Název střední školy: Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace
Ředitelka školy: Mgr. Alena Svanovská, e-mail alena.svanovska@gymbos.cz
Počet tříd: 16
Výchovná poradkyně: RNDr. Lada Bažantová, e-mail lada.bazantova@gymbos.cz
Metodik prevence: Ing. Pavel Kopecký, Ph.D., e-mail pavel.kopecky@gymbos.cz
Školní psycholožka: Mgr. Barbora Soukopová, e-mail barbora.soukopova@gymbos.cz
Školní speciální pedagog: není
Koordinátor pro komunikaci se ŠPZ: RNDr. Lada Bažantová, e-mail lada.bazantova@gymbos.cz
Asistent pedagoga ve škole: ne
Další pedagogický pracovník: není
Školní asistent (ze šablon): není
Dyslektičtí asistenti: nejsou
Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:
I. stupeň: 2
II. stupeň: 6
III. stupeň: 0
IV. stupeň: 0
V. stupeň: 0
stav ke dni 29. 11. 2021
Pomůcky ve škole:
spotřební:
na zapůjčení: notebook, kalkulačka s hlasovým výstupem