Zástupci zřizovatele

  • Ing. Bronislav Šamšula
  • Ing. Jaromíra Vítková
  • Mgr. Josef Malach

Zástupci pedagogických pracovníků

  • Mgr. Světlana Trefná
  • PhDr. Hana Peterková
  • Mgr. Jitka Stloukalová

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zástupci zletilých žáků

  • Blanka Veselá
  • Marcela Veselá
  • Klára Kučerová