Úřední hodiny kanceláře gymnázia budou ve dnech 17. – 24. 6. 2020
od 6:30 do 16:00.


OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Nota

Soustředění pěveckého sboru NOTA

Ve dnech 24.—27. října proběhlo tradiční podzimní soustředění pěveckého sboru Nota Cílem tohoto soustředění byl nácvik skladeb na vánoční koncerty. V pondělí 24. října vyrazil autobus se sboristy směrem na Vysočinu a zhruba za hodinu dorazil do obce s názvem Daňkovice. Sotva jsme se ubytovali na místním Selském dvoře a noví členové poznali spletitost chodeb v celé ubytovně, začala první zkouška.

Po zkoušce byl oběd, po obědě další zkouška, po zkoušce svačina, po svačině zkouška, po zkoušce večeře, po večeři zkouška a po večerní zkoušce už jsme šli na pokoje spát. Opravdu to není, jak by se mohlo zdát. Tedy, že se jen vyhneme škole. Práce máme na čtyři dny víc než dost.

Ve středu jsme si navíc zpestřili odpoledne drakiádou. Vyrobené nebo i dovezené z domova, všichni se vznesli. Všichni draci letěli, každý se bavil po svém. Ve středu večer se navíc konala tradiční soutěž ve zpěvu. Každý si připravil nějakou písničku a večer ji sám nebo i ve skupině s dalšími zazpíval. Do poroty zasedli sboristi ze čtvrtých ročníků, sbormistři byli pouze diváky.

Ve čtvrtek krátce po dvanácté hodině následovala cesta domů a my se jen těžce loučili s Daňkovicemi a už se těšíme na jaro.

Cíl obsažený v centrálním plánu profesorky Bařinkové a profesora Neruda jsme splnili na 134 %. Avšak jen díky naší pracovní morálce a kladnému vztahu k naší zasloužilé práci.

Marek Osouch, septima

NOTA SLAVÍ 25

Gymnázium Boskovice Vás srdečně zve na slavnostní koncert v sobotu 30. dubna v 15 hodin v boskovické sokolovně.

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934