Název střední školy: Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace
Ředitelka školy: Mgr. Alena Svanovská, e-mail alena.svanovska@gymbos.cz
Počet tříd: 16
Výchovná poradkyně: RNDr. Lada Bažantová, e-mail lada.bazantova@gymbos.cz
Metodik prevence: Ing. Pavel Kopecký, Ph.D., e-mail pavel.kopecky@gymbos.cz
Školní psycholožka: Mgr. et Mgr. Lenka Ošlejšková, e-mail lenka.oslejskova@gymbos.cz
Školní speciální pedagog: není
Koordinátor pro komunikaci se ŠPZ: RNDr. Lada Bažantová, e-mail lada.bazantova@gymbos.cz
Asistent pedagoga ve škole: není
Další pedagogický pracovník: není
Školní asistent (ze šablon): není
Dyslektičtí asistenti: nejsou
Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:
I. stupeň:
II. stupeň:
III. stupeň:
IV. stupeň:
V. stupeň:
Pomůcky ve škole:
spotřební:
na zapůjčení: notebook