Gymnázium Boskovice

Archivy

Drž si balanc!

aneb Rovnováhy a zpětné vazby v přírodě, to je téma letošního ročníku biologické olympiády vyššího gymnázia. Zatímco naši vrcholoví sportovci soutěží v Pekingu v zimních sportech, žáci vyššího gymnázia si to rozdali 9. února v kategoriích: poznávání živých organismů, test biologických znalostí a dvou praktických úlohách. Více

Princové jsou na draka – tercie

„Tady je křik! Tady je rambajs! Tady je nepokojno!“ zakřičel zvučným hlasem král a všichni rázem utichli.

Věřte tomu, nebo ne, ale přesně těmito slovy by se dala velice výstižně popsat situace v prostorách auly na našem boskovickém gymnáziu dne 31. 1. 2022. Tuto krásnou, leč k velké nelibosti všech zúčastněných nevytápěnou místnost, totiž na celý den obsadila třída tercie v čele s paní profesorkou Honzákovou. Více

Kvarta v realismu

Ve středu 12. 1. 2022 zahráli žáci kvarty 2 ukázky z čítanky od známých autorů z období realismu. Třída se rozdělila na dvě skupiny, z nichž každá předvedla a dějově přiblížila dílo publiku, kde kromě třídy seděla i paní ředitelka Alena Svanovská. Ukázky byly dramatizovány formou improvizace, která se však držela originálu. Více

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Po roční přestávce se na Gymnáziu Boskovice 20. ledna 2022 konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Letos své síly změřilo třináct studentů tercie a kvarty nižšího gymnázia v kategorii I a sedmnáct studentů gymnázia vyššího v kategorii II. Utkali se v nelehkých gramatických disciplínách, jako jsou lexikologie, morfologie, fonetika a syntax. Museli prokázat i své stylistické dovednosti při psaní slohového útvaru na dané téma. Více

Vánoční program pro vyšší gymnázium

Ve dnech 21. a 22. prosince pořádala v aule třída sexta vánoční program pro vyšší gymnázium. Z důvodu vládních opatření se však musel odehrát v netradiční podobě, třídy byly do auly zvány jednotlivě. Tam na ně již čekala sexta, která příchozí studenty přivítala úvodním tanečkem. Více

Firemní dny Jihomoravského kraje

Dne 13.10 2021 absolvovaly studentky ze 3.B Eliška Jalová, Petra Malíková, Hana Gerbrichová, Kateřina Trojanová, Jolana Venclů, studentky ze septimy Adéla Vymazalová, Adéla Kubinová a studentka ze 3.C Alena Peroutová v doprovodu paní profesorky Trefné soutěž Firemní dny Jihomoravského kraje. Akce začala v brněnském vědeckém zábavním parku VIDA! Science centrum ráno přibližně v půl deváté a trvala do odpoledních hodin. Více

Volba povolání v tercii

Od září jsme se v předmětu svět práce začali seznamovat s internetovou stránkou www.karierko.cz. První hodina vypadala tak, že jsme poprvé pracovali s tímto webem a dostali první pracovní list s aktivitou. V následujícím měsíci, tj. v říjnu, jsme postupně rozšiřovali své dovednosti, během hodin jsme vyplňovali pracovní listy o nás a našem budoucím studiu. Více

Adresa

Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934

Odkazy

e-twinning
Comenius
ingenious
MUNI
esa

Počítadlo

TOPlist