Archivy

Významných 8 v české historii

Dne 26. října 2018 proběhla ve třídě kvintě speciální hodina českého jazyka. Žáci představili své projekty na téma „Významných osm v české historii“, ve kterých zpracovali důležité události minulého století. Jako první jsme mohli na počest 100. výročí založení samostatného Československa zhlédnout program, jehož součástí byla například i ukázka ruských rublů z roku 1918, dovolenkové listiny vojáka ve službě nebo soupisu majitelů pozemků ve Vratíkově a na Hrádkově, vše ze sbírky Václava Slavíčka. Dále následovala hra AZ kvíz, ve které byly prověřeny znalosti žáků o první republice. Po téměř vyrovnaném boji zvítězilo družstvo děvčat – odměnou byl dobrý pocit a VIP místa ve frontě na oběd.

V druhé polovině hodiny proběhlo promítání neméně zajímavé reportáže zachycující události 17. listopadu 1989. Ve videu se kontrastně prolínaly dobové záběry ze studentských shromáždění a demonstračních pochodů s pasážemi z tvorby našich spolužáků. Pousmát jsme se mohli například nad reportérskými schopnostmi Filipa Horáka a Adély Ženatové. Na závěr jsme v rámci vyřazených scén nahlédli i do zákulisí celého natáčení.

Pokračování programu proběhlo za přítomnosti paní ředitelky ve čtvrtek 1. listopadu. Opět byly k vidění dva projekty, tentokrát vázající se k rokům 1989 a 1968.

První skupina si kromě povídání o uplynulých událostech připravila i vyhodnocení anonymního dotazníku, na který jim v předešlých dnech odpovědělo až 51 lidí. Kladené otázky se týkaly například kolektivizace, života za vlády KSČ nebo osobních dojmů dotazovaných, které v nich zanechala sametová revoluce. Chybět nemohla ani ukázka výtisků Boskovického zpravodaje z let 1989 až 1991, kterými přispěl Marek Vašíček.

Rok 1968 nám studenti autenticky vylíčili pomocí ukázek z televizního a rozhlasového zpravodajství. Hlavní roli však hrály přednesy z biografických i lyrických děl, které svojí atmosférou poskytly živé vyobrazení situace. Jako příklad mohu uvést literární dílo Korespondence od Jiřího Voskovce a Jana Wericha.

Akce byla završena 2. listopadu prezentací o Vítězném únoru 1948. Její součástí byl záludný kvíz pro ostatní studenty, jehož prostřednictvím si mohli ověřit své znalosti, případně se naučit něco nového. Následovalo obecné shrnutí a vyhodnocení krátké ankety, do níž přispělo svou odpovědí 27 náhodně dotazovaných.

Celý projekt se velmi povedl a posloužil jak k zajímavému zpestření výuky, tak k obohacení znalostí v oblasti historie našeho státu a uctění výročí jeho založení. Velmi se těším na další skvělé výkony svých spolužáků a na nápady, se kterými přijdou příště.

Šárka Dvořáčková, kvinta

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934