Archivy

Skype lesson

V úterý 15. 5. se v jedné ze tříd našeho gymnázia uskutečnila online výuka angličtiny v rámci projektu e-Twinning. Třída Septima si pod vedením paní profesorky Martiny Schichové připravila tematickou hodinu anglického jazyka, kterou následně předvedla stejně starým studentům z Bosny a Hercegoviny.

Hodina s názvem „Teaching English Through Students´ Eyes“ proběhla formou videohovoru přes počítačový program Skype. Až na menší technické potíže, se kterými se samozřejmě počítalo, vše proběhlo dle plánu a studenti si odnesli kromě zážitků i nové znalosti anglické gramatiky. Dle kladných ohlasů si tuto netradiční formu výuky užili i naši noví kamarádi z Bosny a my se proto těšíme na další vzájemnou spolupráci.

Isabela Vybíhalová, septima

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934