Archivy

Školní kolo SOČ oboru Fyzika

Dne 1. 3. 2011 se konalo školní kolo SOČ oboru 2 – Fyzika. Školního kola se zúčastnili dva studenti z oktávy. Tomáš Pikálek představil svoji práci „Stavba amatérské difúzní mlžné komory“ kterou posluchačům i předvedl. Jde o doma vyrobené zařízení, které umožňuje pozorovat průlet částice prostředím.

Dominka Kalasová se zabývala zkoumáním vlastností světla v práci „Navigace pomocí polarizačních materiálů“ a pokoušela se odhalit podstatu historie o tom, že se Vikingové orientovali na moři pomocí „slunečních kamenů“.

Obě práce jsou na velmi dobré úrovni a byli bychom rádi, kdyby obě mohly postoupit do okresního kola. V oboru Fyzika nebyla na naší škole práce SOČ již řadu let a tak bych chtěla oběma studentům velmi poděkovat a popřát mnoho úspěchů v další tvořivé práci v přírodovědných disciplínách.

 Lada Bažantová

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934