Archivy

Úspěšná prezentace studentů gymnázia v celostátní soutěži Náboj

I v této online době můžeme pogratulovat za úspěšnou reprezentaci studentům našeho gymnázia  –  jmenovitě Karlu Kubínovi, Josefu Souralovi, Tomáši Zatloukalovi, Antonínu Frajtovi a Denise Zdvořilé – v celostátní soutěži Náboj. Je to soutěž nejen o vědomostech, ale i důvtipu, nápadech a schopnosti  aplikace nabytých vědomostí.Tým našeho gymnázia obsadil ze 141 škol, mezi nimiž jsou i matematická gymnázia  výrazných jmen, krásné 27. místo. S radostí si uvědomuji, že i malé gymnázium, jako je naše, má ve svých řadách nadané studenty s otevřenou hlavou a výborným mozkem.  Děkuji jim za online práci při přípravě na soutěž, za online soutěž samotnou a za úspěšnou reprezentaci našeho gymnázia.

Mgr. Marie Boudová

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934