Základní informace o adaptačním pobytu pro nově příchozí ročníky

ŽÁCI SI HRADÍ CESTU TAM A ZPÁTKY SAMI.
PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI SE ODEVZDÁVÁ NEJDŘÍVE DEN PŘED ODJEZDEM NEBO V DEN ODJEZDU TŘÍDNÍMU UČITELI.

Adaptační pobyty se konají každý rok a zpravidla jej absolvuje Prima, 1. B, 1. C a Kvinta.

Studenti spolu při studiu tráví mnoho času, a proto nastavení příjemné a pozitivní atmosféry je v třídním kolektivu velmi důležité. Třídní klima má samozřejmě vliv i na pedagogy. Pokud ve třídě panují zdravé a vyvážené vztahy, učitelé tam rádi učí, udělá se více práce a dokonce se tak předchází nejrůznějšímu rizikovému chování.

Součástí adaptačního pobytu jsou různé hry na seznámení, rozvoj důvěry, spolupráci či komunikaci. Pomáhají nenucenou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv. Důležitou součástí je i vytvoření třídních pravidel, které žáci chtějí ve třídním kolektivu dodržovat – jak se chtějí chovat k druhým a jak chtějí, aby se druzí chovali k nim.

Ze zpětných vazeb studentů opakovaně vyplývá užitečnost tohoto pobytu a my jsme rádi, že nově příchozím třídám pomůžeme s vytvořením prvních společných zážitků, na kterých pak mohou stavět.

Mgr. et. Mgr. Lenka Ošlejšková

Dokumenty k tisku


– vytiskněte si dokumenty dle vaší třídy obsahující Zdravotní dotazník + Závazná pravidla + Prohlášení o bezinfekčnosti
– je potřeba mít vyplněný Zdravotní dotazník a Závazná pravidla do 22. 9. 2017
– v případě problému s tiskem si tyto dokumenty můžete vyzvednout u školní psycholožky
– odevzdávejte je prosím na začátku školního roku třídnímu učiteli/ce
– Prohlášení o bezinfekčnosti nesmí mít datum starší než den odjezdu, jinak je prohlášení neplatné
– v případě jakýchkoli nejasností pište na lenka.oslejskova@gymbos.cz

Plánované příjezdy a odjezdy autobusů na středisko naleznete v tabulce. Žáci jedou s třídním učitelem a jeho zástupcem. Všichni žáci povinně pojedou se třídou z Boskovic.

Třída Den   Datum   Čas
Prima          
  Sobota Odjezd 6. 10. Boskovice -> Hodonín  
  Pondělí Příjezd 8. 10. Hodonín -> Boskovice  
1. B          
  Pondělí Odjezd 8. 10. Boskovice -> Hodonín  
  Středa Příjezd 10. 10. Hodonín -> Boskovice  
1. C          
  Středa Odjezd 10. 10. Boskovice -> Hodonín  
  Pátek Příjezd 12. 10. Hodonín -> Boskovice