PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022


PŘÍPRAVNÉ KURZY
Vážení rodiče, uchazeči o studium, informujeme vás, že vzhledem k nejisté epidemiologické situaci nebudeme pořádat přípravné kurzy.
Mrzí nás to, ale jsme omezeni pravidly upravujícími vstup třetích osob do škol. Na webových stránkách budeme postupně zveřejňovat aktuální informace k přijímacím zkouškám, odkazy s tipy na přípravu, odkazy na cvičné testy apod.
Děkujeme za pochopení.


OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA
Vážení rodiče, žáci, absolventi a přátelé Gymnázia Boskovice, vzhledem k mimořádným opatřením spojených se šířením nemoci covid 19 jsme se rozhodli přesunout den otevřených dveří u příležitosti 120. výročí vzniku naší školy z 24. 10. 2020 na 29. 5. 2021. Děkujeme za pochopení.


Archivy

Skrytá paměť Moravy – XIV. ročník literární soutěže, téma SÍTĚ

Sítě – silné téma, které v posledních dnech protkává naše životy v mnoha odstínech. Uvědomujeme si, jak je celý svět propojen, nejen sítěmi virtuálními. Komunikace, solidarita, síť rodinná a záchranná jsou výraznými motivy.

Naše „setkávání“ je teď jiné, ale když mnu v prstech jemnou síť kořenů sazenic a při procházkách objevuji stráně propletené sítěmi skrytých zvířecích stezek, myslím i na Vás, milí studenti. Sítě jsou momentálně součástí životů každého z nás, nejen ve virtuální podobě. Kolik příběhů se odehrává na toto téma a kolik by se jich odehrát mohlo?! Jak výjimečný a silný by mohl být text – vyprávění, povídka – který by vznikl v těchto dnech! Klidně můžete vyprávět i z pozice v houpací síti, osobní úhel pohledu a nápad může prozářit náš svět a vydat silnější výpověď než všeobecná zpráva o stavu světa.

Současná situace nám chystá různé příležitosti, třeba i možnost se soustředit a psát. Tak Vás vyzývám, milí talentovaní mladí spisovatelé, zkuste to, zapojte se v této chvíli do literární soutěže Skrytá paměť Moravy a napište text na téma Sítě. Odměnou Vám může být i možnost publikace a velmi zajímavá finanční odměna. Jen to musíte stihnout do 17. dubna.

Když budete s čímkoli potřebovat pomoci (jakákoliv rada, přečtení textu, odeslání), můžete se na mě obrátit.

Mgr. Michaela Jančíková

P. S.: Pokud už máte v šuplíku jakýkoliv zajímavý text (volné téma, forma, poezie / próza), můžete jej už do konce března poslat do další literární soutěže – Píši, tedy jsem (info níže).

SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY – XIV. ročník literární soutěže, téma SÍTĚ

Sítě houpací, záchranné, lovecké, rodinné, sociální, virtuální… Jsou všude kolem nás

v mnoha podobách a každá z nich se může stát námětem literárního zpracování. Téma nabízí také hledání odpovědí na otázku, kdy sítě dávají pocit jistoty a kdy se stávají pastí. (www.muzeumbrnenska.cz)

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

I. kategorie: texty autorů ve věku od 11 do 15 let (k 31. 3. 2020)

II. kategorie: texty autorů ve věku od 16 do 19 let (k 31. 3. 2020)

ROZSAH SOUTĚŽNÍCH PŘÍSPĚVKŮ:

I. kategorie: 1–3 normostrany prozaického textu (1 800 – cca 5 400 znaků)

II. kategorie: 4–10 normostran prozaického textu (7 200 – cca 18 000 znaků)

ŽÁNR SOUTĚŽNÍCH PŘÍSPĚVKŮ:

I. kategorie: libovolný prozaický text

II. kategorie: povídka

S UMÍSTĚNÍM NA PRVNÍCH TŘECH MÍSTECH JSOU SPOJENY PENĚŽITÉ ODMĚNY VE VÝŠI:

I. kategorie: 1. cena 3000 Kč, 2. cena 2000 Kč, 3. cena 1000 Kč

II. kategorie: 1. cena 6000 Kč, 2. cena 5000 Kč, 3. cena 4000 Kč

Statut soutěže je umístěn na webových stránkách vyhlašovatele a organizátorů soutěže:

www.jmk.cz a www.muzeumbrnenska.cz

Účastníkem soutěže se autor stává odesláním podepsané přihlášky (u soutěžících mladších 18 let je nutný i podpis zákonného zástupce) a soutěžního prozaického textu v elektronické podobě a v pěti vytištěných exemplářích nejpozději do 17. dubna na adresu: Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad e-mail: pamet@muzeumbrnenska.cz

Pozn.: Fotografiemi se vracíme k únorovým KROCENÍ LITERÁRNÍ MÚZY – seminářům tvůrčího psaní, doprovodnému programu soutěže Skrytá paměť Moravy.

16. ročník literární soutěže Píši tedy jsem
Přihláška na soutěž

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934