Gymnázium Boskovice

  1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA
Vážení rodiče, žáci, absolventi a přátelé Gymnázia Boskovice, vzhledem k mimořádným opatřením spojených se šířením nemoci covid 19 jsme se rozhodli zrušit Den otevřených dveří 29. 5. 2021. Děkujeme za pochopení.


Archivy

Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2020/2021

Veřejná zakázka: Rekonstrukce sociálních zařízení včetně rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace

Stručný popis předmětu:

Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejich hlavním účelem je rekonstrukci hygienických zařízení u schodišť a tělocvičny a s tím spojenou výměnu vnitřní kanalizace, vodovodu a zařizovacích předmětů v budově Gymnázia v Boskovicích.

Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

Kompletní textová část zadávací dokumentace je poskytnuta formou neomezeného dálkového přístupu na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_70.html.

Mezinárodní dětský festival v Kruševaci letos s primou online

Minulý rok se naše škola poprvé zúčastnila mezinárodního dětského festivalu v srbském Kruševaci. Vybraní zástupci loňské sekundy se na tuto akci připravovali již dlouho před odletem k srbským rodinám. Na samotném festivalu každý národ představil stát a město, odkud pochází, pomocí tance, zpěvu, hudby nebo charakteristického jídla. Naše skupina představila svou zemi výběrem typické lidové hudby spojené s předvedením národního tance – polky. Nedílnou součástí festivalu je také angličtina, kterou si díky nezbytné komunikaci s ostatními účastníky důkladně procvičíte. Více

Vzpomínky na prima adaptační pobyt

Autobus se zastavil, šli jsme ještě kousek cesty do kopce a objevili se před velkou zelenou budovou: Hodonínským zámečkem. Před ním stáli lektoři a paní psycholožka, kteří se o naši třídu starali v průběhu adaptačního pobytu. Představili se a hned nám rozdali klíče od pokojů. S nadšením jsem vyběhl schody nahoru, jelikož jsme byli rozmístěni do dvou pater – třetího a čtvrtého a začal si na pokoji vybalovat věci. Za chvíli jsem schody pro změnu rychle seběhl dolů, začínal totiž náš společný program. Více

Zákaz osobní přítomnosti žáků na prezenční výuce

Věříme, že situaci sledujete stejně bedlivě jako my, a tak víte, že od zítřejšího dne není možná osobní přítomnost žáků ve výuce. Tudíž od 14. 10. 2020 i zbylé třídy našich studentů přechází do distanční výuky. Na tuto situaci jsme dostatečně připraveni. Pedagogové mají z posledních měsíců mnoho zkušeností, jak učit na dálku. Žáci jsou již na tento druh práce zvyklí a noví studenti byli dostatečně seznámeni s nástroji, které škola v distanční výuce využívá. Proto věříme, že společně následující týdny dobře zvládneme, a doufáme, že se setkáme po podzimních prázdninách opět v prezenční výuce.

Adaptační pobyt 2020

Během slunečných zářijových dnů se nám povedlo úspěšně zrealizovat další adaptační pobyt pro nově nastupující žáky našeho gymnázia. V současné situaci nám přišel pobyt pro nové žáky velmi důležitý. Měli možnost poznat spolužáky, se kterými budou studovat další čtyři roky nebo v případě primy dokonce osm let. Věříme, že takto posílené vzájemné vztahy jim pomohou i v právě probíhající distanční výuce. Více

Prázdninový Geokemp

Věděli jste, že nedaleko Boskovic se nacházejí paleontologické lokality světového významu? A že se na několika kilometrech můžete ocitnout na dně pravěkého močálu, jezera i moře? Naši studenti se to dozvěděli a tato místa i navštívili během geokempu, za jehož organizaci tímto děkujeme Ústavu geologických věd Masarykovy Univerzity. Více

Mimoškolní činnost ve školním roce 2020/2021

Nota

Garant: Mgr. Martin Nerud
Smíšený pěvecký sbor Nota působí na Gymnáziu Boskovice od roku 1986.
Pravidelně vystupuje na vánočních a jarních koncertech v Boskovicích a okolí, za dobu své existence mnohokrát reprezentoval školu a Boskovice i v zahraničí. Repertoár sboru zahrnuje skladby artificiální hudby od období renesance až po současnost, úpravy lidových písní i hity hudby nonartificiální.
Zkouší 2 hodiny týdně – každý čtvrtek 14:00 – 15:30

 

Malá Nota

Garant: Mgr. Alena Honzáková
Malá Nota označuje pěvecký sbor NG I – IV, zahrnuje vokální a instrumentální aktivity. Sbor tradičně vystupuje na vánočních koncertech a jarní přehlídce pěveckých sborů Boskovické zpěvobraní.

 

Divadélko poezie

Garant: Mgr. Věra Prosová
Divadélko poezie plynule navazující na divadelní soubor Kaňka je na Gymnáziu v Boskovicích činné od r. 1992. Zaměřuje se na jevištní zpracování básnických i prozaických textů české i světové literatury. Jelikož se jedná o myšlenkově náročnější texty, soubor je orientován na studenty z vyššího gymnázia. Mezi nejzdařilejší inscenace patří Píseň o Viktorce Jaroslava Seiferta, dramatizace básní J. H. Krchovského Hadí svleky pod bílou zdí či Slova, která jsou vyřčena a jež nelze vzíti zpět Raymonda Queneaua. Soubor, který hraje pro studenty gymnázia i veřejnost, také několikrát vystoupil v rámci Festivalu Boskovice, který pořádá organizace Unijazz.

 

GAUDEAMUS – školní časopis

Garant: Mgr. Jaromír Baranok

 

Fyzikálně chemická HERNA

Vedoucí:         Pavel Kopecký

Seminář je určen pro všechny žáky, kteří rádi experimentují na poli fyziky a chemie. Hlavní náplní jsou experimenty, práce s laboratorními pomůckami a přístroji. Žáci jsou vedeni nejen praktické činnosti, ale i k objasnění těchto experimentů. Seminář se koná jednou měsíčně v úterý nebo ve čtvrtek podle domluvy.

 

Příprava biologů

Vedoucí:         Radka Hrubá

 Anotace: Seminář je určen pro studenty vyššího gymnázia se zájmem o biologii. Zaměřuje se na poznávání živých organismů, rozšiřuje znalosti získané v hodinách biologie. Zabývá se zejména tématy, která se objevují v daných ročnících biologické olympiády kategorie A a B. Je vhodný nejen pro studenty řešící o biologickou olympiádu, ale i ostatní mladé studenty se zájmem o živou přírodu, kteří se chtějí dozvědět více.

Termín: úterý 14. hod, 1x 14 dní

 

O přírodě v přírodě

Vedoucí:         Milada Barešová

Výlety do terénu na zajímavá místa nejen našeho okresu. Vyjíždět se bude cca 5x za rok, o víkendech nebo v době prázdnin především do přírody (CHKO) nebo i technické a historické památky. Akce budou jednodenní nebo 2-3 denní. V rámci možností s odborným průvodcem. Pro všechny milovníky přírody a pobytu na čerstvém vzduchu, obzvlášť vhodné pro účastníky biologické olympiády.

Předběžně jsou do plánu na letošní rok zahrnuta tato místa: Vratíkovský kras, vrch Boreč u Lovosic, Jeseníky, orchideové louky v Bílých Karpatech nebo rezervace v Jezdinách, festival ptactva nebo vítání ptačího zpěvu.

 

Klub Biosphera

Vedoucí:         Jana Vládková

Kroužek je zaměřen na chov živočichů, kteří jsou součástí školního biokoutku. Rozšiřuje znalosti získané v teoretických hodinách. Rovněž ve studentech prohlubuje cit pro práci s živočichy. Je vhodný pro studenty všech ročníků se zájmem o živou přírodu.

Termín: každou lichou středu 14:45 – 16:45

 

Fotograficko-biologický kroužek

Vedoucí:         David Tvardík

Kroužek je určen pro všechny studenty se zájmem o živou přírodu – v rámci klubu BIOSPHERA pečujeme o živočichy, následně se na ně díváme přes objektiv fotoaparátu. Dále se zaměřujeme na makrofotografii hmyzu a rostlin a jejich následnou determinaci (určování zachycených druhů).

Termín:

BIOSPHERA každou druhou středu (v sudých týdnech) od 14:45 hodin,

FOTOGRAFOVÁNÍ každé druhé úterý (v lichých týdnech) od 13:45 hodin

Pozn.: Termín kroužku se ve výjimečných případech může změnit (studenti jsou informováni mailem).

 

Fyzikální kroužek

Vedoucí:         Vítězslav Nečas

Určeno pro všechny zájemce z řad studentů gymnázia.

Termín: každé druhé úterý od 14:00, pravidelná účast není povinná

Náplň: Fyzikální experimenty s počítačem i bez. K fyzikálním hrátkám budeme využívat nejen pomůcky z fyzikální sbírky a experimentální měřící systém Vernier, ale také řadu věcí, které běžně potkáváme v běžném životě. Program bude přizpůsoben zájmu studentů (sestavování elektrických obvodů, experimentování, případně prohloubení učiva z běžných hodin fyziky).

 

Fyzikální seminář

Vedoucí:         Marie Boudová

Kroužek bude zaměřen na řešení složitějších fyzikálních úloh, na které již v běžné výuce nezbývá dostatek času, a na přípravu k fyzikálním olympiádám. Seminář bude probíhat dle zájmu řádově jedenkrát za 14 dní. 

Termín: každý čtvrtek od 14 do 16 hod. v učebně 407

 

Robotika

Vedoucí:         Petr Mikulášek, Petr Drahoš

Seminář je určen pro zájemce o práci s programovatelnou stavebnicí Logo Midstorms EV3 Education. Naučí se pracovat s programovacím softwarem a skládat roboty pro různé využití.

Pro zájemce z VG je možná práce i s mikropočítačem Raspberry Pi 3 a moduly, popřípadě Arduino  Uno s příslušenstvím.

Termín: každý čtvrtek od 14 do 16 hod. v učebně 407

 

Příprava na týmové matematické a fyzikální soutěže

Vedoucí:         Stanislav Sedláček

Společná setkání jsou určena pro zájemce o matematické a fyzikální soutěže, které budou probíhat v průběhu školního roku. Jedná se především o online soutěže, jako jsou Fykosí, Fyziklání, Matematická olympiáda online apod. Připravovat se mohou nejen jedinci, ale i celá družstva. Zábavnou formou budeme řešit úlohy z těchto soutěží z dřívějších ročníků, zkoušet i praktické pokusy či vymýšlet a tvořit fyzikální pokusy.

Setkání se uskuteční jednou za 14 dní ve čtvrtek. 

Cizí jazyky

Úterý       13:30 – 14:30   Doučování z anglického jazyka   Zika
Úterý       14:00 – 15:00   Doučování z anglického jazyka   Chlupová
Úterý       14:00 – 15:00   Konverzace v německém jazyce   učebna 208

Tělesná výchova

Úterý        13:45 – 15:00 Volejbal   – Vykoukal
Čtvrtek     13:45 – 15:00 Basketbal – Zika
Pátek        13:45 – 15:00 Florbal – Vykoukal
                  13:45 – 15:30 Gymnastika – Barešová

Adresa

Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934

Odkazy

e-twinning
Comenius
ingenious
MUNI
esa

Počítadlo

TOPlist