OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí. Již v lednu začíná cyklus besed s úspěšnými absolventy – Ve světě se neztratíme. Jako první přijde debatovat významný český ekonom Ing. Pavel Kysilka, CSc.

Beseda se koná dne 27. 1. 2020 ve 14 hodin v aule gymnázia a je určena nejen pro žáky školy, ale i pro širokou veřejnost.

Oslavy pak zakončíme dne 24. 10. 2020 dnem otevřených dveří. Srdečně zveme všechny absolventy, aby společně zavzpomínali na svá studentská léta.


Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – jaro 2020

Bylo zahájeno přihlašování do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám v roce 2020. Přihlašování bude probíhat do naplnění kapacity kurzů. Pro čtyřleté studium je to 88 žáků (kurz je plně obsazen) a pro osmileté 64 žáků (ke dni 23. 12. 2019 volných 12 míst).


Zájezd Anglie 2020
Placení záloh otevřeno od listopadu. Platby ve výši 6000 Kč posílejte na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Vernisáž fotografií z Provence

Ve středu 17. 2. se v Galerii na chodbě v prostorách boskovického gymnázia uskutečnila slavnostní vernisáž fotografií z francouzské Provence s názvem Et le ciel bleu (A modré nebe). Autorkou většiny fotografií je studentka Gymnázia Boskovice Kamila Hrnčířová, čtyři fotografie z cest po tomto regionu přidala její spolužačka Karolína Sedláčková.

kamilkaDíky francouzským přátelům paní profesorky Ivet Juřekové Kamila Hrnčířová měla možnost v loňském roce strávit v jižní Francii měsíc svého života a zdokonalit se tak ve znalosti francouzského jazyka. Nebyla první ani poslední, téměř každý rok se do těchto míst vypraví některý ze studentů francouzštiny boskovického gymnázia.

Samotná vernisáž se velice povedla. Po přivítání účastníků výstavy se s krásnou pěveckou vložkou v podobě několika francouzských písní představili žáci ze třídy kvinty pod vedením paní profesorky Honzákové a za hudebního doprovodu pana profesora Neruda. Zpívali a hráli s velkou chutí a podařilo se jim navodit úžasnou atmosféru. Poté vystoupila sama autorka fotografií, Kamila Hrnčířová. Vypověděla, jak se vlastně do Provence dostala, co během svého pobytu ve Francii dělala, a přidala i pár vtipných postřehů o Francouzích a zemi galského kohouta obecně. Její nadšené vyprávění vzbudilo snad ve všech návštěvnících touhu také se vydat do tohoto malebného kraje, do míst, kde žil mimo jiné i boskovický rodák Otakar Kubín. Na závěr oficiálního programu pak autorka, dokonalou francouzštinou, zazpívala píseň, kterou sama v Provence složila. Dle reakcí návštěvníků se vernisáž i vystavené fotografie velmi líbily, a proto doufám, že budou podobné akce pokračovat i nadále.

Martin Staněk, 2. C

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934