Na stránky do sekce TEV, sportovní kurzy byly přidány informace k STK třetích ročníků.


Zájezd do Anglie – květen 2018
POZOR! NOVÉ BANKOVKY VE VELKÉ BRITÁNII! Cestovní pojištění,
program, přihláška, splátkový kalendář, informace o odjezdu, bezpečnostní situace, rady a doporučení na zájezd, cestovní pokyny.Kronika divadla poezie Kaňka na Gymnáziu v Boskovicích je k zakoupení v kanceláři gymnázia. Kronika stojí 250 Kč při osobním odběru, při zaslání poštou 350 Kč. Peníze se platí předem v hotovosti do pokladny GYBA v kanceláři školy nebo na účet Gyba 156647003/0300. Při platbě na účet je třeba zaslat na e-mail info@gymbos.cz jméno, datum platby a přesnou adresou dodání, tel. číslo. Kniha už je k dispozici.


Archiv

Francouzský jazyk

Francouzské divadlo na našem gymnáziu

V pátek 16. 3. 2018 na naši školu opět po čase zavítali studenti francouzského jazyka z PdF MU se svým divadelním souborem. Tentokrát nastudovali komediální drama z pera Jean-Claude Sussfelda: La dernière y restera. Mezi herci se představila i bývalá absolventka naší školy, skvělá Erika Winklerová. Více

Francouzštináři poznávali krásy Azurového pobřeží

Každý ví, že cizí jazyky se nejlépe procvičují praxí, a proto se i paní profesorka Juřeková rozhodla studentům boskovického gymnázia tuto zkušenost umožnit. V termínu od 24. 9. – 1. 10. 2016 se uskutečnil zájezd do Provence, francouzského kraje, který je známý svými poli plnými levandule a slunečným počasím. Více

Návštěva z Francie

Milé překvapení v hodině francouzštiny mohli zažít studenti oktávy v pondělí 5. října. Přišli je totiž navštívit tři obyvatelé francouzského města Tours. Do Boskovic zavítali na pozvání hudebníka Martina Krajíčka, člena skupiny Mariachi Espuelas, kterou si francouzští přátelé neobyčejně oblíbili. Mariachi Espuelas vystupovali ve Francii v den státního svátku 14. července a sklidili obrovský úspěch. Více

EXKURZE DO ALLIANCE FRANCAISE BRNO

Studenti francouzského jazyka tříd sexty, 3.B, 3.C a jejich vyučující Ivet Juřeková měli v květnu možnost navštívit Francouzskou alianci v Brně, prohlédnout si ji a seznámit se s jejími aktivitami. Dozvěděli se například , že se jedná o nepolitické sdružení se sídlem v Paříži a pobočkami po celém světě, jehož hlavním posláním je podílet se na šíření francouzského jazyka a kultury.

Studenti si mohli prohlédnout mediatéku, která nabízí romány, eseje, komiksy, učebnice, CD i DVD. Dozvěděli se o různých akcích, které aliance pořádá, a vyzkoušeli také své komunikační dovednosti. Mnozí jistě zváží možnost absolvovat zkoušky pro získání certifikátů DELF-DALF, tedy mezinárodně platné diplomy odpovídající 6 úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Francouzské aliance v České republice doplňují jak činnost Francouzského institutu v Praze, který své působení soustředí především na hlavní město, tak i aktivity Oddělení pro kulturu a spolupráci Francouzského velvyslanectví v ČR. Jejich brány jsou otevřené všem, jak uvádějí na svých webových stránkách, „ať již jste student, učitel, frankofil, frankofonní anebo pouze zvědavý, neváhejte zavítat do jedné z 6 Francouzských aliancí v České republice.“

Ivet Juřeková

Francouzské divadlo

V pátek 25.dubna měli studenti francouzského jazyka možnost zhlédnout divadelní představení studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Ti ztvárnili hru Jeana Cocteaua – Les Mariés de la Tour Eiffel, tedy Svatebčané na Eiffelce. Jednalo se o nevšední zážitek, neboť Jean Cocteau patřil ke stěžejním představitelům francouzské avantgardy. Jeho Svatebčani na Eiffelce, bývají interpretováni jako báseň na divadelní scéně, absurdní hra, bláznivý sen o jedné svatbě. Celé představení proběhlo ve francouzském jazyce a věřím, že i přes náročnost textu studenty našeho gymnázia zaujalo.

Jean Cocteau (1889-1963) – francouzský básník, grafik, divadelník a filmař, člen Francouzské akademie, tvořil pod vlivem poezie Guillauma Apollinaira, hudby Igora Stravinského, obrazů Pabla Picassa a samozřejmě moderních avantgardních směrů, jako byly dadaismus, kubismus, surrealismus. Je autorem např. her Svatebčané na Eiffelce, Modrý vlak, Král Oidipus, románů Tomáš lhář nebo Velký skok.

Yvet Juřeková

 

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE

Školní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce se uskutečnilo 24.ledna. Skládalo se ze dvou částí, písemná část ověřila porozumění slyšenému textu, ústní část měla za cíl prověřit slovní zásobu soutěžících a jejich schopnost pohotově reagovat na otázky.

Soutěže se zúčastnili žáci a studenti různých ročníků. Krásný výkon podala Kristýna Kopecká z tercie, ze starších patřili k nejlepším Matěj Vavrinec a Kateřina Látalová. Bylo velmi těžké rozhodnout, který z posledních dvou jmenovaných zaslouží první místo. Oba jsou dobří francouzštináři a dá se říci, že jsou přesnými protipóly; silná stránka jednoho je slabou druhého a naopak. Porota tedy nakonec v kategorii B 2 udělila dvě první místa a rozhodla, že do krajského kola pojede naši školu reprezentovat Matěj Vavrinec.

Všem studentům děkuji za účast a za vynikající výkony, kolegyni Vítkové děkuji za práci v porotě.

Ivet Juřeková

Krajská kola olympiád v románských jazycích

20.března se konalo v Brně krajské kolo olympiády ve španělštině, kterého se zúčastnila Kristýna Kovářová ze septimy. Neumístila se sice na prvních třech místech, nicméně krajská soutěž je pro ni cennou zkušeností.

21.března proběhla také v Brně krajská olympiáda ve francouzštině. Tereza Šplíchalová ze 4.B získala 3.místo v kategorii B1! Ve velmi silné konkurenci studentů francouzštiny z brněnských škol je toto umístění vynikajícím uspěchem. Blahopřejeme!

Eliška Kudláčková

Školní kolo olympiády ve francouzském jazyce

V pondělí 28. ledna proběhlo na našem gymnáziu školní kolo olympiády ve francouzském jazyce. Do soutěže byl zařazen poslech, rozhovor a konverzace na dané téma. Vítězkou a reprezentantkou naší školy v krajském kole je studentka 4.B Tereza Šplíchalová, 2. místo obsadil Matěj Vavrinec ze sexty a je náhradníkem do krajského kola.

V komisi zasedl předseda předmětové komise cizích jazyků PhDr. Josef Pros, kterému tímto děkuji za spolupráci.

Eliška Kudláčková

Soutěž ve francouzském jazyce

Dne 28. ledna 2011 se na naší škole uskutečnila soutěž ve francouzském jazyce. Do soutěže se přihlásilo celkem 23 studentů z těchto tříd – tercie, kvarta, 1.C, 2.B, septima, 3.B. Zúčastnili se i dva studenti z oktávy, ti ovšem kvůli pravidlům nemohou postoupit do krajského kola.

Soutěž byla rozdělena na tři části – krátký úvod (představení), porozumění slyšenému textu pomocí otázek, projev na určité téma. Porotu tvořily profesorky Přikrylová a Vítková, které hodnotily především jazykovou pohotovost a kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatickou správnost a plynulost vyjadřování. První místa ve svých kategoriích obsadily Adriena Redlová, Daniela Němcová a  Barbora Živná. Tyto studentky postupují do dalšího kola.

Yvet Přikrylová

Poznávací exkurze do Paříže

Ve dnech 18. – 22. října 2010 se uskutečnila poznávací exkurze do francouzské metropole, Paříže. Uspořádaly ji profesorky Vítková a Přikrylová pro studenty francouzštiny, kteří se tak mohli alespoň na chvíli přiblížit francouzské kultuře a životnímu stylu a vyzkoušet si v praxi základní konverzační témata. Mezi účastníky zájezdu byli však i další romanisté, španělštináři, kteří si zase mohli ověřit, že kultury románských jazyků jsou si v mnohém blízké. Někteří třeba zaznamenali, že první z cizojazyčných nápisů označujících hrob neznámého vojína pod Vítězným obloukem, byl nápis ve španělštině.
            Pedagogický dozor zajistily profesorky Prosová a Vázquezová, zatímco program zájezdu byl zcela v rukou paní průvodkyně Jaroslavy Polákové, která všechny překvapila svou vitalitou a také pestrostí a podrobností sdělovaných informací.
            Odjíždělo se v pondělí v 15 hodin a v úterý v ranních hodinách už jsme vystupovali v blízkosti Grand Palais a Petit Palais. Prošli jsme se kolem paláců, zastavili se u sochy generála de Gaulla a pokračovali po Champs-Élysées vzhůru k Vítěznému oblouku (l’Arc de Triomphe) na náměstí Étoile. Potom jsme se vydali směrem na Trocadéro odkud jsme se mohli pokochat pohledem na Seinu a na Eiffelovu věž. Zahradami Trocadéro jsme sestoupili k řece a po mostě pont d’Iéna jsme se dostali na druhý břeh, odkud vyplouvají lodě na vyhlídkovou plavbu po Seině. I my jsme se jí zúčastnili. Nejenže nám umožnila vidět řadu emblematických pařížských budov z jiné perspektivy, ale také odpočinout unaveným končetinám. Po plavbě jsme pokračovali pod Eiffelovou věží, kde jsme se zastavili u busty Gustava Eiffela, směrem k budově l’Hotêl des Invalides. Tady jsme dostali rozchod. Někteří se šli podívat do Invalidovny, jiní do Muzea Augusta Rodina nebo na Eiffelovku. Sraz byl u zlaté hlavy Eiffela a pak už hurá na ubytování vstříc zaslouženému odpočinku. Hotelový řetězec Formule snad nikoho nezklamal. Navíc jsme se nacházeli v blízkosti slavné gotické baziliky Saint-Denis, která po staletí sloužila jako pohřebiště francouzských králů.
            Středeční ráno bylo věnované návštěvě Château de Versailles a přilehlých zahrad. Všichni byli ohromeni nejen barokní pompézností tohoto skvostu mezi zámky, ale i výstavou objektů současného japonského výtvarníka. Odpoledne jsme se pak vrátili do Paříže, autobus nás nechal na náměstí Place de la Concorde,odkud jsme se přes Lucemburské zahrady dostali k Musée du Louvre. Někteří šli do Louvru, jiní na impresionisty do Musée d’Orsay. V podvečer jsme se ještě svezli do čtvrti Montmartre a strmými uličkami jsme vystoupali k bazilice Sacré-Coeur, prošli se po náměstí Place du Tertre, minuli proslulý kabaret Lapin Agil i neméně známý Moulin Rouge na bulváru de Clichy. Večerní návrat do hotelu byl zpestřen fotografickou seancí pod blikající Eiffelovkou.
            Ve čtvrtek ráno nás čekala katedrála Notre-Dame na ostrově Île de la Cité. Kdo chtěl, mohl si zajít do dalšího skvostu gotické architektury, chrámu Saint Chapelle, který se skrývá v komplexu Justičního paláce. Poté jsme přešli do čtvrti Beaubourg, jejíž největší atrakcí je jistě Centrum moderního umění prezidenta Pompidou, Centre Pompidou. Společně jsme prošli v Evropě údajně největším podzemním nákupním centrem, Forum les Halles, které tu bylo vybudováno v 70. letech na místě bývalé středověké tržnice. V této čtvrti už je to druhý, alespoň svého času, velmi kontroverzní architektonický počin. Rozchod jsme měli v sousedství kostela l’eglise Saint-Eustache u plastiky od Fernanda Légera. Odpoledne následoval společný přejezd metrem do moderní čtvrti La Défense, nazývané pařížským Manhattanem. Zde jsme obdivovali především Velký oblouk, la Grande Arche de la Défense, ultramoderní paralelu Vítězného oblouku, která s ním leží na stejné ose.
            Pak už byl večer a všichni jsme dali za vděk přístřeší nákupního centra, kde jsme mohli nakoupit dárky rodině, občerstvit se nebo si jen tak posedět a pozorovat kolemjdoucí. Do autobusu už jsme se vlastně těšili, a proto nám zpáteční cesta docela utekla. V pátek kolem 14 hodiny se studenti před gymnáziem nepochybně loučili s radostným pocitem, že zase poznali kousek světa, že se z nich pomalu stávají ostřílení cestovatelé, kteří se v budoucnu ve světě určitě neztratí.
Mgr. Barbora Vázquez
Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934