Přihlášení ke stravování
– Vyplněnou
přihlášku zašlete písemně nebo mailem nejpozději do 15. 6.

 Přihlašování a odhlašování obědů
– telefonicky na čísle 516 802 221
– emailem na adresu: 
jidelna@gymbos.cz
– přes internet: 
www.gymbos.cz – služby – stravné – zde se vypíše přihlašovací jméno a heslo
– přihláška ke stravování

Pro objednávání obědů přes internet

 • je nutné vyzvednout informace v kanceláři u vedoucí stravování, kde dostanete heslo a přihlašovací údaje
 • jsou automaticky přihlášena jídla č. 1
 • přihlášky a odhlášky lze měnit nejpozději do 12 hodin předchozího dne

Platby

Kategorie:

 • G – gymnázium vyšší stupeň: 28 Kč
 • I – gymnázium nižší stupeň: 27 Kč

Platba pro obě kategorie vždy zálohově ve výši 600 Kč měsíc předem –  inkasním způsobem. První platba pro školní rok probíhá v srpnu.

 • Česká spořitelna + ostatní peněžní ústavy – zařídit u Vašeho peněžního ústavu povolení k inkasu ve prospěch účtu č.153 403 839/0300

V případě, že je žák nemocný a nemůže si na daný den odhlásit oběd, mají možnost rodiče vyzvednout oběd do jídlonosiče do 14 hodin.
Každou změnu účtu na platbu stravování žáka je nutno ihned nahlásit vedoucí stravování.
Vyúčtování stravného probíhá 1x za školní rok – vždy v červenci po skončení školního roku. Přeplatky jsou vráceny na účet strávníka.

U výjimečných případů, kdy platba stravného neproběhla, je možné provést úhradu v pokladně ČSOB na účet školy 153 403 839/0300 nebo hotově v kanceláři.

Od 13. 12. 2014 z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 vyplývá povinnost informovat strávníky o tom, zda se v nabízené potravě vyskytují látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost; jejich seznam je v Nařízení EU přímo uveden. Potravinovým alergenem může být jakákoliv potravina. EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení:

 1. Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
 2. Korýši a výrobky z nich
 3. Vejce a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7. Mléko a výrobky z něj
 8. Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)
 9. Celer a výrobky z něj
 10. Hořčice a výrobky z ní
 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
 14. Měkkýši a výrobky z nich

Tento seznam je vyvěšen vedle jídelníčku v písemné formě, kde jsou alergeny vyznačeny příslušným číslem. Informace o alergenech, vyskytujících se v daných pokrmech  na webových stránkách, podá vedoucí stravování.

JÍDELNA MÁ POUZE POVINNOST INFORMAČNÍ, NEBUDE BRÁT ZŘETEL K POTRAVINOVÝM INTOLERANCÍM JEDNOTLIVCŮ.