Zájezd do Anglie – květen 2018
program, přihláška.Kronika divadla poezie Kaňka na Gymnáziu v Boskovicích je k zakoupení v kanceláři gymnázia. Kronika stojí 250 Kč při osobním odběru, při zaslání poštou 350 Kč. Peníze se platí předem v hotovosti do pokladny GYBA v kanceláři školy nebo na účet Gyba 156647003/0300. Při platbě na účet je třeba zaslat na e-mail info@gymbos.cz jméno, datum platby a přesnou adresou dodání, tel. číslo. Kniha už je k dispozici.


Archiv

Španělský jazyk

Gerardo a španělština, jak má být

Gerardo, Venezuelan s italskými kořeny, který před dvěma lety studoval rok na našem gymnáziu, se v říjnu zcela znenadání znovu objevil ve škole. Ochotně přijal pozvání do španělštiny za našimi studenty. Dva dny strávil v hodinách několika tříd. Sotva vstoupil do dveří, vešla s ním nefalšovaná „sabor latino…“ Více

Barcelona 2017

2. – 6. října se skupina 26 studentů vyššího gymnázia vydala do Barcelony, hlavního města Katalánska. Byl to historicky první zájezd naší školy do Španělska. Letěli jsme s cestovní kanceláří ČEBUS, byl to zájezd poznávací a průvodce nám dělal sám pan ředitel Polák. Ubytování jsme měli zajištěno na studentských kolejích přímo v Barceloně. Více

Beseda o Peru

Španělštináři ve 3. ročníku našeho gymnázia mají letos svoji španělštinu opravdu pestrou.

Nejenom že s nimi ve třídě studuje kamarád z Venezuely, osmnáctiletý Gerardo hovořící inspirativní americkou španělštinou, který si naši školu vybral pro svoje pomaturitní studium v Evropě a o kterém se určitě dočtete v dalším příspěvku, ale také zažili začátkem školního roku příjemnou besedu o Peru. Více

Španělsko

V březnu roku 2015 přišla k nám do hodiny absolventka gymnázia Gabriela s přednáškou o Chile, o zemi, ve které přerušovaně žije. Na konci se jen zmínila o brigádách ve Španělsku a nabídla pomoc. Nad ničím jsem pořádně nepřemýšlela, jen jsem si zajistila vše, co bylo třeba, a jela. Více

Vůně mexické kuchyně

I na naší škole jsme měli možnost ochutnat mexickou kuchyni! Sice jen obrazně, ale s velkou chutí jsme se zakousli do specialit z Mexika, které navštívila Tereza Rajnochová ze sexty a o své zážitky, zkušenosti a postřehy se s námi podělila. Přirozeně, a přitom velmi kultivovaně vedla přednášku o své cestě nejen do Mexika, ale i do Spojených států. Více

Španělská olympiáda

V pondělí 20. ledna 2014 se konalo školní kolo španělské olympiády. Zúčastnily se studentky z IV, V a VIII. Po poslechu a konverzační části se v kategorii SŠ I umístila na 3. místě Veronika Fliegerová, na 2. Natálie Krejčířová a vítězkou se stala Nikola Šplíchalová z V. V kategorii SŠ II obsadila 1. místo Veronika Šálková, 2. místo Denisa Hlaváčková z VIII. Vítězkám blahopřeji, držím palce v krajském kole a děkuji za odvahu všem zúčastněným! Zvláštní poděkování patří kolegyni Michaela Žabové za pomoc a cenné rady.

Eliška Kudláčková

En palabras de poeta – Ústy básníka

14.května se naše studentka Veronika Šálková ze septimy zúčastnila 2. ročníku celorepublikové soutěže v recitaci hispanofonních autorů Ústy básníka. Soutěž pořádá Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů v Praze ve spolupráci s velvyslanectvím Mexika, Venezuely a Kuby v České republice. Zástupci těchto velvyslanectvi zasedli v porotě soutěže, které se zúčastnilo 71 studentů z 20 škol celé republiky.

Veronika se sice neumístila, ale získala jistě mimořádnou zkušenost v akci, která je svým obsahem jedinečná. Blahopřeji k odvaze a budu držet palce v příštím ročníku!

Podrobnosti na www.gmvv.cz.

Eliška Kudláčková

Krajské kolo Španělské olympiády Mundo Hispando

Dne 26.dubna 2013 se konalo krajské kolo již 4. ročníku Španělské olympiády Mundo Hispano, kterou v rámci projektu Partnerství ve vzdělání pořádá Ústav románských jazyků a literatur Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pod vedením paní Magdy Malé.

Do finále krajského kola, které se konalo v budove FF MU na ulici Arne Novaka 1, postoupili a zúčastnili se v kategorii A1/A2 studentky kvarty Veronika Fliegerová a Petra Odehnalová, z kvinty Tereza Ocetková, Anna Gabaríková ze 2.B a Kristýna Čechová ze 2.C., Valerie Šebková z kvarty se bohužel nezúčstnila ze zdravotních důvodů. V kategorii B1 reprezentovali naši školu studenti septimy Denisa Hlaváčková, Kristýna Kovářová a Benjamín Kolmačka.

Program na FFMU byl rozdělen do dvou částíí.V první části studenti z obou kategorií psali podobně strukturovaný test jako byl ve školním kole.Ve druhé části byla přednáška studentů z katedry romanistiky o studiu španělského jazyka na této katedře.

Po přednášce následovalo vyhlášení vítězů,v nižší kategorii jsme byli bohužel neúšpěšní, zato ve vyšší kategorii B1 jsme dosáhli skvělého 3.místa a to získala studentka VII. slečna Kristýna Kovářová. Ostaní studenti získali stejně jako škola aspoň cenu útěchy v podobě CD věnovaného divům světa a záložku se španělskými motivy. Navíc studenti, kteří se zúčastnili, ale neuspěli, získali certifikát o absolvování tohoto krajského kola.

Za odvahu patří všem zúčastněným studentům poblahopřát a doufám, že se s nimi opět sejdem v dalším ročníku této španělské olympiády.

Lenka Zavřelová

Školní kolo Španělské olympiády Mundo Hispano

8. dubna se konalo školní kolo již 4. ročníku Španělské olympiády Mundo Hispano, kterou pořádá v rámci projektu Partnerství ve vzdělání Ústav románských jazyků a literatur Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Studentky hispanistiky FF MU měly pro naše studenty španělštiny připravený 45 minutový test v kategoriích A1/A2 a B1. Do finále, které se koná 26. dubna na FF MU v Brně postupují v kategorii A1/A2 studentky kvarty Veronika Fliegerová, Valerie Šebková a Petra Odehnalová, z kvinty Tereza Ocetková, Anna Gabaríková ze 2.B a Kristýna Čechová ze 2.C. V kategorii B1 budou naši školu reprezentovat studenti septimy Denisa Hlaváčková, Kristýna Kovářová a Benjamín Kolmačka.

Díky za odvahu všem zúčastněným a blahopřeji postupujícím! Držím palce ve finále!

Eliška Kudláčková

Soutěž ve španělském jazyce

Dne 30. 1. 2013 se na našem gymnáziu konalo školní kolo soutěže ve španělském jazyce.

Ve II. kategorii, tj. nad dva roky studia španělštiny, se zúčastnili tři studenti septimy. Výkony byly vyrovnané a vybrat nejlepšího, který bude reprezentovat školu v krajském kole, byl pro tříčlennou porotu (ve složení Mgr. Iveta Stloukalová, Mgr. Eliška Kudláčková a Mgr. Lenka Zavřelová) úkol opravdu nelehký.

Nejlepší dojem na porotu udělala Kristýna Kovářová a získala 1. místo. Nejhorší nebyl nikdo, a tak se o 2. místo podělili Benjamín Kolmačka a Veronika Šálková.

Studentům blahopřejeme a přejeme Kristýně Kovářové hodně úspěchů v krajském kole, které se bude konat v březnu v Brně.

Iveta Stloukalová

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934