OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí. Již v lednu začíná cyklus besed s úspěšnými absolventy – Ve světě se neztratíme. Jako první přijde debatovat významný český ekonom Ing. Pavel Kysilka, CSc.

Beseda se koná dne 27. 1. 2020 ve 14 hodin v aule gymnázia a je určena nejen pro žáky školy, ale i pro širokou veřejnost.

Oslavy pak zakončíme dne 24. 10. 2020 dnem otevřených dveří. Srdečně zveme všechny absolventy, aby společně zavzpomínali na svá studentská léta.


Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – jaro 2020

Bylo zahájeno přihlašování do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám v roce 2020. Přihlašování bude probíhat do naplnění kapacity kurzů. Pro čtyřleté studium je to 88 žáků (kurz je plně obsazen) a pro osmileté 64 žáků (ke dni 23. 12. 2019 volných 12 míst).


Zájezd Anglie 2020
Placení záloh otevřeno od listopadu. Platby ve výši 6000 Kč posílejte na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Vzpomínka na Berlín

Tak rok 2019 už máme za sebou, a s ním i řadu zajímavých událostí, na které budeme jistě vzpomínat. Pět studentů, kteří se v listopadu zúčastnili konference Model United Nations v Berlíně, nezapomene určitě. Na zanícené, někdy až bouřlivé, debaty při projednávání rezolucí, na nové kamarády, na příjemné chvíle v hostitelských rodinách, na úžasné památky historického Berlína, na závěrečný BERMUN Dance. Jistě si také odnesou do života mnohé poznatky a zkušenosti, které získali jak při konferenci samotné, tak během měsíců přípravy. Haiti, jehož zastupováním jsme byli tentokrát pověřeni, je země složitá a plná konfliktů, navíc se otázka Haiti řešila na jednání Security Council (Rada bezpečnosti), takže jsme museli být opravdu dobře připraveni.

Takto vzpomíná Hana Komárková ze septimy: Na BERMUNu se mi líbilo to, že se v jedné místnosti sešli studenti ze všech koutů světa, jako třeba delegát z Austrálie, jiný z Nevady v USA, ale i student z Betléma. Další věc, která mě zaujala, se týkala škol, ze kterých všichni přišli. Studovali na mezinárodních, či přinejmenším na dvojjazyčných školách, studenti z našeho gymnázia tudíž byli výjimkou. Moc se mi líbilo poslouchat přízvuky ostatních, jako například jedna slečna z Francie měla krásný britský přízvuk, nejčastěji používaným byl však americký. Celá akce mě naprosto nadchla. BERMUN je skvělá příležitost pro poznávání nových lidí a zdokonalování znalostí z jiného jazyka, protože právě tam člověk zjistí, že se má opravdu stále co učit.

Jedná se sice o simulaci, ale delegáti berou svou úlohu velmi vážně, a snaží se ze všech sil, aby přijaté rezoluce byly v souladu se zájmy „jejich“ země. I když taky občas takříkajíc vypadnou z role. Ono je těžké myslet třeba jako Somálec, když jste, dejme tomu, Američan. Nebo zapomenout, že jste teenager a potlačit různé originální nápady. Tak například delegát Srbska přišel s návrhem, že by se měla celosvětově zakázat veškerá náboženství, proti čemuž okamžitě vystoupil Jakub Halamásek, který odsoudil tento návrh jako „disgraceful“ a „offensive“.

Historie konferencí BERMUN trvá už více než čtvrt století, a Gymnázium Boskovice je jednou z mála škol, které se zúčastnily všech listopadových konferencí v nepřetržité řadě téměř od samého začátku, tedy více než dvacetkrát. Dohromady je to velmi dlouhá řada studentů, kteří prošli touto malou školou společensko-politického života. Některým z nich tato zkušenost významně pomohla v jejich budoucí kariéře. V to také doufá Simona Různarová ze 4. B, Ambassador naší delegace:

Letošní BERMUN pro mě byl třetí a s největší pravděpodobností poslední MUN akcí kterou jsem mohla zažít. I když je pro mě anglický jazyk koníčkem a ráda bych se věnovala i samotnému studiu angličtiny na vysoké škole, zjistila jsem, že mám ještě co dohánět. Nejvíce mě však na těchto akcích baví to, že poznám nové lidi z celého světa. I když Německo je naším sousedním státem a naše zvyky se nějak zásadně neliší, kultura je přece jen odlišná, a to je právě to, co mi dává chuť cestovat a poznávat. Je až vzrušující občas vystoupit ze své komfortní zóny a vidět, jak to funguje jinde než u nás doma.

Tak doufejme, že to bude fungovat nejen u nás doma, ale i jinde ve světě, a že k tomu jednou možná přispějí i nynější delegáti modelových konferencí.

M.Minxová

Delegace Gymnázia Boskovice na BERMUN 2019:

Simona Různarová 4. B – Political Committee, Ambassador

Jakub Halamásek 4. B – Human Rights Committee

Matěj Blažek 2. C – Special Conference

Bohdan Sršeň 4. B – Environment Committee

Hana Komárková VII – Legal Committee

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934