípravu a hlavně nadšení, se kterým do soutěže šly.

O pohodovou atmosféru se postarala sympatická porota složená ze zástupců Velvyslanectví Argentiny, Velvyslanectví Mexika a Velvyslanectví Španělska, dále zástupců Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Praha, které celou akci zorganizovalo.

Užily jsme si skvělý výlet do Prahy, na který dlouho nezapomeneme. Pevně věřím, že si v Praze na velvyslanectví budou jméno Boskovice ještě dlouho opakovat…

Všem studentkám děkujeme za vynikající reprezentaci školy a gratulujeme!

Za cizojazyčnou komisi

Mgr. Iveta Stloukalová

Další články