Výběrová řízení

Všechna výběrová řízení jsou na profilu zadavatele:

Kompletní textová část zadávací dokumentace je poskytnuta vždy  formou neomezeného dálkového přístupu na profilu zadavatele: