Výuka

Hodinová dotace pro nižší stupeň gymnázia podle vzdělávacího programu „Cesta ke vzdělávání“

PředmětPrimaSekundaTercieKvarta
Český jazyk5544
Cizí jazyk I.4434
Cizí jazyk II.0033
Občanská výchova1111
Dějepis2222
Zeměpis2222
Fyzika2222
Matematika5544
Chemie0222
Informatika a výp. technika0012
Estetická výchova3322
Tělesná výchova3222
Svět práce0010

Hodinová dotace pro vyšší stupeň gymnázia podle vzdělávacího programu „Kráčíme k maturitě“

PředmětPrimaSekundaTercieKvarta
Český jazyk43,53,54
Cizí jazyk I.3344
Cizí jazyk II.3343
Základy spol. věd2220
Dějepis2220
Geografie2120
Fyzika2,5320
Matematika343,54
Chemie2,5320
Informatika a výp. technika2200
Estetická výchova2200
Tělesná výchova2222
Volitelný předmět I0022
Volitelný předmět II0022
Volitelný předmět III0004
Volitelný předmět IV0004
Volitelný předmět V0004

Volitelný předmět I

Konverzace z cizího jazyka (volba jazyka podle maturitní zkoušky). Ve 4. ročníku vyučují konverzaci z anglického jazyka rodilí mluvčí.

Volitelný předmět II

Student si volí 1 seminář, náplň:

propedeutika a rozšíření vědeckých disciplín, experiment, seminární práce a jejich prezentace.

Aplikovaná biologie, matematický základ přírodních věd, geografický seminář, fyzikální praktikum, chemické praktikum, aplikovaná informatika, dějepisný seminář a moderní dějiny, společenskovědní  seminář, latina, konverzace z druhého cizího jazyka.

Volitelný předmět II

Student si volí 3 semináře, náplň:

příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy. 

Biologický seminář, chemický seminář, matematický seminář, fyzikální seminář, geografický seminář, dějepisný seminář, společenskovědní seminář, literární seminář, informatika, latina a dějiny kultury.