Vzdělávání pro veřejnost

Nabídka

Nabídka vzdělávání pro veřejnost ve školním roce 2022/2023

V uplynulém školním roce jsme se na Gymnáziu Boskovice po poněkud složitějším covidovém období mohli naplno vrátit k dnes už tradičním kurzům vzdělávání pro veřejnost.

Pro školní rok 2022/2023 jsou pro zájemce připraveny další kurzy intenzivní angličtiny jako příprava na zkoušky FCE, oblíbený cyklus astronomie pro laiky, pokračování dějin kultury a kurzy němčiny a španělštiny.

Všechny cykly budou zahajovat v září 2022. Kurzy němčiny a španělštiny budou probíhat jedenkrát týdně/90 min s úrovní cca A2 (pokročilý začátečník) a cenou dle počtu přihlášených. Intenzivní angličtina bude mít časovou dotaci dvojnásobnou. Astronomická setkání proběhnou osmkrát ročně a kulturně-historické přednášky a besedy jsou plánovány jednou měsíčně.

Astronomický cyklus přinese kromě povídání o hvězdách a planetách i pozorování hvězdné oblohy. Témata kulturně-historických přednášek budou zaměřena na umění, vědu a techniku, filozofii, náboženství a historické souvislosti jednotlivých významných epoch lidstva. Doplněny budou obrazovým materiálem včetně literárních a hudebních ukázek. 

Podrobnější informace o kurzech a přednáškách najdete níže v jednotlivých záložkách. Přímo zde na stránce se také můžete ihned přihlásit (z důvodu omezené kapacity bude brán zřetel na pořadí přihlášených). Vzhledem k přípravě kurzů prosíme o přihlašování do konce srpna 2022. Před zahájením kurzů budou zájemcům poslány další podrobnosti. Případné dotazy můžete směřovat na adresu koordinátora vzdělávání pro veřejnost: jaromir.dvorak@gymbos.cz.

Anglický jazyk – příprava na FCE

Detaily kurzu:
Frekvence: 2 x 2 vyučovací hodiny týdně (2 x 90 minut)
Start: září 2022
Dny a časy: po domluvě na informační schůzce
Počet účastníků: 6 – 10
Lektorky: Mgr. Kateřina Spoustová, Mgr. Barbora Chlupová
Místo: učebny Gymnázia Boskovice
Cena kurzu: 4 200 – 7000 Kč za pololetí, dle počtu účastníků
V ceně nejsou zahrnuty učebnice Cambridge EnglishCompleteFirst

Nevyučuje se ve dnech státních svátků ČR a v době školních prázdnin.

Intenzivní kurz angličtiny pro středně pokročilé zájemce. Kurz je koncipován jako celoroční s přípravou na zkoušku Cambridge English:
First (FCE). Cambridge zkoušky jsou mezinárodně uznávané a mají časově neomezenou platnost. Zkouška FCE ověřuje znalost angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Výuka probíhá podle učebnic speciálně určených pro přípravu na Cambridge zkoušky. Studenti dostávají také doplňkové materiály na zpestření hodin, rozšíření učiva nebo pro samostudium.
FCE je určen pro mládež i dospělé.
V kurzovném nejsou zahrnuty cena učebnice a poplatek za vykonání zkoušky

Astronomie pro laiky

Detaily kurzu:
Frekvence: 8 setkání za rok
Start: září 2022
Dny a časy: po domluvě na informační schůzce
Počet účastníků: 10 a více
Lektor: Ing. Pavel Kopecký, Ph.D.
Místo: učebny Gymnázia Boskovice s návštěvou Hvězdárny Boskovice
Cena kurzu: 1100 Kč/rok

Témata:

 • „Obloha v kalendáři“ – objekty severní oblohy, hvězdné mapy a souhvězdí, čas a kalendář.
 • Slunce je také hvězda – vznik, život a zánik hvězd.
 • Sluneční soustava – nejen v kruhu rodinném.
 • Objekty mimo naši sluneční soustavu – Mléčná dráha na talíři.
 • Kosmologie, okna do vesmíru aneb technické možnosti zkoumání vesmíru.
 • Pozorování hvězdné oblohy na Hvězdárně v Boskovicích.

Dějiny kultury II

Detaily kurzu:
Frekvence: 1 x měsíčně
Start: září 2022
Dny a časy: po domluvě na informační schůzce
Počet účastníků: 10 a více
Lektor: PhDr. Josef Pros
Místo: učebny Gymnázia Boskovice
Cena kurzu: 1 400 Kč/rok

Program

 • 8. 9. 2022 – Gotická kultura v Evropě
 • 10. 2022 – Gotická kultura v českých zemích
 • 11. 2022 – Islámská kultura
 • 12. 2022 – Renesance a humanismus v Evropě
 • 1. 2023 – Renesance a humanismus v českých zemích
 • 2. 2023 – Barokní kultura v Evropě
 • 3. 2023 – Barokní kultura v českých zemích
 • 4. 2023 – Klasicismus v Evropě a v českých zemích
 • 5. 2023 – Romantismus v Evropě a v českých zemích
 • 6. 2023 – Realismus v Evropě a v českých zemích

Druhý přednáškový cyklus bude zahájen v září 2022 a bude věnován vývoji materiální a duchovní kultury ve světě a v českých zemích od pozdního středověku až konce 19. století. Všechny přednášky  budou strukturovány po
linii (teritoriální vymezení, historické souvislosti, věda a technika, náboženství a filozofie, výtvarné umění – architektura, sochařství, malířství, užité umění, literatura, hudba). Přednášky budou doplněny bohatým obrazovým materiálem včetně literárních a hudebních ukázek.

Německý jazyk

Detaily kurzu:
Frekvence: 1 x 2 vyučovací hodiny týdně (1 x 90 minut)
Start: září 2022
Dny a časy: po domluvě na informační schůzce
Počet účastníků: 6 – 10
Lektorka: Mgr. Věra Venerová
Místo: učebny Gymnázia Boskovice
Cena kurzu: 2 100 – 3 500 Kč za pololetí, dle počtu účastníků

V ceně nejsou zahrnuty učebnice.
Nevyučuje se ve dnech státních svátků ČR a v době školních prázdnin.

Kurz němčiny pro všechny zájemce s alespoň minimální znalostí jazyka – úroveň A2 (pokročilý začátečník).
Kurz je připravován spíše pro menší počet zájemců, aby byl umožněn individuální přístup s maximální efektivitou.

KURZ JE KONCIPOVÁN JAKO CELOROČNÍ.

Španělský jazyk

Detaily kurzu:
Frekvence: 1 x 2 vyučovací hodiny týdně (1 x 90 minut)
Start: září 2022
Dny a časy: po domluvě na informační schůzce
Počet účastníků: 6 – 10
Lektorka: Mgr. Eliška Kudláčková
Místo: učebny Gymnázia Boskovice
Cena kurzu: 2 100 – 3 500 Kč za pololetí, dle počtu účastníků
V ceně nejsou zahrnuty učebnice.
Nevyučuje se ve dnech státních svátků ČR a v době školních prázdnin.

Kurz španělštiny pro všechny zájemce s alespoň minimální znalostí jazyka – úroveň A2 (pokročilý začátečník).
Kurz je připravován spíše pro menší počet zájemců, aby byl umožněn individuální přístup s maximální efektivitou.

KURZ JE KONCIPOVÁN JAKO CELOROČNÍ.

Přihláška na kurz