OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí.


Zájezd Anglie 2020
Doplatek (zbývající část celkové ceny) ve výši 5900 Kč posílejte do 20.3.2020 na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

STUDENTI NAŠEHO GYMNÁZIA NAVŠTÍVILI GYMNÁZIUM V NĚMECKÉM BITTERFELDU

V pondělí 18.3.2013 vyjel od budovy boskovického gymnázia autobus s 22 studenty a dvěma vyučujícími. Mířil do německého města Bitterfeld, přesněji k tamějšímu gymnáziu, s nímž udržuje naše škola dlouholetou tradici studentských výměnných pobytů.Po příjezdu k budově gymnázia v Bitterfeldu si vybrané hostitelské rodiny převzaly naše studenty a odjely s nimi domů, aby se o ně následující čtyři dny staraly.

V úterý ráno byli naši žáci slavnostně uvítáni ředitelem gymnázia. Ten je seznámil se zdejším gymnáziem a pak všichni zhlédli zajímavé prezentace. Celé odpoledne pilně pracovali účastníci výměnného pobytu na projektu s nazvaném Život v rodinách. Program dalšího dne musel být přizpůsoben nezvykle chladnému počasí, které v tuto dobu v Německu panovalo. Po nenáročné procházce městem Bitterfeld se celá skupina mohla pokochat výhledem na blízké okolí z Bitterfeldského oblouku, 28 m vysoké vyhlídkové konstrukce, a u místa s názvem Die blaue Bank mohla vzdát hold dobrovolníkům z řad obyčejných lidí, kteří tu pomáhali při povodních v roce 2002. Poté následovala prohlídka expozice tamější chráněné krajinné oblasti v Domě u jezera.

Na čtvrtek byl naplánován celodenní výlet do města, v němž působil reformátor Martin Luther, do úchvatného historického města Wittenberg.I přes nepřízeň počasí si všichni účastníci výletu odnesli nezapomenutelné vzpomínky na toto město, zejména díky mimořádně působivým hereckým výkonům velitele městské stráže, který naši skupinu městem provázel. Na samém konci dne prezentovali čeští i němečtí studenti výsledky své práce o životě německých rodin a společná akce Čechů a Němců byla zakončena závěrečnou diskotékou.

V pátek 22.3.2013 v odpoledních hodinách se naši žáci šťastně vrátili do Boskovic. A nyní již nezbývá než čekat na druhý říjnový týden roku 2013, kdy v Boskovicích uvítáme naše německé přátele.

Radka Hlaváčková

 

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934