Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – jaro 2020

Bylo zahájeno přihlašování do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám v roce 2020. Přihlašování bude probíhat do naplnění kapacity kurzů. Pro čtyřleté studium je to 88 žáků (kurz je plně obsazen) a pro osmileté 64 žáků (ke dni 18. 11. je volných 21 míst).Bližší informace,
přihláška.


Zájezd Anglie 2020
Placení záloh otevřeno od listopadu. Platby ve výši 6000 Kč posílejte na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Významných 8 v české historii

Dne 26. října 2018 proběhla ve třídě kvintě speciální hodina českého jazyka. Žáci představili své projekty na téma „Významných osm v české historii“, ve kterých zpracovali důležité události minulého století. Jako první jsme mohli na počest 100. výročí založení samostatného Československa zhlédnout program, jehož součástí byla například i ukázka ruských rublů z roku 1918, dovolenkové listiny vojáka ve službě nebo soupisu majitelů pozemků ve Vratíkově a na Hrádkově, vše ze sbírky Václava Slavíčka. Dále následovala hra AZ kvíz, ve které byly prověřeny znalosti žáků o první republice. Po téměř vyrovnaném boji zvítězilo družstvo děvčat – odměnou byl dobrý pocit a VIP místa ve frontě na oběd.

V druhé polovině hodiny proběhlo promítání neméně zajímavé reportáže zachycující události 17. listopadu 1989. Ve videu se kontrastně prolínaly dobové záběry ze studentských shromáždění a demonstračních pochodů s pasážemi z tvorby našich spolužáků. Pousmát jsme se mohli například nad reportérskými schopnostmi Filipa Horáka a Adély Ženatové. Na závěr jsme v rámci vyřazených scén nahlédli i do zákulisí celého natáčení.

Pokračování programu proběhlo za přítomnosti paní ředitelky ve čtvrtek 1. listopadu. Opět byly k vidění dva projekty, tentokrát vázající se k rokům 1989 a 1968.

První skupina si kromě povídání o uplynulých událostech připravila i vyhodnocení anonymního dotazníku, na který jim v předešlých dnech odpovědělo až 51 lidí. Kladené otázky se týkaly například kolektivizace, života za vlády KSČ nebo osobních dojmů dotazovaných, které v nich zanechala sametová revoluce. Chybět nemohla ani ukázka výtisků Boskovického zpravodaje z let 1989 až 1991, kterými přispěl Marek Vašíček.

Rok 1968 nám studenti autenticky vylíčili pomocí ukázek z televizního a rozhlasového zpravodajství. Hlavní roli však hrály přednesy z biografických i lyrických děl, které svojí atmosférou poskytly živé vyobrazení situace. Jako příklad mohu uvést literární dílo Korespondence od Jiřího Voskovce a Jana Wericha.

Akce byla završena 2. listopadu prezentací o Vítězném únoru 1948. Její součástí byl záludný kvíz pro ostatní studenty, jehož prostřednictvím si mohli ověřit své znalosti, případně se naučit něco nového. Následovalo obecné shrnutí a vyhodnocení krátké ankety, do níž přispělo svou odpovědí 27 náhodně dotazovaných.

Celý projekt se velmi povedl a posloužil jak k zajímavému zpestření výuky, tak k obohacení znalostí v oblasti historie našeho státu a uctění výročí jeho založení. Velmi se těším na další skvělé výkony svých spolužáků a na nápady, se kterými přijdou příště.

Šárka Dvořáčková, kvinta

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934