Archivy

Německý jazyk

2. místo v okresním kole Olympiády z německého jazyka

Dne 12. 2. 2020 se v Blansku uskutečnilo okresní kolo Olympiády v německém jazyce. Pořadatelé tentokrát opustili prostory DDM Blansko, kde se tato soutěž vždy konala, a zvolili pro olympiádu třídy ZŠ Erbenova. Jinak zůstalo vše při starém: studenti předváděli své znalosti německého jazyka v didaktickém testu a v konverzační části. Konverzace měla být v tomto roce zaměřená zejména na plány do budoucna, ale pravdou bylo, že porota se doptala v podstatě na všechno. Více

Olympiáda v německém jazyce

Dne 7. ledna 2020 se na našem gymnáziu konalo školní kolo Olympiády v německém jazyce. Tato soutěž se skládá ze dvou částí – části poslechové a části konverzační, přičemž poslech předchází konverzaci. Protože všichni zúčastnění splnili první podmínku soutěže a získali za poslech dostatečný počet bodů, mohli bez problémů postoupit do druhého kola. V něm vedli rozhovor na vylosované téma a popisovali zvolený obrázek. Jejich reakce byly přesné, pohotové a mnohdy i vtipné, a tak se porota – Mgr. Radka Hlaváčková a Mgr. Věra Venerová – také zasmála. Více

Vánoční Vídeň 2018

Je středa 12. prosince, asi čtyři hodiny odpoledne. Z okna autobusu sleduji rozsvícenou večerní Vídeň. S nosem přilepeným na sklo vzpomínám, co všechno jsem dnes zažila. Ráno jsme si museli trochu přivstat. V sedm hodin byl náš autobus už plný a vyjížděl směrem Vídeň. Cestu nám svým výkladem průběžně zpříjemňoval pan profesor Pros. Dozvěděli jsme se třeba o nové expozici na Výstavišti či o poutu mezi českými zeměmi a Vídní. Více

V němčině jsme první v okrese

15.února 2018 se v DDM Blansko uskutečnilo každoroční klání o nejlepšího němčináře okresu. Do něho postoupily ze školního kola dvě studentky třetích ročníků – Jaroslava Šafářová ze 3.B a Lucie Borková ze 3.C. Více

Studenti z německého Bitterfeldu opět v Boskovicích

V pět hodin odpoledne už ve škole moc studentů nebývá, v pondělí 25. září to ale bylo jinak. U hlavního vchodu postávalo pětadvacet studentů a všichni napjatě očekávali příjezd gymnazistů z německého Bitterfeldu. Každý z nás jednoho z nich v rámci tradičního výměnného pobytu až do pátku hostil. Více

Sprechen Sie Deutsch?

Dne 8. dubna 2014 se studenti vyššího gymnázia za doprovodu prof. Radky Hlaváčkové zúčastnili interaktivního divadelního představení „Sprechen Sie Deutsch?“, které se konalo v kulturním a vzdělávacím středisku „Klub Leitnerova“ v Brně. Účinkovali v něm členové německé divadelní skupiny Thevo, herci Alexandra Bauer a Uwe Weber. Představení bylo zaměřené na komunikaci v německém jazyce i na komunikaci mimoverbální, která je pomůckou jak vést rozhovor s cizincem tak, aby došlo k propojení komunikačního kanálu a sdělení bylo porozuměno. Představení studenty upoutalo a byli nadšeni, že si mohli procvičit svou znalost německého jazyka.

František Veselý (3.C)

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE

Ze školního kola, které se uskutečnilo ve dnech 16. a 17. prosince 2013 na naší škole, postoupily do okresního kola Olympiády v německém jazyce dvě studentky vyššího gymnázia – Tereza Stloukalová a Lenka Pivoňková. Obě se vedly v okresním kole, které proběhlo 11. 2. 2014 v DDM Blansko, velmi dobře. Lenka Pivoňková obsadila 2. místo a Tereza Stloukalová skončila na místě čtvrtém. Oběma děvčatům blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Radka Hlaváčková

Návštěva z partnerské školy Evropské gymnázium Walthera Rathenaua Bitterfeld

Ve dnech 7. -11. října 2013 jsme na naší škole přivítali delegaci z německé partnerské školy. Přijelo nás navštívit 22 studentů doprovázených dvěma učitelkami, aby společně s našimi studenty dokončili práci na projektech zaměřených na poznání života v českých a německých rodinách. Tentokrát soustředili svou pozornost na shody a rozdíly ve slavení velkých křesťanských svátků, jako jsou Vánoce a Velikonoce.

Studenti přijeli v podvečerních hodinách 7. října. Před školou je už čekali jejich čeští kamarádi, s nimiž se znají od jara a stále si s nimi píší přes facebook. Druhý den ráno německé studenty slavnostně přivítal v aule ředitel školy. Následovala hospitace v několika vyučovacích hodinách a společná práce na dokončení projektu. Odpoledne ještě absolvovali prohlídku města Boskovice a zdejšího muzea.

V následujících dnech jsme jim předložili alespoň malou ochutnávku českých památek a přírodních krás v podobě prohlídky zámku a historického centra v Litomyšli a Punkevních jeskyní v Moravském krasu. Celým programem je provázeli naši studenti, kteří s hosty stále hovořili německy nebo anglicky. Závěrečné prezentace výsledků projektu spojené s diskotékou jen potvrdily naše přesvědčení o potřebnosti výměnných pobytů a nutnosti znát své sousedy, s nimiž všichni tvoříme jednotnou Evropu.

Za realizační tým Mgr. Věra Venerová

 

STUDENTI NAŠEHO GYMNÁZIA NAVŠTÍVILI GYMNÁZIUM V NĚMECKÉM BITTERFELDU

V pondělí 18.3.2013 vyjel od budovy boskovického gymnázia autobus s 22 studenty a dvěma vyučujícími. Mířil do německého města Bitterfeld, přesněji k tamějšímu gymnáziu, s nímž udržuje naše škola dlouholetou tradici studentských výměnných pobytů.Po příjezdu k budově gymnázia v Bitterfeldu si vybrané hostitelské rodiny převzaly naše studenty a odjely s nimi domů, aby se o ně následující čtyři dny staraly.

V úterý ráno byli naši žáci slavnostně uvítáni ředitelem gymnázia. Ten je seznámil se zdejším gymnáziem a pak všichni zhlédli zajímavé prezentace. Celé odpoledne pilně pracovali účastníci výměnného pobytu na projektu s nazvaném Život v rodinách. Program dalšího dne musel být přizpůsoben nezvykle chladnému počasí, které v tuto dobu v Německu panovalo. Po nenáročné procházce městem Bitterfeld se celá skupina mohla pokochat výhledem na blízké okolí z Bitterfeldského oblouku, 28 m vysoké vyhlídkové konstrukce, a u místa s názvem Die blaue Bank mohla vzdát hold dobrovolníkům z řad obyčejných lidí, kteří tu pomáhali při povodních v roce 2002. Poté následovala prohlídka expozice tamější chráněné krajinné oblasti v Domě u jezera.

Na čtvrtek byl naplánován celodenní výlet do města, v němž působil reformátor Martin Luther, do úchvatného historického města Wittenberg.I přes nepřízeň počasí si všichni účastníci výletu odnesli nezapomenutelné vzpomínky na toto město, zejména díky mimořádně působivým hereckým výkonům velitele městské stráže, který naši skupinu městem provázel. Na samém konci dne prezentovali čeští i němečtí studenti výsledky své práce o životě německých rodin a společná akce Čechů a Němců byla zakončena závěrečnou diskotékou.

V pátek 22.3.2013 v odpoledních hodinách se naši žáci šťastně vrátili do Boskovic. A nyní již nezbývá než čekat na druhý říjnový týden roku 2013, kdy v Boskovicích uvítáme naše německé přátele.

Radka Hlaváčková

 

Okresní kolo Olympiády v německém jazyce

Dne 5. 2. 2013 jsme se vydali do Blanska za účelem porovnat své znalosti v německém jazyce s ostatními postupujícími ze školních kol. Z našeho gymnázia za nižší kategorii jel Dominik Zemánek a Tomáš Mosler z kvarty. Ti, jakožto jediní ze své kategorie, postupují do krajského kola automaticky.

Za vyšší kategorii jely Tereza Stloukalová a Lenka Pivoňková ze 3.B. Olympiáda měla tři části: poslechovou část, ústní zkoušku na vylosované téma a popis obrázku. Naše kategorie, do které jsem patřila já s Lenkou, měla poslech s názvem Bein in Gips. Bylo velmi obtížné poznat, jaká ze čtyř odpovědí u každé otázky je ta správná. Dále následovala ústní zkouška. Lenka Pivoňková si vylosovala téma Reisen a já téma Macht Geld wirklich glücklich? Obě jsme se s tématem, ať už lehce nebo obtížněji, vypořádaly. A na závěr přišel popis obrázku. Na obrázku popisovali všichni soutěžící roční období. V závěrečném pořadí po sečtení bodů se Lenka Pivoňková umístila na 3. místě, já obsadila 4. místo.

Tereza Stloukalová, 3.B

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934