Vzdělávání pro veřejnost

Nabídka

Nabídka vzdělávání pro veřejnost ve školním roce 2023/2024

Jsme rádi, že v uplynulém školním roce na Gymnáziu Boskovice další vlna zájemců absolvovala dnes už tradiční kurzy vzdělávání pro veřejnost. Konkrétně jsme realizovali kurzy německého a španělského jazyka, kurz angličtiny jako přípravu pro zkoušky FCE, kurz astronomie a dějin kultury.

Vzhledem k velkému zájmu jsme pro školní rok 2023/2024 připravili pokračování kurzu Dějiny kultury III, opakování oblíbeného cyklu Astronomie pro laiky a kurz němčiny. Kurz němčiny bude koncipován jako pokračování v úrovni B2 (pokročilý) nebo nový běh A1-A2 (začátečník- pokročilý začátečník) dle počtu přihlášených zájemců. Nový běh kurzů španělštiny a angličtiny jako přípravy pro zkoušky FCE vzhledem k naplněnosti pro nové zájemce letos otevřen nebude.

Všechny cykly budou zahajovat v září 2023. Kurzy němčiny budou probíhat jedenkrát týdně/90 min s cenou dle počtu přihlášených. Astronomická setkání proběhnou osmkrát ročně a kulturně-historické přednášky a besedy jsou plánovány jednou měsíčně.

Astronomický cyklus přinese kromě povídání o hvězdách a planetách i pozorování hvězdné oblohy. Témata kulturně-historických přednášek budou zaměřena na umění, vědu a techniku, filozofii, náboženství a historické souvislosti jednotlivých významných epoch lidstva. Doplněny budou obrazovým materiálem včetně literárních a hudebních ukázek. 

Podrobnější informace o kurzech a přednáškách najdete níže v jednotlivých záložkách. Přímo zde na stránce se také můžete ihned přihlásit (z důvodu omezené kapacity bude brán zřetel na pořadí přihlášených). Vzhledem k přípravě kurzů prosíme o přihlašování do konce srpna 2023. Před zahájením kurzů budou zájemcům poslány další podrobnosti. Případné dotazy můžete směřovat na adresu koordinátora vzdělávání pro veřejnost: jaromir.dvorak@gymbos.cz.

Astronomie pro laiky

Detaily kurzu:
Frekvence: 8 setkání za rok
Start: září 2023
Dny a časy: po domluvě na informační schůzce
Počet účastníků: 10 a více
Lektor: Ing. Pavel Kopecký, Ph.D.
Místo: učebny Gymnázia Boskovice s návštěvou Hvězdárny Boskovice
Cena kurzu: 1200 Kč/rok

Témata:

 • „Obloha v kalendáři“ – objekty severní oblohy, hvězdné mapy a souhvězdí, čas a kalendář.
 • Slunce je také hvězda – vznik, život a zánik hvězd.
 • Sluneční soustava – nejen v kruhu rodinném.
 • Objekty mimo naši sluneční soustavu – Mléčná dráha na talíři.
 • Kosmologie, okna do vesmíru aneb technické možnosti zkoumání vesmíru.
 • Pozorování hvězdné oblohy na Hvězdárně v Boskovicích.

Dějiny kultury III

Detaily kurzu:
Frekvence: 1 x měsíčně
Start: září 2023
Dny a časy: po domluvě na informační schůzce
Počet účastníků: 10 a více
Lektor: PhDr. Josef Pros
Místo: učebny Gymnázia Boskovice
Cena kurzu: 1 500 Kč/rok

Program

 • 7.9. – Romantismus v české kultuře 19. století
 • 5.10. – Realismus v evropské kultuře 19. století
 • 2.11. – Realismus v české kultuře 19. století
 • 7.12. – Kultura přelomu 19. a 20. století ve světě (moderní umělecké směry)
 • 4.1. – Kultura přelomu 19. a 20. století v českých zemích (moderní umělecké směry)
 • 1.2. – Kultura první poloviny 20. století ve světě ( meziválečná avantgarda)
 • 7.3. – Kultura první poloviny 20. století v Československu (meziválečná avantgarda)
 • 4.4. – Kultura druhé poloviny 20. století ve světě (postmoderna)
 • 2.5. – Kultura druhé poloviny 20. století v Československu a České republice (postmoderna)
 • 6.6. – Kultura regionu jižní Morava v historických souvislostech

Třetí přednáškový cyklus bude zahájen v září 2023 a bude věnován vývoji materiální a duchovní kultury ve světě a v českých zemích od poloviny 19. století do konce 20. století. Všechny přednášky budou strukturovány po linii (teritoriální vymezení, historické souvislosti, věda a technika, náboženství a filozofie, výtvarné umění – architektura, sochařství, malířství, užité umění, literatura, hudba). Přednášky budou doplněny bohatým obrazovým materiálem včetně literárních a hudebních ukázek.

Německý jazyk

Detaily kurzu:
Frekvence: 1 x 2 vyučovací hodiny týdně (1 x 90 minut)
Start: září 2023
Dny a časy: po domluvě na informační schůzce
Počet účastníků: 6 – 10
Lektorka: Mgr. Věra Venerová
Místo: učebny Gymnázia Boskovice
Cena kurzu: 2 400 – 4 000 Kč za pololetí, dle počtu účastníků

V ceně nejsou zahrnuty učebnice.
Nevyučuje se ve dnech státních svátků ČR a v době školních prázdnin.

Kurz němčiny bude koncipován jako pokračování v úrovni B2 (pokročilý) nebo nový běh A1-A2 (začátečník- pokročilý začátečník) dle počtu přihlášených zájemců.

Kurz je připravován spíše pro menší počet zájemců, aby byl umožněn individuální přístup s maximální efektivitou.

Přihláška na kurz