OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí.


Zájezd Anglie 2020
Doplatek (zbývající část celkové ceny) ve výši 5900 Kč posílejte do 20.3.2020 na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Tekutý dusík – další velmi úspěšná akce v rámci Dnů vědy na Gymnáziu Boskovice

V rámci Dnů vědy na Gymnáziu Boskovice k nám zavítal pan RNDr. Pavel Konečný, CSc. – lektor Ústavu fyzikální elektroniky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity Brno. V souboru celkem tří přednášek nám ukázal a vysvětlil spoustu atraktivních jevů, které probíhají za teploty -195 °C, tedy za teploty kapalného dusíku. Toto spektakulární a místy až úchvatné představení shlédlo téměř 180 žáků spolupracujících základních škol a studentů našeho gymnázia. Podle jejich vyjádření nelitovali času ani cesty do Boskovic, neboť s podobnými ukázkami nemají tak často možnost se setkat. Současně představení berou jako zajímavou pozvánku na další Den vědy – vystoupení skupiny ÚDiF = Úžasné divadlo fyziky. Tato fyzikální show proběhne ve středu 26. března od 15 hodin v aule gymnázia a je otevřena i pro širokou veřejnost.

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934