Gymnázium Boskovice

Archivy

Praha 2021

Ráno ve středu 15. září bylo na nádraží ve Skalici poměrně rušno. Na vlak směrem do Prahy tu totiž čekali studenti čtvrtých ročníků našeho gymnázia i s pedagogickým doprovodem. Po desetiminutovém čekání jsme úspěšně nastoupili a naše literárněhistorická exkurze mohla začít. Cesta nám vesele ubíhala (jak by mohli civilní spolucestující dosvědčit) a nerozházelo nás ani hodinové zpoždění. Více

Ekologická olympiáda

V posledním zářijovém týdnu jsme se vydaly na  na ekologickou olympiádu do Krásenska. Byl to takový malý výlet na tři dny, kde jsme se kromě praktického úkolu, „poznávačky“ a krátkého testu dozvěděly spoustu zajímavostí. Více

JedoBot 2021

Ve čtvrtek 23. září se kroužek robotiky po roce a půl vydal na soutěž JedoBot, která probíhá v Jedovnicich. Celá výprava byla vybavena pěti roboty, z nichž dva byli sledovače čáry, a zbylé tři zápasníci suma. Žáci byli rozčlenění do tří týmů, v prvním z nich byli Vojtěch Pala a Martin Talla, dále pak Jakub Tomeš a Adam Šperka a Radim Peterka se Štepánem Tichým tvořili poslední tým. Více

Mimoškolní aktivity 2021/2022

Fyzikálně chemická HERNA

Vedoucí:         Pavel Kopecký

Seminář je určen pro všechny žáky, kteří rádi experimentují na poli fyziky a chemie. Hlavní náplní jsou experimenty, práce s laboratorními pomůckami a přístroji. Žáci jsou vedeni nejen praktické činnosti, ale i k objasnění těchto experimentů. Seminář se koná jednou měsíčně v úterý nebo ve čtvrtek podle domluvy.

Příprava biologů

Vedoucí:         Radka Hrubá

 Anotace: Seminář je určen pro studenty vyššího gymnázia se zájmem o biologii. Zaměřuje se na poznávání živých organismů, rozšiřuje znalosti získané v hodinách biologie. Zabývá se zejména tématy, která se objevují v daných ročnících biologické olympiády kategorie A a B. Je vhodný nejen pro studenty řešící o biologickou olympiádu, ale i ostatní mladé studenty se zájmem o živou přírodu, kteří se chtějí dozvědět více.

Termín: úterý 14. hod, 1x 14 dní

O přírodě v přírodě

Vedoucí:         Milada Barešová

Výlety do terénu na zajímavá místa nejen našeho okresu. Vyjíždět se bude cca 5x za rok, o víkendech nebo v době prázdnin především do přírody (CHKO) nebo i technické a historické památky. Akce budou jednodenní nebo 2-3 denní. V rámci možností s odborným průvodcem. Pro všechny milovníky přírody a pobytu na čerstvém vzduchu, obzvlášť vhodné pro účastníky biologické olympiády.

Předběžně jsou do plánu na letošní rok zahrnuta tato místa: Vratíkovský kras, vrch Boreč u Lovosic, Jeseníky, orchideové louky v Bílých Karpatech nebo rezervace v Jezdinách, festival ptactva nebo vítání ptačího zpěvu.

Klub Biosphera

Vedoucí:         Blanka Müllerová, David Tvardík

Kroužek je zaměřen na chov živočichů, kteří jsou součástí školního biokoutku. Rozšiřuje znalosti získané v teoretických hodinách. Rovněž ve studentech prohlubuje cit pro práci s živočichy. Je vhodný pro studenty všech ročníků se zájmem o živou přírodu.

Termín: každou středu od 14:45 hodin

Fotograficko-biologický kroužek

Vedoucí:         David Tvardík

Kroužek je určen pro všechny studenty se zájmem o živou přírodu – na živočichy a rostliny se díváme přes objektiv fotoaparátu. Specializujeme se např. na makrofotografii hmyzu a rostlin a jejich následnou determinaci (určování zachycených druhů).

Termín: každé druhé úterý (v sudých týdnech) od 13:45 hodin (termín kroužku se může po domluvě s žáky přesunout na jiné úterý)

 

Fyzikální kroužek

Vedoucí:         Vítězslav Nečas

Určeno pro všechny zájemce z řad studentů gymnázia.

Termín: každé úterý od 14:00, jednou za 14 dní, pravidelná účast není povinná

Náplň: Fyzikální experimenty s počítačem i bez. K fyzikálním hrátkám budeme využívat nejen pomůcky z fyzikální sbírky a experimentální měřící systém Vernier, ale také řadu věcí, které běžně potkáváme v běžném životě. Program bude přizpůsoben zájmu studentů (sestavování elektrických obvodů, experimentování, případně prohloubení učiva z běžných hodin fyziky).

Fyzikální seminář

Vedoucí:         Marie Boudová

Kroužek bude zaměřen na řešení složitějších fyzikálních úloh, na které již v běžné výuce nezbývá dostatek času, a na přípravu k fyzikálním olympiádám. Seminář bude probíhat dle zájmu řádově jedenkrát za 14 dní.

Termín: každý čtvrtek od 14 do 16 hod. v učebně 407

Robotika

Vedoucí:         Petr Mikulášek

Seminář je určen pro zájemce o práci s programovatelnou stavebnicí Logo Midstorms EV3 Education. Naučí se pracovat s programovacím softwarem a skládat roboty pro různé využití.

Pro zájemce z VG je možná práce i s mikropočítačem Raspberry Pi 3 a moduly, popřípadě Arduino  Uno s příslušenstvím.

Termín: každý čtvrtek od 14 do 16 hod. v učebně 407

Příprava na týmové matematické a fyzikální soutěže

Vedoucí:         Stanislav Sedláček

Společná setkání jsou určena pro zájemce o matematické a fyzikální soutěže, které budou probíhat v průběhu školního roku. Jedná se především o online soutěže, jako jsou Fykosí, Fyziklání, Matematická olympiáda online apod. Připravovat se mohou nejen jedinci, ale i celá družstva. Zábavnou formou budeme řešit úlohy z těchto soutěží z dřívějších ročníků, zkoušet i praktické pokusy či vymýšlet a tvořit fyzikální pokusy.

Setkání se uskuteční jednou za 14 dní ve středu.

Doučování/kroužek anglického jazyka

Vedoucí: Jaroslava Fadrná

Každý pátek od 12:50

Určeno především pro sekundu.

Doučování/kroužek německého jazyka

Vedoucí: Věra Venerová

Čas: úterý 14:00 – 15:00 pro maturanty,

úterý 15:00 – 16:00 – ostatní zájemci.

Czechs and Balances – diskusní klub v AJ

Gymnázium Boskovice will host a new afternoon club for both students and community members. Victoria Cattelona, a native English speaker and Fulbright English Teaching Assistant for the 2021-2022 school year, will lead the club. Under the title „Czechs and Balances,“ which refers to the concept for a government’s organization and division of power, the club will focus on politics and on current events in the United States and in the Czech Republic.

Ms. Cattelona encourages anyone who is interested in government, politics, international relations, news, and social issues to attend. She will conduct the club in English, so individuals who would like to improve their communication in and understanding of English are welcome to join as well. The club will meet every Tuesday between 14:00 and 15:00 in Room 107 of the gymnázium. The first meeting will occur on the 5th of October. Please direct your questions to Ms. Cattelona via her e-mail address, victoria.cattelona@gymbos.cz.

Kroužky tělesné výchovy

úterý    13:45 – 15:00 volejbal Vykoukal
čtvrtek 13:45 – 15:00 basketbal Zika
pátek    13:45 – 15:00 florbal Vykoukal
13:45 – 15:30 gymnastika Barešová

New club to start in October

Gymnázium Boskovice will host a new afternoon club for both students and community members. Victoria Cattelona, a native English speaker and Fulbright English Teaching Assistant for the 2021-2022 school year, will lead the club. Under the title „Czechs and Balances,“ which refers to the concept for a government’s organization and division of power, the club will focus on politics and on current events in the United States and in the Czech Republic. Více

Volba do školské rady školy

Od 21. 9. 2021 budou probíhat online volby členů školské rady za zákonné zástupce a zletilé žáky. Kandidáti se mohou hlásit do pátku 17. 9. 2021 na email alena.svanovska@gymbos.cz.

Native English speaker from the United States arrives at Gymnázium Boskovice

Victoria Cattelona, a native English speaker from the City of Long Branch in the State of New Jersey, recently moved to Boskovice and will teach English during the 2021-2022 academic year. The Fulbright Program is funding her stay in Boskovice. Ms. Cattelona is eager to learn more about Boskovice, the school, and the Czech language and culture. Více

Reprezentace Gymnázia Boskovice v krajském kole Fyzikální olympiády

Ráda bych pogratulovala studentům našeho gymnázia k úspěchu ve Fyzikální olympiádě kategorií C a D určených pro 3. a 2. ročník vyššího gymnázia. Fyzikáři dobře vědí, že úlohy Fyzikální olympiády pro vyšší gymnázium jsou již hodně obtížné a většina studentů nemá ani chuť je řešit a věnovat jim čas, protože je jejich obtížnost rok od roku vyšší. Více

Výsledky přijímacího řízení

Adresa

Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934

Odkazy

e-twinning
Comenius
ingenious
MUNI
esa

Počítadlo

TOPlist