Výuka

Hodinová dotace pro nižší stupeň gymnázia podle vzdělávacího programu „Cesta ke vzdělávání“

Předmět Prima Sekunda Tercie Kvarta
Český jazyk 5 5 4 4
Cizí jazyk I. 4 4 3 4
Cizí jazyk II. 0 0 3 3
Občanská výchova 1 1 1 1
Dějepis 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2
Fyzika 2 2 2 2
Matematika 5 5 4 4
Chemie 0 2 2 2
Biologie 2 2 2 2
Informatika a výp. technika 0 0 1 2
Estetická výchova 3 3 2 2
Tělesná výchova 3 2 2 2
Svět práce 0 0 1 0

Hodinová dotace pro vyšší stupeň gymnázia podle vzdělávacího programu „Kráčíme k maturitě“

Předmět První ročník Druhý ročník Třetí ročník Čtvrtý ročník
Český jazyk 4 3,5 3,5 4
Cizí jazyk I. 3 3 4 4
Cizí jazyk II. 3 3 4 3
Základy spol. věd 2 2 2 0
Dějepis 2 2 2 0
Geografie 2 1 2 0
Fyzika 2,5 3 2 0
Matematika 3 4 3,5 4
Chemie 2,5 3 2 0
Biologie 3 2,5 2 0
Informatika a výp. technika 2 2 0 0
Estetická výchova 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Volitelný předmět I 0 0 2 2
Volitelný předmět II 0 0 2 2
Volitelný předmět III 0 0 0 4
Volitelný předmět IV 0 0 0 4
Volitelný předmět V 0 0 0 4

Volitelný předmět I

Konverzace z cizího jazyka (volba jazyka podle maturitní zkoušky). Ve 4. ročníku vyučují konverzaci z anglického jazyka rodilí mluvčí.

Volitelný předmět II

Student si volí 1 seminář, náplň:

propedeutika a rozšíření vědeckých disciplín, experiment, seminární práce a jejich prezentace.

Aplikovaná biologie, matematický základ přírodních věd, geografický seminář, fyzikální praktikum, chemické praktikum, aplikovaná informatika, dějepisný seminář a moderní dějiny, společenskovědní  seminář, latina, konverzace z druhého cizího jazyka.

Volitelný předmět II

Student si volí 3 semináře, náplň:

příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy. 

Biologický seminář, chemický seminář, matematický seminář, fyzikální seminář, geografický seminář, dějepisný seminář, společenskovědní seminář, literární seminář, informatika, latina a dějiny kultury.