Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – jaro 2020

Bylo zahájeno přihlašování do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám v roce 2020. Přihlašování bude probíhat do naplnění kapacity kurzů. Pro čtyřleté studium je to 88 žáků (kurz je plně obsazen) a pro osmileté 64 žáků (ke dni 23. 12. 2019 volných 12 míst).Bližší informace,
přihláška.


Zájezd Anglie 2020
Placení záloh otevřeno od listopadu. Platby ve výši 6000 Kč posílejte na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Jak už se stalo pravidlem, každý rok na přelomu listopadu a prosince se na Gymnáziu Boskovice koná školní kolo Olympiády v českém jazyce. Letos své síly změřilo dvacet studentů tercie a kvarty nižšího gymnázia v kategorii I a devětadvacet studentů gymnázia vyššího v kategorii II.Utkali se v nelehkých gramatických disciplínách, jako jsou lexikologie, morfologie, fonetika a syntax. Museli prokázat i své stylistické dovednosti při psaní slohového útvaru na dané téma.

Do okresního kola postupují za nižší gymnázium dva nejlepší, což jsou se Berenika Lepková a Ivona Vymazalová (obě z III), z vyššího gymnázia postupují Andrea Šrámková (VII) a Kateřina Trojanová (1.B), obě ze sdíleného prvního místa se stejným počtem bodů. Na dalších pozicích se umístili za vyšší gymnázium Alžběta Lepková (VI) a Kryštof Kintr (3.C) a za nižší gymnázium na třetím místě skončili se stejným počtem bodů Jakub Šrámek, Adéla Pololáníková (oba III) a Maxmilián Skuda (IV). Blahopřejeme a koncem ledna, kdy se okresní kolo bude konat, budeme držet palce.

Za humanitní komisi PhDr. Hana Peterková

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934