O co se jedná?

Adaptační pobyty pro nové třídní kolektivy přinášejí jedinečnou možnost poznat své spolužáky v jiném než školním prostředí. Přechod na novou školu do neznámého kolektivu může být pro mnohé studenty náročný. Adaptační pobyt poskytuje prostor pro nalezení svého místa. Příjemné prostředí mimo školní lavice umožní projevení takových jedinečných schopností a dovedností, které ve školním prostředí nejsou natolik zjevné. Adaptační pobyt je důležitý v prevenci rozvoje rizikového chování ve školní třídě. Pomáhá předcházet zejména šikaně a nastavuje celkové klima vzájemného soužití.

 

Na co se zaměříme?

V průběhu společně strávených dní se zaměříme zejména na stmelení nového kolektivu, vzájemné poznání spolužáků a jejich třídního učitele. Aktivity budou cíleny především na posílení skupinové soudržnosti, vzájemné spolupráce, vytvoření třídních pravidel a posilování komunikačních dovedností v rámci kolektivu.

 

Kdo to pro vás připravuje? 

Na přípravě programu se podílí Školní poradenské pracoviště Gymnázia Boskovice (https://www.facebook.com/gymbos.spp/) s instruktory zážitkové pedagogiky, Programu se účastní i třídní učitelé a jejich zástupci.

 

Adaptační pobyt 2020

Během slunečných zářijových dnů se nám povedlo úspěšně zrealizovat další adaptační pobyt pro nově nastupující žáky našeho gymnázia. V současné situaci nám přišel pobyt pro nové žáky velmi důležitý. Měli možnost poznat spolužáky, se kterými budou studovat další čtyři roky nebo v případě primy dokonce osm let. Věříme, že takto posílené vzájemné vztahy jim pomohou i v právě probíhající distanční výuce.

Zde malá ukázka toho, jak adaptační pobyt hodnotí jeho účastníci.

„Skvělé tři dny plné zábavy a krásných zážitků“

„Bylo to super, umožnilo nám to se lépe poznat.“

„Adaptační pobyt se mi moc líbil a užila jsem si ho.“

„Nejdříve se mi tam vůbec nechtělo, nevěděla jsem, jestli mám jet, ale nakonec to bylo celkem fajn a jsem ráda, že jsem jela.“

„Poznal jsem mnoho nových přátel.“

„Nečekala jsem, že se za tři dny dokážeme tak stmelit.“

„Myslím, že jsme si adapťák všichni moc užili a navzájem se více poznali.“

„Byl moc krátkej.“

Za ŠPP Barbora Soukopová

Adaptační pobyt 2019

Již tradičně probíhal adaptační pobyt žáků prvních ročníků v rekreačním zařízení Zámeček Hodonín. V prostředí mimo školu se mohli žáci lépe poznat mezi sebou i se svým třídním učitelem. Na společných zážitcích teď dále mohou stavět své vzájemné vztahy a procházet studiem podpořeni vědomím, že na to nejsou sami. Nejlepší obrázek o tom, jak žáci sami adaptační pobyt vnímají, jsou jejich zpětné vazby. Tady nabízíme malou ochutnávku.

„Adaptační kurz je jeden obrovský zážitek.“

„Díky pobytu i více lidem věřím. Když jsem sem na gympl šla, měla jsem trochu obavy z toho, že sem nezapadnu, ale to vůbec není pravda.“

„Byla tam příjemná atmosféra. Myslím si, že jsme se dost poznali a že nás to velmi sblížilo.“

„Adaptačního kurzu jsem se hodně bála, ale nakonec se mi tam opravdu líbilo.“

„Většina aktivit mě hodně bavila a bylo to super. Zjistila jsem, jaký kdo je, a obecně se seznámila s lidmi, kteří jsou moc fajn. Při tomto seznámení nejvíce pomohla aktivita zvaná minutové rande.“

„Podle mě se adaptační kurz moc vydařil a od té doby se ve třídě bavím s více lidmi. Také se ráno skoro všichni zdravíme v šatnách, což jsem ráda, to předtím nebylo.“

„Bavím se teď s lidmi, se kterými bych se asi ve třídě bavit nezačala.“

„Hned bych se tam vrátila.“

„Zjistila jsem, že ne všichni jsou opravdu takoví, jací se zdají na první pohled, a je dobré dát šanci každému, protože každý má co nabídnout.“

„Dělají tam hrozně dobré palačinky!“

„ Na adapťáku se mi moc líbilo. Ze začátku se mi moc nechtělo, ale nevím, co bych dělala, kdybych nejela.“

„Mám pocit, že jsme všichni větší kamarádi a už k sobě máme blíž. Hrozně se mi líbila noční hra, ale myslím, že užitečné a zajímavé pro nás byly všechny hry. Při každé jsme se něco naučili a něco si z ní odnesli.“

„Líbilo se mi náhodné rozřazování do týmů, protože jsem měla možnost zjistit, jací jsou všichni moji spolužáci.“

„Byl to pro mě velmi pěkný zážitek, při kterém jsem poznal hromadu lidí i z jiné stránky než ze školy. Kdyby to šlo, tak bych si ho velmi rád zopakoval.“

Za ŠPP B. Soukopová