Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od září 2016 vstupuje v platnost Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Budou jiná pravidla ve sdělování informací z pedagogicko-psychologických poraden škole. Současně s tím bude i jiná administrativa v souvislosti s uzpůsobenými podmínkami vzdělávání žáků podle této vyhlášky.
Pokud Vaše dítě spadá mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kontaktujte mě prosím, aby se správně nastavil vzdělávací proces Vašeho dítěte.

RNDr. Lada Bažantová, výchovná poradkyně
lada.bazantova@gymbos.cz

Informace z MŠMT: Komunikační soubor k práci se žáky s poruchami autistického spektra

Podpora efektivního učení

Vážení rodiče,

připravili jsme pro Vás krátký přehled doporučení, které mohou Vašim dětem pomoci při učení a s kterými jim můžete pomoci i Vy. Naleznete jej zde.