Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Jméno učitele Aprobace Místnost Telefon Email
Mgr. Baranok Jaromír CJL, DEJ 111 516 802 219 jaromir.baranok@gymbos.cz
Mgr. Barešová Milada BIO, TEV, VYV 308A 516 802 225 milada.baresova@gymbos.cz
Mgr. Bártová Jiřina ANJ, HUV, RUJ 104 516 802 217 jirina.bartova@gymbos.cz
RNDr. Bažantová Lada MAT, FYZ 312 516 802 223 lada.bazantova@gymbos.cz
Mgr. Boudová Marie MAT, FYZ 308A 516 802 225 marie.boudova@gymbos.cz
Mgr. & Mgr. Buchal Petr, M.A. ANJ, ZSV 104 516 802 217 petr.buchal@gymbos.cz
Mgr. Drahoš Petr MAT, FYZ, IVT 213 516 802 212 petr.drahos@gymbos.cz
Mgr. Dvořák Jaromír MAT, TEV 511 516 802 214 jaromir.dvorak@gymbos.cz
Mgr. Fadrná Jaroslava ANJ, RUJ 215 516 802 228 jaroslava.fadrna@gymbos.cz
Mgr. Hlaváčková Radka CJL, NEJ 109 516 802 218 radka.hlavackova@gymbos.cz
Mgr. Honzáková Alena CJL, FRJ, HV 103 516 802 230 alena.honzakova@gymbos.cz
Mgr. Hrubá Radka BIO, CHE 312 516 802 223 radka.hruba@gymbos.cz
Mgr. Chlupová Barbora ANJ, TEV
104 516 802 228 barbora.chlupova@gymbos.cz
Mgr. Jančíková Michaela CJL, VYV 215 516 802 228 michaela.jancikova@gymbos.cz
Mgr. Juřeková Iveta CJL, FRJ 103 516 802 230 iveta.jurekova@gymbos.cz
Ing. Kopecký Pavel Ph.D. CHE, FYZ, IVT 312 516 802 223 pavel.kopecky@gymbos.cz
Mgr. Bc. Kubíčková Egertová Iva ANJ 103 516 802 230 iva.kubickova.egertova@gymbos.cz
Mgr. Kudláčková Eliška FRJ, SPJ 215 516 802 228 eliska.kudlackova@gymbos.cz
Mgr. Mikulášek Petr MAT, FYZ, IVT 404 516 802 224 petr.mikulasek@gymbos.cz
Mgr. Nečas Vítězslav MAT, FYZ 312 516 802 223 vitezslav.necas@gymbos.cz
Mgr. Nerud Martin CJL, HUV 111 516 802 219 martin.nerud@gymbos.cz
PhDr. Peterková Hana ANJ, CJL, DEJ 109 516 802 218 hana.peterkova@gymbos.cz
Mgr. Pikartová Karolína CJL, DEJ 109 516 802 218 karolina.pikartova@gymbos.cz
PhDr. Pros Josef LAT, CJL, DEJ 109 516 802 218 josef.pros@gymbos.cz
Mgr. Prosová Věra CJL, ZSV 111 516 802 219 vera.prosova@gymbos.cz
Mgr. Pulcová Eva GEO, TEV 303 516 802 226 eva.pulcova@gymbos.cz
Sedláček Stanislav MAT, FYZ, Fc 312 516 802 223 stanislav.sedlacek@gymbos.cz
Mgr. Soukopová Barbora PSY ŠPP 516 802 220 barbora.soukopova@gymbos.cz
Mgr. Spoustová Kateřina ANJ 104 516 802 217 katerina.spoustova@gymbos.cz
Mgr. Stloukalová Jitka MAT, VT, IVT 404 516 802 224 jitka.stloukalova@gymbos.cz
Mgr. Stloukalová Iveta SPJ, PED 111 516 802 219 iveta.stloukalova@gymbos.cz
Mgr. Svanovská Alena MAT, ZSV 211 516 802 216 alena.svanovska@gymbos.cz
Mgr. Synek Jaroslav MAT, FYZ, VT 213 516 802 212 jaroslav.synek@gymbos.cz
Mgr. Trefná Světlana CJL, ZSV, NEJ 215 516 802 228 svetlana.trefna@gymbos.cz
Mgr. Štěpánková Izabela BIO, CHE 303 516 802 226 izabela.stepankova@gymbos.cz
Mgr. Tvardík David BIO, CHE 312 516 802 223 david.tvardik@gymbos.cz
Mgr. Venerová Věra DEJ, NEJ 215 516 802 228 vera.venerova@gymbos.cz
Mgr. Višinková Alena CJL, DEJ 312 516 802 223 alena.visinkova@gymbos.cz
Mgr. Vládková Jana BIO, GEO 303 516 802 226 jana.vladkova@gymbos.cz
Mgr. Vykoukal Josef GEO, TEV 511 516 802 214 josef.vykoukal@gymbos.cz
Windsor Alan, B.A. KAJ 104 516 802 217 alan.windsor@gymbos.cz
Mgr. Zika Ondřej ANJ, TEV 511 516 802 214 ondrej.zika@gymbos.cz

Kancelář školy

Jméno Funkce Telefon Email
Fadrná Marie ekonomka 516 802 211 marie.fadrna@gymbos.cz
Ing. Mgr. Horáková Markéta personalistka 516 802 211 marketa.horakova@gymbos.cz
Šebková Jaroslava administrativní pracovnice 516 802 212 jaroslava.sebkova@gymbos.cz
Radmila Tandlerová vedoucí stravování 516 802 221 radmila.tandlerova@gymbos.cz
Vitoulová Jaroslava administrativní pracovnice 516 802 211 jaroslava.vitoulova@gymbos.cz

Technický úsek

Andrlík Alois školník
Konečná Dana uklízečka
Blažek Rostislav uklízeč
Andrlíková Drahomíra uklízečka
Kalabusová Eva uklízečka

Kuchyně

Fojtová Jaroslava kuchařka
Novotná Eva kuchařka
Pešová Irena kuchařka
Havelková Zdeňka kuchařka
Henzlová Kateřina kuchařka