Archivy

Skype is over!!!

Dne 17. 5. se v učebně 203 odhodlala třída sexta pod vedením paní profesorky Spoustové k ambiciózní akci. Tou nebylo nic menšího než face-to-face živý přenos do Bosny v rámci projektu e-Twinning. Podařilo se nám, i přes menší technické problémy, odučit celou živou hodinu pro studenty z Bosny a nakonec se dokonce i našim novým vzdáleným přátelům povedlo naučit i nás něco nového. Celá akce byla technicky poněkud náročná, a proto bychom chtěli poděkovat paní profesorce Bažantové, která nám zajistila lepší přenos zvuku.

Přes nemalé útrapy se vše nakonec povedlo relativně podle plánu. Studenti navíc získali nové zkušenosti z oblasti konferenčních hovorů na platformě Skype, ale také si vyzkoušeli, jaké to je učit třídu dětí, kteří anglická slovíčka vyslovují s tak silným přízvukem, že jde téměř o jiný cizí jazyk.

Jakub Kouřil a kolektiv sexty

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934