Gymnázium Boskovice

Archivy

Adaptační pobyt 2020

Během slunečných zářijových dnů se nám povedlo úspěšně zrealizovat další adaptační pobyt pro nově nastupující žáky našeho gymnázia. V současné situaci nám přišel pobyt pro nové žáky velmi důležitý. Měli možnost poznat spolužáky, se kterými budou studovat další čtyři roky nebo v případě primy dokonce osm let. Věříme, že takto posílené vzájemné vztahy jim pomohou i v právě probíhající distanční výuce. Více

Prázdninový Geokemp

Věděli jste, že nedaleko Boskovic se nacházejí paleontologické lokality světového významu? A že se na několika kilometrech můžete ocitnout na dně pravěkého močálu, jezera i moře? Naši studenti se to dozvěděli a tato místa i navštívili během geokempu, za jehož organizaci tímto děkujeme Ústavu geologických věd Masarykovy Univerzity. Více

Mimoškolní činnost ve školním roce 2020/2021

Nota

Garant: Mgr. Martin Nerud
Smíšený pěvecký sbor Nota působí na Gymnáziu Boskovice od roku 1986.
Pravidelně vystupuje na vánočních a jarních koncertech v Boskovicích a okolí, za dobu své existence mnohokrát reprezentoval školu a Boskovice i v zahraničí. Repertoár sboru zahrnuje skladby artificiální hudby od období renesance až po současnost, úpravy lidových písní i hity hudby nonartificiální.
Zkouší 2 hodiny týdně – každý čtvrtek 14:00 – 15:30

 

Malá Nota

Garant: Mgr. Alena Honzáková
Malá Nota označuje pěvecký sbor NG I – IV, zahrnuje vokální a instrumentální aktivity. Sbor tradičně vystupuje na vánočních koncertech a jarní přehlídce pěveckých sborů Boskovické zpěvobraní.

 

Divadélko poezie

Garant: Mgr. Věra Prosová
Divadélko poezie plynule navazující na divadelní soubor Kaňka je na Gymnáziu v Boskovicích činné od r. 1992. Zaměřuje se na jevištní zpracování básnických i prozaických textů české i světové literatury. Jelikož se jedná o myšlenkově náročnější texty, soubor je orientován na studenty z vyššího gymnázia. Mezi nejzdařilejší inscenace patří Píseň o Viktorce Jaroslava Seiferta, dramatizace básní J. H. Krchovského Hadí svleky pod bílou zdí či Slova, která jsou vyřčena a jež nelze vzíti zpět Raymonda Queneaua. Soubor, který hraje pro studenty gymnázia i veřejnost, také několikrát vystoupil v rámci Festivalu Boskovice, který pořádá organizace Unijazz.

 

GAUDEAMUS – školní časopis

Garant: Mgr. Jaromír Baranok

 

Fyzikálně chemická HERNA

Vedoucí:         Pavel Kopecký

Seminář je určen pro všechny žáky, kteří rádi experimentují na poli fyziky a chemie. Hlavní náplní jsou experimenty, práce s laboratorními pomůckami a přístroji. Žáci jsou vedeni nejen praktické činnosti, ale i k objasnění těchto experimentů. Seminář se koná jednou měsíčně v úterý nebo ve čtvrtek podle domluvy.

 

Příprava biologů

Vedoucí:         Radka Hrubá

 Anotace: Seminář je určen pro studenty vyššího gymnázia se zájmem o biologii. Zaměřuje se na poznávání živých organismů, rozšiřuje znalosti získané v hodinách biologie. Zabývá se zejména tématy, která se objevují v daných ročnících biologické olympiády kategorie A a B. Je vhodný nejen pro studenty řešící o biologickou olympiádu, ale i ostatní mladé studenty se zájmem o živou přírodu, kteří se chtějí dozvědět více.

Termín: úterý 14. hod, 1x 14 dní

 

O přírodě v přírodě

Vedoucí:         Milada Barešová

Výlety do terénu na zajímavá místa nejen našeho okresu. Vyjíždět se bude cca 5x za rok, o víkendech nebo v době prázdnin především do přírody (CHKO) nebo i technické a historické památky. Akce budou jednodenní nebo 2-3 denní. V rámci možností s odborným průvodcem. Pro všechny milovníky přírody a pobytu na čerstvém vzduchu, obzvlášť vhodné pro účastníky biologické olympiády.

Předběžně jsou do plánu na letošní rok zahrnuta tato místa: Vratíkovský kras, vrch Boreč u Lovosic, Jeseníky, orchideové louky v Bílých Karpatech nebo rezervace v Jezdinách, festival ptactva nebo vítání ptačího zpěvu.

 

Klub Biosphera

Vedoucí:         Jana Vládková

Kroužek je zaměřen na chov živočichů, kteří jsou součástí školního biokoutku. Rozšiřuje znalosti získané v teoretických hodinách. Rovněž ve studentech prohlubuje cit pro práci s živočichy. Je vhodný pro studenty všech ročníků se zájmem o živou přírodu.

Termín: každou lichou středu 14:45 – 16:45

 

Fotograficko-biologický kroužek

Vedoucí:         David Tvardík

Kroužek je určen pro všechny studenty se zájmem o živou přírodu – v rámci klubu BIOSPHERA pečujeme o živočichy, následně se na ně díváme přes objektiv fotoaparátu. Dále se zaměřujeme na makrofotografii hmyzu a rostlin a jejich následnou determinaci (určování zachycených druhů).

Termín:

BIOSPHERA každou druhou středu (v sudých týdnech) od 14:45 hodin,

FOTOGRAFOVÁNÍ každé druhé úterý (v lichých týdnech) od 13:45 hodin

Pozn.: Termín kroužku se ve výjimečných případech může změnit (studenti jsou informováni mailem).

 

Fyzikální kroužek

Vedoucí:         Vítězslav Nečas

Určeno pro všechny zájemce z řad studentů gymnázia.

Termín: každé druhé úterý od 14:00, pravidelná účast není povinná

Náplň: Fyzikální experimenty s počítačem i bez. K fyzikálním hrátkám budeme využívat nejen pomůcky z fyzikální sbírky a experimentální měřící systém Vernier, ale také řadu věcí, které běžně potkáváme v běžném životě. Program bude přizpůsoben zájmu studentů (sestavování elektrických obvodů, experimentování, případně prohloubení učiva z běžných hodin fyziky).

 

Fyzikální seminář

Vedoucí:         Marie Boudová

Kroužek bude zaměřen na řešení složitějších fyzikálních úloh, na které již v běžné výuce nezbývá dostatek času, a na přípravu k fyzikálním olympiádám. Seminář bude probíhat dle zájmu řádově jedenkrát za 14 dní. 

Termín: každý čtvrtek od 14 do 16 hod. v učebně 407

 

Robotika

Vedoucí:         Petr Mikulášek, Petr Drahoš

Seminář je určen pro zájemce o práci s programovatelnou stavebnicí Logo Midstorms EV3 Education. Naučí se pracovat s programovacím softwarem a skládat roboty pro různé využití.

Pro zájemce z VG je možná práce i s mikropočítačem Raspberry Pi 3 a moduly, popřípadě Arduino  Uno s příslušenstvím.

Termín: každý čtvrtek od 14 do 16 hod. v učebně 407

 

Příprava na týmové matematické a fyzikální soutěže

Vedoucí:         Stanislav Sedláček

Společná setkání jsou určena pro zájemce o matematické a fyzikální soutěže, které budou probíhat v průběhu školního roku. Jedná se především o online soutěže, jako jsou Fykosí, Fyziklání, Matematická olympiáda online apod. Připravovat se mohou nejen jedinci, ale i celá družstva. Zábavnou formou budeme řešit úlohy z těchto soutěží z dřívějších ročníků, zkoušet i praktické pokusy či vymýšlet a tvořit fyzikální pokusy.

Setkání se uskuteční jednou za 14 dní ve čtvrtek. 

Cizí jazyky

Úterý       13:30 – 14:30   Doučování z anglického jazyka   Zika
Úterý       14:00 – 15:00   Doučování z anglického jazyka   Chlupová
Úterý       14:00 – 15:00   Konverzace v německém jazyce   učebna 208

Tělesná výchova

Úterý        13:45 – 15:00 Volejbal   – Vykoukal
Čtvrtek     13:45 – 15:00 Basketbal – Zika
Pátek        13:45 – 15:00 Florbal – Vykoukal
                  13:45 – 15:30 Gymnastika – Barešová

Zahájení školního roku

Školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1. 9. 2020 od 8 do 10 hodin v kmenových třídách. Žáci a studenti obdrží od svých třídních učitelů všechny potřebné informace. Od středy 2. 9. 2020 bude výuka probíhat dle platného rozvrhu hodin. Těšíme se na Vás!

45 let na Gymnáziu Boskovice

Víte, kdo je RNDr. Marie Minxová?

Profesorka Gymnázia Boskovice s aprobací zeměpis, anglický jazyk. Učitelka, několikanásobná třídní učitelka, kolegyně, drobná, vitální a svérázná žena, která se zapsala do paměti a srdcí bezpočtu studentů i kolegů. Mnohé své studenty ovlivnila natolik, že si zvolili studium angličtiny či zeměpisu a pokračují tak v jejím odkazu. Za 45 let jejího působení na Gymnáziu Boskovice se ve vedení školy vystřídalo 5 ředitelů, desítky kolegů učitelů a 3 školníci. Více

Salon 2020 Nadpřirozeno

Poslední únorový týden proběhl už 31. ročník Salonu, letos s tématem Nadpřirozeno. V pěti dnech se pořádaly již tradiční soutěže a další aktivity. V pondělí nám několik odvážných žáků předvedlo své nadání v talentové soutěži, v úterý a ve čtvrtek byly na programu scénky jednotlivých tříd. Středa se nesla v duchu cizojazyčných scének a v pátek soupeřili studenti druhých ročníků o pořadatelství Salonu příštího. Dopoledne proběhly také workshopy, přednáška, barevné a kostýmové dny a také speciální soutěž v podobě únikové hry. Více

Španělská olympiáda

Na konci února – 25. 2. 2020 se konalo v Brně krajské kolo Španělské olympiády. V první kategorii (do tří let studia) reprezentovali naši školu Simona Bednářová (kvinta) a Vít Skoták (3. B). Z celkového počtu jedenácti studentů Simona vybojovala krásné 6. místo, Vítek ze soutěže odjel jako úspěšný řešitel. V druhé kategorii (nad tři roky studia) soutěžily Eliška Tajovská (sexta) a Šárka Dvořáčková (sexta), obě získaly stejný počet bodů a staly se také úspěšnými řešitelkami. Více

Anglická soutěž – krajské kolo

Krajské kolo anglické konverzační soutěže se konalo 28. 2. 2020 v prostorách SVČ Lužánky. V kategorii III.A, 1.-3. ročník gymnázií, se utkali vítězové všech okresních kol z Jihomoravského kraje. Více

Petříkov 2020

V termínu 12. až 17. 1. 2020 se třída sekunda v plném počtu vydala na lyžařský výcvikový kurz opět do Petříkova v Jeseníkách. Sněhová nadílka z loňského roku se bohužel neopakovala, tudíž podmínky nebyly úplně optimální. Přesto nikdo nelenil, všichni naplno pracovali, a tedy i naprostí začátečníci dělali den ode dne větší pokroky. Ve středu odpoledne jsme si udělali krásnou procházku k Císařské lovecké boudě, kde už byla zima téměř jako z pohádky. Více

Adresa

Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934

Odkazy

e-twinning
Comenius
ingenious
MUNI
esa

Počítadlo

TOPlist