žáků
0
učitelů
0
let tradice
0
absolventů
0

Aktuálně

  • Studijní obory
  • Gymnázium vzdělává žáky ve studijních oborech:
  • 79-41-K/41 Gymnázium: studium denní, délka studia 4 roky.
  • 79-41-K/81 Gymnázium: studium denní, délka studia 8 roků.
dní do státních maturit
dní do přijímaček
dní do konce pololetí