Polsko, Osvětim, 8. 11. 2019


Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – jaro 2020

Bylo zahájeno přihlašování do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám v roce 2020. Přihlašování bude probíhat do naplnění kapacity kurzů. Pro čtyřleté studium je to 88 žáků (ke dni 7. 10. je volných 40 míst) a pro osmileté 64 žáků (ke dni 7. 10. je volných 42 míst).Bližší informace,
přihláška.


Gymnázium Boskovice má podepsanou smlouvu o poskytnutí služeb – zprostředkování zájezdu od CK Barbora Dokoupilová a dále smlouvu o zpracování dat studentů pro účely organizace zájezdu. Prosíme o vyplnění přiloženého formuláře s podpisem rodičů. Termín odevzdání formuláře: do 4. října 2019


1. informační schůzka
pro účastníky zájezdu do Anglie
se koná v pondělí 30. 9. v 9:40 v aule.
Prosíme, přijďte všichni a včas!


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Vánoční Vídeň 2018

Je středa 12. prosince, asi čtyři hodiny odpoledne. Z okna autobusu sleduji rozsvícenou večerní Vídeň. S nosem přilepeným na sklo vzpomínám, co všechno jsem dnes zažila. Ráno jsme si museli trochu přivstat. V sedm hodin byl náš autobus už plný a vyjížděl směrem Vídeň. Cestu nám svým výkladem průběžně zpříjemňoval pan profesor Pros. Dozvěděli jsme se třeba o nové expozici na Výstavišti či o poutu mezi českými zeměmi a Vídní.

O tři hodiny později už jsme pózovali na skupinové foto před Schönbrunnem. Rozchod u letního sídla habsburských panovníků jsme mohli strávit procházkou ke glorietě, odkud byl krásný výhled na Vídeň, nebo průzkumem adventních trhů.

Poté jsme se autobusem přesunuli do samotného centra Vídně. Vystoupili jsme poblíž náměstí Marie Terezie a pan profesor nám sdělil (pro jistotu několikrát) nejdůležitější informaci dne – místo a čas srazu. A mohli jsme se vrhnout do víru velkoměsta. Prohlédli jsme si Hoffburg, římské vykopávky, alespoň zvenku jsme obdivovali dóm sv. Štěpána, na chvíli jsme se zastavili a ohřáli se v kostele u minoritů. Kolem vídeňského divadla jsme došli až k radnici. Zde nás už čekalo to, na co se všichni (a myslím, že profesory nevyjímaje) těšili nejvíc. Dvouhodinový rozchod na vánočních trzích. Celá téměř padesátičlenná výprava se vmžiku rozprchla. Někdo zamířil kupovat dárky, někdo něco na zub, někdo posedět do kavárny a ušetřeno nezůstalo ani místní McDonald´s.

Kolem čtvrté hodiny jsme se po menších komplikacích sešli na dohodnutém místě. Pak už stačilo jen trefit správný autobus a vyrazit domů.

A mně už teď nezbývá než poděkovat panu řidiči, který nás do Vídně dovezl, panu profesoru Prosovi, který nás Vídní provedl a paním profesorkám Venerové a Hlaváčkové, které nás ve Vídni pohlídaly.

Alžběta Lepková, kvinta

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934