Gymnázium Boskovice

Archivy

Jde to i online…

12. března v poslední online hodině francouzštiny s těmi, kdo z ní nematurují, jsme přivítali Julii Orlovou z loňské 4.B, která v současné době studuje na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně český a francouzský jazyk. Julie ve své prezentaci studenty seznámila se studiem na vysoké škole obecně, se svým oborem a přidala řadu praktických rad ze života vysokoškoláků v současné době. Více

Salon 2021

Milí příznivci Salonu!
Nejspíš už vás napadlo, že současná situace není pro uskutečnění naší tradiční akce zrovna příhodná. I nás, letošní pořadatele, tento problém dlouho trápil. Nakonec jsme se na jednom řešení shodli a touto cestou vám ho chceme přiblížit.
V pondělí 1. března začíná Salon v mírně okleštěné podobě. Zapojit se můžete do všech obvyklých soutěží kromě scének. Ty podle nás patří k pilířům Salonu a zatím je nechceme převádět do virtuálního prostoru. Bude-li to možné, dojde na scénky na konci školního roku.
Všechny důležité informace jsme pro vás shrnuli ve videu, které se skrývá pod tímto odkazem:   https://www.youtube.com/watch?v=Sv-OK9IVcPA
Více

Veřejná zakázka – Dodávka IT zařízení a příslušných licencí

Stručný popis předmětu:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT zařízení a příslušných licencí v rámci rozpočtu školy. Součástí dodávky bude uvedení zařízení do chodu, technická podpora a poradenství, zaškolení pracovníků.
Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

Kompletní textová část zadávací dokumentace je poskytnuta formou neomezeného dálkového přístupu na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_70.html.

Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2020/2021

Veřejná zakázka: Rekonstrukce sociálních zařízení včetně rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace

Stručný popis předmětu:

Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejich hlavním účelem je rekonstrukci hygienických zařízení u schodišť a tělocvičny a s tím spojenou výměnu vnitřní kanalizace, vodovodu a zařizovacích předmětů v budově Gymnázia v Boskovicích.

Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

Kompletní textová část zadávací dokumentace je poskytnuta formou neomezeného dálkového přístupu na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_70.html.

Mezinárodní dětský festival v Kruševaci letos s primou online

Minulý rok se naše škola poprvé zúčastnila mezinárodního dětského festivalu v srbském Kruševaci. Vybraní zástupci loňské sekundy se na tuto akci připravovali již dlouho před odletem k srbským rodinám. Na samotném festivalu každý národ představil stát a město, odkud pochází, pomocí tance, zpěvu, hudby nebo charakteristického jídla. Naše skupina představila svou zemi výběrem typické lidové hudby spojené s předvedením národního tance – polky. Nedílnou součástí festivalu je také angličtina, kterou si díky nezbytné komunikaci s ostatními účastníky důkladně procvičíte. Více

Vzpomínky na prima adaptační pobyt

Autobus se zastavil, šli jsme ještě kousek cesty do kopce a objevili se před velkou zelenou budovou: Hodonínským zámečkem. Před ním stáli lektoři a paní psycholožka, kteří se o naši třídu starali v průběhu adaptačního pobytu. Představili se a hned nám rozdali klíče od pokojů. S nadšením jsem vyběhl schody nahoru, jelikož jsme byli rozmístěni do dvou pater – třetího a čtvrtého a začal si na pokoji vybalovat věci. Za chvíli jsem schody pro změnu rychle seběhl dolů, začínal totiž náš společný program. Více

Zákaz osobní přítomnosti žáků na prezenční výuce

Věříme, že situaci sledujete stejně bedlivě jako my, a tak víte, že od zítřejšího dne není možná osobní přítomnost žáků ve výuce. Tudíž od 14. 10. 2020 i zbylé třídy našich studentů přechází do distanční výuky. Na tuto situaci jsme dostatečně připraveni. Pedagogové mají z posledních měsíců mnoho zkušeností, jak učit na dálku. Žáci jsou již na tento druh práce zvyklí a noví studenti byli dostatečně seznámeni s nástroji, které škola v distanční výuce využívá. Proto věříme, že společně následující týdny dobře zvládneme, a doufáme, že se setkáme po podzimních prázdninách opět v prezenční výuce.

Adresa

Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934

Odkazy

e-twinning
Comenius
ingenious
MUNI
esa

Počítadlo

TOPlist