OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA
Vážení rodiče, žáci, absolventi a přátelé Gymnázia Boskovice, vzhledem k mimořádným opatřením spojených se šířením nemoci covid 19 jsme se rozhodli přesunout den otevřených dveří u příležitosti 120. výročí vzniku naší školy z 24. 10. 2020 na 29. 5. 2021. Děkujeme za pochopení.


Archivy

Německý jazyk

OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM JAZYCE

Ve dnech 17. a 18. prosince 2012 proběhlo na gymnáziu školní kolo Olympiády v německém jazyce. Ve dvou kategoriích – kategorii NG a kategorii VG – soutěžilo celkem 16 studentů. V letošním roce jsme zaznamenali hned dvě novinky. Poprvé se přišli ve svých znalostech německého jazyka utkat i žáci NG a poprvé zkusili organizátoři soutěže do školního kola zařadit i poslechový test. Obě premiéry se vydařily, a proto se s nimi pro příští školní rok opět počítá.

A jak vše dopadlo? Vítězem kategorie NG se stal Dominik Zemánek, na druhém místě skončil Tomáš Mosler a na třetím místě se umístila Pavla Hlaváčková. Všichni jmenovaní navštěvují třídu kvarta.

Stupně vítězů v kategorii VG ovládly studentky 3.B. První místo získala Lenka Pivoňková, o druhé místo se dělí Tereza Stloukalová a Vendula Elisková a třetí příčku obsadila Nela Ledvinová.

Vítězové obou kategorií budou naši školu reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční v únoru 2013 v Blansku. Držím jim pěsti a všem zúčastněným srdečně děkuji za svědomitou přípravu.

Radka Hlaváčková

Divadelní představení v němčině

V úterý 24. dubna se někteří studenti z druhých ročníků zúčastnili německého divadla s názvem Ich liebe dich, v překladu Miluji tě. Divadlo se uskutečnilo v Brně v Kulturním a vzdělávacím středisku „Klub Leitnerova“. Celým představením, které trvalo hodinu, nás provázela Alexandra Bauer a Uwe Weber z Norimberka.

První půl hodinu jsme zhlédli příběh mladé dívky Ane, která potká na diskotéce svého prvního kluka-svou první lásku. V druhé části začali hrát herci ten samý příběh od začátku a my jsme mohli do děje jakkoli zasáhnout slovem STOP, tak se přerušila hra a my jsme mohli navrhnout, kam by se měl příběh dále ubírat a zkusit si na pódiu s herci zahrát a dorozumět se německy. Myslíme si, že toto divadlo nám dalo spoustu zkušeností. Mohli jsme si vyzkoušet, jak moc rozumíme a jak dokážeme reagovat.

Pavla Rosenbergová, 2.B

V němčině jsme třetí na okrese!

Dne 14. února jsme se já, Lenka Pivoňková, a Lucie Valentová zúčastnily okresního kola olympiády v německém jazyce za doprovodu paní profesorky Hlaváčkové. Olympiáda se konala v prostorách DDM Blansko, kde se měli do půl deváté zapsat všichni účastníci na prezenční listinu. Poté následovalo zahájení a první část čili poslech. Pro mě osobně nejobávanější část celé olympiády. Výjimka ovšem potvrzuje pravidlo a poslech jsme obě bravurně zvládly, i přes silný přízvuk rodilého mluvčího z nahrávky. Po poslechu jsme si všichni vylosovali pořadí, ve kterém půjdeme na řadu. Lucka měla při losování šťastnou ruku, vytáhla si přímo jedničku a téma „Reisen“ (Cestování). Já jsem přišla na řadu pátá. Vstoupila jsem do místnosti a vytáhla si téma „Unsere Heimat“. Zmateně jsem se podívala na porotu, která okamžitě pochopila, že doslova nevím, „která bije“. Naštěstí mi jedna z porotkyň poskytla záchranné lano a řekla, že mám povídat o naší vlasti – tedy České republice. Krátce jsem na papír sepsala pár vět, ale co vlastně říct o naší vlasti? Nejdříve jsem se tedy představila. Pak jsem popisovala naši republiku, možnosti turistiky a především své rodné město – tedy Boskovice. Následoval už jen popis obrázku a bylo dobojováno. Po sečtení všech bodů byli vyhlášeni vítězové. Když zaznělo moje jméno, byla jsem velice překvapená, ale zároveň i šťastná, protože jsem se umístila na třetím místě. Lucka obsadila čtvrtou příčku.

V poslední řadě bych chtěla spolu s Luckou poděkovat přípravě paní profesorky Hlaváčkové, která nám dodávala materiály a především s námi měla trpělivost až do konce. Doufáme, že příští rok budeme mít možnost opět soutěžit a pomýšlet až na první příčky.

Lenka Pivoňková, 2.B

Olympiáda v německém jazyce

Ve čtvrtek 5. 1. 2012 proběhlo na gymnáziu školní kolo olympiády v německém jazyce. Soutěžilo jedenáct studentek ze tříd 2.B, 2.C, 3.B a 3.C. Ty se na toto klání velmi pilně a pečlivě připravovaly. Jejich znalosti byly velice vyrovnané, takže určit tři nejlepší bylo pro porotu, kterou tvořily profesorky německého jazyka, nesmírně obtížné. Nakonec však porota o pořadí na stupních vítězů rozhodla.

První místo získala Lucie Valentová ze třídy 2.C, druhou příčku obsadila Lenka Pivoňková ze třídy 2.B a jako třetí skončila Vendula Elisková rovněž ze 2.B.

První dvě jmenované budou naši školu reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční v únoru 2012 v Blansku. Držíme jim pěsti a všem zúčastněným děkujeme za svědomitou dlouhodobou přípravu.

Radka Hlaváčková

Předvánoční Vídeň

V brzkých ranních hodinách 7. prosince 2011 se studenti boskovického gymnázia zúčastnili exkurze v předvánoční Vídni pod vedením paní profesorky Radky Hlaváčkové, paní profesorky Jitky Stloukalové, paní profesorky Radky Hrubé a paní psycholožky Barbory Ondrčkové. Po náročné několikahodinové cestě jsme konečně dojeli na místo. Celou naší exkurzí nás doprovázel mnohdy zajímavý výklad paní průvodkyně.

Naší první zastávkou byly domy slavného architekta Friedricha Hundertwassera, které jsou typické svými nerovnými liniemi prostupujícími celou stavbu. Z dalších památek bychom mohli jmenovat zámek Schönbrunn, letní rezidenci rakouských císařů, hrad Hofburg, někdejší sídlo císařů, či úchvatnou gotickou katedrálu svatého Štěpána.

Posledním místem našeho pobytu ve Vídni se staly vánoční trhy, které jsou rovněž známé. Člověk tu mohl nasát vánoční atmosféru, ochutnat místní vyhlášené cukroví nebo si koupit nějaký ten suvenýr.

Poté následoval odjezd domů a my se museli rozloučit s Vídní. Do Boskovic jsme přijeli ve večerních hodinách.

Patrik Korčák, David Burger, 1.C

Boskovičtí studenti poznávali německý život

Slavnostní večeře = bramborový salát s nožkou párku? Věřte, že ve Německu to není nic podivuhodného. Nejen o této, pro Čechy zvláštní specialitce Němců, se na výměnném pobytu poučili studenti boskovického gymnázia. Během týdnu stráveném poblíž Lipska okusili trpkost příliš brzkého školního zvonění či zjistili, jak jediné desetiletí může z měsíční krajiny utvořit jezerní kraj.
Bitterfeld znamená v němčině cosi jako „hořké pole“. Ovšem trpkou chuť školní výlet za poznáním rozhodně neměl. Tedy až na, pro Česko netypický, začátek školy již v 7:10. Bitterfeld je průmyslovým, přesto pokojným městem a Gymnázium Boskovice navazuje přátelské kontakty již osmnáct let s místním gymnáziem. Po dvouleté odmlce se za podpory Jihomoravského kraje a města Boskovice podařilo opět uskutečnit také výměnný pobyt sedmnácti studentských česko-německých párů.
Boskovice přivítaly bitterfeldskou výpravu v září, v říjnu se pak z hostitelů stali na oplátku sami hosté. Následovalo šest dnů degustací německé kultury a neméně zajímavé porovnání s českou mentalitou. Dějinný vývoj přiřknul oběma zemím podobné rysy, v jiných případech však nastala i lehce trapná faux pais. Knedlíky, zelíčko a uzené kolínko spláchnuté pivem ocení oba národy, také multikulturní výchova a manýry moderní doby spolu s mobilními telefony a výraznými očními linkami ovládají mládež obou států. Naopak obrovský podiv vzbudila otázka náboženství. Protestantské Německo zařadilo studium biblického učení do běžného rozvrhu, naopak silně ateistické Česko se jako protiklad chlubí nejvlažnějším přístupem k víře v celé Evropě.
Oblast Lipska, a tedy i Bitterfeldu, byla v dobách východního Německa významnou průmyslovou zónou, kde rozkvétal jak těžební, tak chemický průmysl. Po znovusloučení Východního a Západního bloku fabriky uzavřely své brány a nezaměstnanost šla ruku v ruce s pesimismem. Ovšem trudomyslnost doslova spláchla velká voda. Měsíční krajina, která zůstala po povrchové těžbě hnědého uhlí, byla postupně zaplavena říční vodou a rovinatá oblast „zkrásněla“ četnými jezery. Také šedivé paneláky získávají rekonstrukcemi lidštější tvář a podobně jako se snaží česká města, také Bitterfeld, Lipsko či Lutherův Wittenberg, která studenti navštívili, sází na turismus a usiluje o co největší zisky vyždímané z cestovatelů.
Boskovičtí studenti při výuce hebrejské abecedy. Kromě jiného totiž s profesorkami Škvařilovou a Trefnou na svých cestách zavítali do městečka Gröbzig, kde dochovaná synagoga s židovskou školou slouží jako muzeum judaismu.

PŘEHLED UČEBNIC NĚMČINY NA GYMNÁZIU BOSKOVICE (2006-2007)

NIŽŠÍ GYMNÁZIUM (PRIMA – KVARTA)

Na tomto stupni se s němčinou začíná v tercii (pokud je otevřena). Žáci mají tři hodiny týdně, v nichž se metodami odpovídajícími jejich vědomostem i schopnostem seznámí se základy tohoto jazyka.
V uplynulých letech se učilo podle učebnice Heute haben wir deutsch, z níž by žáci během dvou let měli zvládnout tři díly.
V tomto školním roce se němčina na nižším stupni gymnázia nevyučuje.
ČTYŘLETÉ A VYŠŠÍ GYMNÁZIUM (KVINTA – OKTÁVA)

Zde jsou třídy rozděleny na třídy s všeobecným zaměřením a jedna se zaměřením na živé jazyky.
Ve všeobecných je základní učebnicí Sprechen Sie Deutsch? Během tohoto typu studia žáci absolvují za čtyři roky tři díly této dosti náročné učebnice a mohou z němčiny skládat maturitu, popř. státní zkoušku na některé z jazykových škol. Hodinová dotace je tři hodiny týdně.
Ve třídách se zaměřením na živé jazyky se v tomto školním roce vyučuje podle učebnice Deutsch für Gymnasien. Hodinová dotace jsou tři a v posledních dvou ročnících čtyři hodiny týdně. Žák by měl ovládat jazyk na vysoké úrovni, a to i v mezinárodním měřítku.
Žáci mohou navštěvovat i hodiny německé konverzace s rodilým mluvčím.
Protože některé učebnice zastarávají, bude je škola postupně nahrazovat modernějšími, které naplňují lépe specifika výuky cizích jazyků.

Bitterfeld v Boskovicích

Tak konečně – v neděli 5.3.2006 skončily dny nervozity a napětí.Večer nám zavolali profesoři, abychom si je přijeli vyzvednout. Tím JE mysleli osmnáct německých studentů z Bitterfeldu. Tedy spíš studentek a jednoho studenta. Po přičtení nás, to znamená českých studentů byl plný stav 36 lidí v poměru pohlaví 34:2. Každý z nás tedy „vyfasoval“ jednoho Němce a odvezl si ho domů. Na nějaké jejich zapojení do domácích prací ale nebylo ani pomyšlení, protože bylo pozdě večer a v pondělí jsme museli Němce zase „vrátit“ profesorům.
V pondělí jsme je měli dvě hodiny sami na starost, abychom jim ukázali naši školu. Po skupinkách jsme courali po gymplu a rušili v hodinách. Asi největší dojem na ně udělal náš leguán. Dělali si z něho legraci a pořád ho fotili. V doprovodu profesorů jsme Němce vytáhli do města a po rozmáčené cestě je dovedli až k hradu. Po obědě se všichni těšili na Salon. Při scénkách a představování exponátů tříd se viditelně nudili, protože účinkujícím nerozuměli ani slovo. Viděli ale, jak se Češi baví, a proto jim prý bylo líto, že něco takového nemají i v Německu.
Další den nás všechny zavezli svým autobusem až do Vídně. Po prohlídce města a návštěvě Stephansdomu jsme se rozdělili: Češi šli do Umělecko-historického muzea a Němci měli vlastní program. Vrátili se ve skvělé náladě, a proto můžu říct, že se jim Vídeň líbila víc než Boskovice.
Ve středu jsme si zajeli na prohlídku Punkevních jeskyní. Sice nás dovnitř pustili, ale skoro půlka trasy byla přes zimu uzavřená. Odpoledne jsme vyrazili na nákupy do Blanska a večer na šipky na Modrou věž. Docela mě překvapilo, že všichni chtěli ochutnat Grenu. (Pak jsem zjistil proč. Někdo jim totiž řekl, že se dělá v pivovaru…)
Ve čtvrtek asi zažili trochu šok. Byl totiž v rámci Salonu „Den masek“. Dalo nám docela hodně práce vysvětlit jim, o co vůbec běží. Když se trochu vzpamatovali, pozvali nás na promítání prezentace o Bitterfeldu. Večer se konala párty na rozloučenou. Přestože probíhala v neútulném prostředí jedné třídy na škole, všichni se překvapivě bavili a po následné návštěvě diskotéky jsme si odnášeli silné zážitky.
V pátek ráno nasedli do autobuse a vyrazili domů. Už se všichni těšíme na naši návštěvu na podzim v Německu.

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934