Gymnázium Boskovice

Archivy

Volba do školské rady školy

Od 21. 9. 2021 budou probíhat online volby členů školské rady za zákonné zástupce a zletilé žáky. Kandidáti se mohou hlásit do pátku 17. 9. 2021 na email alena.svanovska@gymbos.cz.

Native English speaker from the United States arrives at Gymnázium Boskovice

Victoria Cattelona, a native English speaker from the City of Long Branch in the State of New Jersey, recently moved to Boskovice and will teach English during the 2021-2022 academic year. The Fulbright Program is funding her stay in Boskovice. Ms. Cattelona is eager to learn more about Boskovice, the school, and the Czech language and culture. Více

Reprezentace Gymnázia Boskovice v krajském kole Fyzikální olympiády

Ráda bych pogratulovala studentům našeho gymnázia k úspěchu ve Fyzikální olympiádě kategorií C a D určených pro 3. a 2. ročník vyššího gymnázia. Fyzikáři dobře vědí, že úlohy Fyzikální olympiády pro vyšší gymnázium jsou již hodně obtížné a většina studentů nemá ani chuť je řešit a věnovat jim čas, protože je jejich obtížnost rok od roku vyšší. Více

Výsledky přijímacího řízení

Úspěšná prezentace studentů gymnázia v celostátní soutěži Náboj

I v této online době můžeme pogratulovat za úspěšnou reprezentaci studentům našeho gymnázia  –  jmenovitě Karlu Kubínovi, Josefu Souralovi, Tomáši Zatloukalovi, Antonínu Frajtovi a Denise Zdvořilé – v celostátní soutěži Náboj. Je to soutěž nejen o vědomostech, ale i důvtipu, nápadech a schopnosti  aplikace nabytých vědomostí. Více

Přijímací zkoušky – dodatek

Podle opatření obecné povahy ze dne 8. března 2021 platilo, že uchazeč má dva termíny konání jednotné přijímací zkoušky, dále jen JPZ, a oba koná na stejné škole (pokud se JPZ na druhé škole nekonaly).

Z toho důvodu ministerstvo opatřením obecné povahy ze dne 7. května 2021 stanovilo, že všichni uchazeči, kteří měli konat oba termíny na jedné škole, mohou konat náhradní termín bez ohledu na důvod, pro který nekonali jednotnou přijímací zkoušku v řádném termínu.

Uchazeči musí řediteli školy potvrdit svůj zájem konat zkoušku v náhradním termínu do 14. května 2021. Pokud uchazeč svůj zájem nepotvrdí, nemůže jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu konat. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Odkaz na dokument MŠMT.

Informace k přijímacímu řízení

Na základě dotazů, Vás informujeme, že rodiče jako třetí osoby vstup do školy během přijímacích zkoušek povolený nemají. Ráno, jakmile u žáka překontrolujeme doklad o negativním testu, rodiče odchází a žáky si mohou vyzvednout po 12:30, kdy končí testy a žáci opouštějí školu. Rodiče se tedy testovat nemusí.
V případě, že si budete chtít žáka na přestávku odvést ven ze školy, tak ráno při předávání žáků podepíšete souhlas s opuštěním školy pro své dítě. V opačném případě žáka nebudeme moci pustit ven z budovy.

Další hračky pro IT

Milí studenti,
během distanční výuky se na gymnáziu ani v nejmenším nezahálí. Chystáme pro vás nová zařízení, která budete moci využívat v kroužku robotiky a IT, případně v hodinách IVT.
Všechno jsme mohli nakoupit díky projektu iKAP JMK II., do kterého je naše škola zapojena a který navazuje na vám již dobře známé projekty PolyGram a KaPoDaV.
Až se vrátíte do školy, můžete přenášet svoje nápady z počítače do reálného světa.

Na co se můžete těšit:

  • 3D tiskárna Original Prusa i3 MK3S+,
  • DOBOT MOOZ-2 – 3D tiskárna, laser, CNC frézka,
  • laserový plotr –pro řezání a gravírování,
  • CNC frézka,
  • programovatelné robotické rameno s výměnnými nástavci,
  • Arduina a Raspberry Pi autíčka,
  • a spoustu senzorů pro IoT na naše hry a pokusy.

Zatím vše připravujeme a testujeme.

Petr Drahoš

Informace o testování žáků na Covid-19 pro účely přijímací zkoušky

Uchazeči se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce, pouze pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole (příp. poskytovatelem zdravotních služeb) v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Uchazeč je oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování ve škole, jejímž je žákem. Základní škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad. Tento doklad lze nahradit dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní od prodělaného onemocnění nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a již uplynulo nejméně 14 dnů od aplikace druhé dávky.

Adresa

Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934

Odkazy

e-twinning
Comenius
ingenious
MUNI
esa

Počítadlo

TOPlist