Archivy

SOČ

Pět prvních míst v okresním kole Středoškolské odborné činnosti!

Letos jsme do Okresního kola Středoškolské odborné činnosti vyslali 5 studentů. Karel Juřík (3.C) informoval o výzkumu organických fotovoltaických článků v kategorii Fyzika, Simona Kotková (3.B) prezentovala práci na téma Školní zátěže v oblasti Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, Kateřina Keprtová (3.C) vystoupila s tématem bezdomovců v České republice v okruhu Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory, Radek Hanuš (3.B) seznámil porotu a diváky s vlastnoručně vyrobeným MP3 přehrávačem v kategorii Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace, Petr Horáček (VIII) představil uživatelské prostředí systému pro zákonné odposlechy v oblasti Informatika.

Dle pořadatele akce se letos zúčastnilo překvapivé množství studentů. Soutěž byla tedy náročná jak časově, tak z hlediska konkurenčních příspěvků studentů z ostatních škol. Přesto všichni naši studenti obstáli na výbornou a z Blanska si v jejich zastoupení odvezlo Gymnázium Boskovice pět prvních míst.

Děkujeme studentům za perfektní reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Irena Janíková

Okresní kolo studentské soutěže SOČ

Dne 12. 4. 2013 se konalo okresní kolo soutěže prací ve středoškolské odborné činnosti.

Ze školního kola postoupili do kola okresního studenti: Tomáš Axman, který soutěžil v kategorii fyzika (práce: Studium magnetických vlastností ultratenkých feromagnetických vrstev Si(100) krystalu a jejich příprava), Petra Dvořáková, která soutěžila v kategorii filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské obory (práce: Autorské právo v České republice), Petr Horáček, který soutěžil v kategorii informatika (práce: Internetová obrazová portfolia – musedID), Iva Paráková, která soutěžila v kategorii pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času (práce: Zařazení tělesně postižených do sportu), Lucie Valentová, která soutěžila kategorii tvora učebních pomůcek, didaktická technologie (práce: Stavba optického spektroskopu).

Tomáš Axman, Petr Horáček a Lucie Valentová obsadili 1. místo ve svých kategoriích a postupují do kola krajského. Petra Dvořáková a Iva Paráková ve svých kategoriích obsadily vynikající druhá místa.

Gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

Pavel Kopecký

SOČ

Dne 21. 2. se konalo školní kolo Středoškolské odborné činnosti v přírodovědných oborech. Nakonec se tohoto kola zúčastnil pouze student třetího ročníku Tomáš Axman. Ten prezentoval svou práci v oboru fyziky s názvem Studium magnetických vlastností ultratenkých feromagnetických vrstev na Si(100) krystalu. Během prezentace Tomáš Axman poskytl posluchačům základní informace o této problematice a následně představil svá měření a jejich výsledky. Ty by mohly nalézt uplatnění například při studiu vlastností feromagnetických látek (Fe, Co, Ni) a jejich využití jako paměťových zařízení v informačních technologiích. Na prezentaci navázala diskuse, během které se k obsahu práce vyjádřila také hodnotící komise. Závěrem přejeme mnoho úspěchů v další tvořivé práci v přírodovědných disciplínách a byli bychom rádi, kdyby tato práce uspěla v dalších kolech SOČ.

Pavel Kopecký

Školní kolo SOČ

V pondělí 7. března 2011 se na naší škole uskutečnila soutěžní přehlídka prací SOČ ve společenskovědních oborech, v oboru biologie a zdravotnictví. Přehlídky se zúčastnilo osm studentů, z nichž šest postoupilo do okresního kola.

Školní kolo SOČ oboru Fyzika

Dne 1. 3. 2011 se konalo školní kolo SOČ oboru 2 – Fyzika. Školního kola se zúčastnili dva studenti z oktávy. Tomáš Pikálek představil svoji práci „Stavba amatérské difúzní mlžné komory“ kterou posluchačům i předvedl. Jde o doma vyrobené zařízení, které umožňuje pozorovat průlet částice prostředím.

Dominka Kalasová se zabývala zkoumáním vlastností světla v práci „Navigace pomocí polarizačních materiálů“ a pokoušela se odhalit podstatu historie o tom, že se Vikingové orientovali na moři pomocí „slunečních kamenů“.

Obě práce jsou na velmi dobré úrovni a byli bychom rádi, kdyby obě mohly postoupit do okresního kola. V oboru Fyzika nebyla na naší škole práce SOČ již řadu let a tak bych chtěla oběma studentům velmi poděkovat a popřát mnoho úspěchů v další tvořivé práci v přírodovědných disciplínách.

 Lada Bažantová

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934