OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí.


Zájezd Anglie 2020
Doplatek (zbývající část celkové ceny) ve výši 5900 Kč posílejte do 20.3.2020 na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Studenti gymnázia zasedali v Ženevě

Ženeva. Město Jana Kalvína, město Jean-Jacques Rousseaua. Krásné město, rozkládající se na březích jezera s křišťálově čistou vodou, v níž se odrážejí bělostná křídla labutí nebo impozantní 140 metrů vysoký vodotrysk Jet d´Eau. A také sídlo řady mezinárodních organizací, jako je Červený kříž a především Organizace spojených národů.

A sem právě směřovala cesta šesti studentů boskovického gymnázia, toho času delegátů mezinárodní konference FerMUN (Ferney Model United Nations), kterou každoročně pořádá škola Lycée International de Ferney-Voltaire. Ta nás také k účasti na konferenci pozvala.
Ferney-Voltaire, město přibližně stejně velké jako Boskovice, leží na území Francie, kdežto pro jednání konference poskytují prostory organizace sídlící v Ženevě. Do Ženevy se dostanete autobusem asi za půl hodiny, takže většina účastníků konference denně cestovala ráno z Francie do Švýcarska, a večer zase zpět, včetně nás, kteří jsme bydleli v hostitelských rodinách v okolí Ferney.
Slavnostní zahájení se vždy koná v paláci OSN, kde se na letošní konferenci sešlo přes 700 studentů z 28 zemí z celého světa, od Spojených států a Dominikánské republiky přes Řecko, Egypt, Indii, až po Austrálii a Nový Zéland. A mezi nimi Gymnázium Boskovice, jako jediný zástupce nejen z České republiky, ale z celé východní Evropy, resp. Bývalého východního bloku. Před našimi delegáty ovšem nestála jmenovka s názvem Czech Republic, ale Egypt nebo Thailand. Jako všechny konference MUN, je i tato konference modelová, tedy účastníci se musejí nejprve seznámit s problematikou přidělené země, aby mohli zasvěceně a zodpovědně zastupovat její zájmy.
Kéž by se všichni světoví politici snažili prosadit dobrou myšlenku s takovým zápalem a opravdovostí, jako tito úžasní mladí lidé. Jejich jednání je sice simulace, ale řeší otázky opravdu závažné.
Naši delegáti pracovali v komisích SDG (Sustainable Development Goals – Cíle trvale udržitelného rozvoje) a AI (Artificial Intelligence – Umělá inteligence).
Jednání komisí propůjčuje své prostory organizace WIPO – World Intellectual Property Orzanization (Světová organizace duševního vlastnictví). V jejích sálech si mohou studenti vyzkoušet roli skutečných delegátů. Tím spíše, že tato konference, na rozdíl od jiných modelových konferencí, které se konají pouze v angličtině, je dvojjazyčná, jednání probíhají v angličtině a francouzštině. Simultánní překlad dostávají delegáti do sluchátek.
Pro studenty, a nejen naše, jsou tyto konference nezapomenutelným zážitkem, ale také cennou zkušeností a velkou školou. Nejen v používání cizího jazyka na nejvyšší úrovni při debatě o náročných tématech, ale také poznání světa a řešení problémů, a v neposlední řadě školou korektního politického jednání. Tady se nepoužívají podrazy, lži a nečestné jednání. A jestli se v budoucnosti z některých delegátů Model United Nations stanou skuteční politikové, významní státní představitelé a lidé ovlivňující světové dění, snad si na tuto zkušenost vzpomenou.

Marie Minxová

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934