Archivy

SOČ

Dne 21. 2. se konalo školní kolo Středoškolské odborné činnosti v přírodovědných oborech. Nakonec se tohoto kola zúčastnil pouze student třetího ročníku Tomáš Axman. Ten prezentoval svou práci v oboru fyziky s názvem Studium magnetických vlastností ultratenkých feromagnetických vrstev na Si(100) krystalu. Během prezentace Tomáš Axman poskytl posluchačům základní informace o této problematice a následně představil svá měření a jejich výsledky. Ty by mohly nalézt uplatnění například při studiu vlastností feromagnetických látek (Fe, Co, Ni) a jejich využití jako paměťových zařízení v informačních technologiích. Na prezentaci navázala diskuse, během které se k obsahu práce vyjádřila také hodnotící komise. Závěrem přejeme mnoho úspěchů v další tvořivé práci v přírodovědných disciplínách a byli bychom rádi, kdyby tato práce uspěla v dalších kolech SOČ.

Pavel Kopecký

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934