Archiv

Španělský jazyk

En palabras de poeta – Ústy básníka

14.května se naše studentka Veronika Šálková ze septimy zúčastnila 2. ročníku celorepublikové soutěže v recitaci hispanofonních autorů Ústy básníka. Soutěž pořádá Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů v Praze ve spolupráci s velvyslanectvím Mexika, Venezuely a Kuby v České republice. Zástupci těchto velvyslanectvi zasedli v porotě soutěže, které se zúčastnilo 71 studentů z 20 škol celé republiky.

Veronika se sice neumístila, ale získala jistě mimořádnou zkušenost v akci, která je svým obsahem jedinečná. Blahopřeji k odvaze a budu držet palce v příštím ročníku!

Podrobnosti na www.gmvv.cz.

Eliška Kudláčková

Krajské kolo Španělské olympiády Mundo Hispando

Dne 26.dubna 2013 se konalo krajské kolo již 4. ročníku Španělské olympiády Mundo Hispano, kterou v rámci projektu Partnerství ve vzdělání pořádá Ústav románských jazyků a literatur Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pod vedením paní Magdy Malé.

Do finále krajského kola, které se konalo v budove FF MU na ulici Arne Novaka 1, postoupili a zúčastnili se v kategorii A1/A2 studentky kvarty Veronika Fliegerová a Petra Odehnalová, z kvinty Tereza Ocetková, Anna Gabaríková ze 2.B a Kristýna Čechová ze 2.C., Valerie Šebková z kvarty se bohužel nezúčstnila ze zdravotních důvodů. V kategorii B1 reprezentovali naši školu studenti septimy Denisa Hlaváčková, Kristýna Kovářová a Benjamín Kolmačka.

Program na FFMU byl rozdělen do dvou částíí.V první části studenti z obou kategorií psali podobně strukturovaný test jako byl ve školním kole.Ve druhé části byla přednáška studentů z katedry romanistiky o studiu španělského jazyka na této katedře.

Po přednášce následovalo vyhlášení vítězů,v nižší kategorii jsme byli bohužel neúšpěšní, zato ve vyšší kategorii B1 jsme dosáhli skvělého 3.místa a to získala studentka VII. slečna Kristýna Kovářová. Ostaní studenti získali stejně jako škola aspoň cenu útěchy v podobě CD věnovaného divům světa a záložku se španělskými motivy. Navíc studenti, kteří se zúčastnili, ale neuspěli, získali certifikát o absolvování tohoto krajského kola.

Za odvahu patří všem zúčastněným studentům poblahopřát a doufám, že se s nimi opět sejdem v dalším ročníku této španělské olympiády.

Lenka Zavřelová

Školní kolo Španělské olympiády Mundo Hispano

8. dubna se konalo školní kolo již 4. ročníku Španělské olympiády Mundo Hispano, kterou pořádá v rámci projektu Partnerství ve vzdělání Ústav románských jazyků a literatur Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Studentky hispanistiky FF MU měly pro naše studenty španělštiny připravený 45 minutový test v kategoriích A1/A2 a B1. Do finále, které se koná 26. dubna na FF MU v Brně postupují v kategorii A1/A2 studentky kvarty Veronika Fliegerová, Valerie Šebková a Petra Odehnalová, z kvinty Tereza Ocetková, Anna Gabaríková ze 2.B a Kristýna Čechová ze 2.C. V kategorii B1 budou naši školu reprezentovat studenti septimy Denisa Hlaváčková, Kristýna Kovářová a Benjamín Kolmačka.

Díky za odvahu všem zúčastněným a blahopřeji postupujícím! Držím palce ve finále!

Eliška Kudláčková

Soutěž ve španělském jazyce

Dne 30. 1. 2013 se na našem gymnáziu konalo školní kolo soutěže ve španělském jazyce.

Ve II. kategorii, tj. nad dva roky studia španělštiny, se zúčastnili tři studenti septimy. Výkony byly vyrovnané a vybrat nejlepšího, který bude reprezentovat školu v krajském kole, byl pro tříčlennou porotu (ve složení Mgr. Iveta Stloukalová, Mgr. Eliška Kudláčková a Mgr. Lenka Zavřelová) úkol opravdu nelehký.

Nejlepší dojem na porotu udělala Kristýna Kovářová a získala 1. místo. Nejhorší nebyl nikdo, a tak se o 2. místo podělili Benjamín Kolmačka a Veronika Šálková.

Studentům blahopřejeme a přejeme Kristýně Kovářové hodně úspěchů v krajském kole, které se bude konat v březnu v Brně.

Iveta Stloukalová

Velký úspěch Gymnázia Boskovice v soutěži v recitaci španělské poezie

Ústy básníka (En palabras de poeta) je název 1. ročníku recitační soutěže španělské poezie. Organizace se ujalo Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Jediné a hlavní kolo se konalo 17. 5. 2012 na tamním gymnáziu.

Soutěž byla velkolepá. V porotě zasedli velvyslanci Mexika, Venezuely a Kuby. Zúčastnilo se 21 škol a celkový počet účastníků ve dvou kategoriích byl 75 studentů. Ve druhé kategorii s počtem účastníků 42 soutěžila studentka našeho gymnázia Pavlína Juračková ze 4.B, která s básní od F. G. Lorky oslnila porotu a z Prahy přivezla skvělé 2. místo!

Velmi nás těší, že přibývá akcí týkajících se španělského jazyka, kterých se účastní studenti naší školy, skvěle nás reprezentují a přiváží řadu úspěchů. Za to děkujeme především Pavlíně Juračkové a dalším studentům španělštiny.

Fotografie ze soutěže zde.

Iveta Stloukalová

Finále Španělské olympiády na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

Šest studentek našeho gymnázia se 27.dubna zúčastnilo finále Španělské olympiády pro partnerské střední školy Mundo Hispano na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně Ve velmi silné konkurenci se Pavlína Juračková ze 4. B umístila na 3. místě v kategorii B1/B2 a Klára Fabiánková ze septimy na 2. místě v kategorii A1/A2. Blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu!

Eliška Kudláčková

Úspěch v krajském kole soutěže ve španělštině

Dne 19. 3. 2012 se v Brně konalo krajské kolo soutěže ve španělském jazyce. Naši školu reprezentovala Pavlína Juračková ze 4.B, která si jela pro druhé místo v II. kategorii (nad dva roky studia španělštiny). Uspěla v náročné konkurenci, zúročila své studijní výsledky a získala cenné zkušenosti pro další kariéru.

Blahopřejeme!

Iveta Stloukalová

Soutěž ve španělském jazyce

V pondělí 30. ledna 2012 se na Gymnáziu v Boskovicích konalo školní kolo soutěže ve španělském jazyce.

Ve II. kategorii, tj. nad dva roky studia španělštiny, se zúčastnily tři studentky. Na prvním místě se umístila Pavlína Juračková ze 4.B, druhé místo vybojovala Jana Toulová ze 4.C a na třetím místě skončila Kristýna Šamšulová z oktávy.

Hodnoceno bylo porozumění nahrávce, při konverzaci pak bohatost slovní zásoby, pohotovost a správnost vyjádření, nápaditost a celkový dojem. Všichni splnili nelehké požadavky soutěže.

Je škoda, že se neodváží soutěžit více studentů. Španělština je jazyk, do kterého se vkládá velká naděje v budoucnosti, studenti se ho učí se stejně velkým nasazením jako třeba angličtinu. O té se domnívají, že jí vládnou s větší samozřejmostí, a španělština tak, co se soutěží týká, zůstává schovaná v pomyslné ulitě. Jaké pak bývá překvapení ve chvíli srovnání vědomostí v celorepublikové konkurenci, kdy studenti našeho gymnázia tradičně za svoji španělštinu sklízí větší obdiv a uznání, než sami čekali.

Soutěž je zúročením studentovy snahy a učitelovy práce. Je pěkné, když můžeme svoje znalosti sdílet s ostatními jen pro samotný pocit radosti z dobře vykonané práce. Už J. A. Komenský pravil: „Tvé vědění jest ničím, neví-li druhý, že něco víš.“

Studentkám blahopřejeme a přejeme Pavlíně Juračkové hodně úspěchů v krajském kole, které se bude konat v březnu.

Iveta Stloukalová

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934