OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

V letošním roce oslavíme 120. výročí existence školy. K tomuto významnému výročí plánujeme řadu zajímavých akcí. Již v lednu začíná cyklus besed s úspěšnými absolventy – Ve světě se neztratíme. Jako první přijde debatovat významný český ekonom Ing. Pavel Kysilka, CSc.

Beseda se koná dne 27. 1. 2020 ve 14 hodin v aule gymnázia a je určena nejen pro žáky školy, ale i pro širokou veřejnost.

Oslavy pak zakončíme dne 24. 10. 2020 dnem otevřených dveří. Srdečně zveme všechny absolventy, aby společně zavzpomínali na svá studentská léta.


Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – jaro 2020

Bylo zahájeno přihlašování do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám v roce 2020. Přihlašování bude probíhat do naplnění kapacity kurzů. Pro čtyřleté studium je to 88 žáků (kurz je plně obsazen) a pro osmileté 64 žáků (ke dni 23. 12. 2019 volných 12 míst).


Zájezd Anglie 2020
Placení záloh otevřeno od listopadu. Platby ve výši 6000 Kč posílejte na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

S francouzštinou po gymplu…

19. prosince loňského roku se studenti 3. a 4. ročníku seznámili s možnostmi studia francouzštiny na Pedagogické fakultě MU v Brně a následně pak ve Francii. Naše absolventka Hana Delalande, která na pedagogické fakultě působí, prezentovala studijní programy v Brně i na partnerských školách ve Francii.

Děkuji a doufám, že některé studenty mohla tato akce inspirovat v rozhodování o budoucí orientaci a připojuji odkazy, které byly zmíněny v rámci prezentace.

Za komisi cizích jazyků Mgr. Eliška Kudláčková

FJHČ https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium-a-magisterske-studium/23916-francouzskyjazyk-pro-hospodarskou-cinnost?plan=2_23175

VES https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium-a-magisterske-studium/23171-verejnaekonomika-a-sprava?plan=2_23918

FJHC studijní plán hlavní : https://is.muni.cz/predmety/studijni_plan?fakulta=1456;plan_id=23174

FJHC studijní plán vedlejší : https://is.muni.cz/predmety/studijni_plan?fakulta=1441;plan_id=23918 https://is.muni.cz/predmety/studijni_plan?fakulta=1456;plan_id=23174;zobrazeni=semestr

VES studijní plán hlavní : https://is.muni.cz/predmety/studijni_plan?fakulta=1456;plan_id=23174

VES studijní plán vedlejší : https://is.muni.cz/predmety/studijni_plan?plan_id=23175

IFP – Institut Francais de Prague https://www.ifp.cz/ https://studium.ifp.cz/fr/etudiants-1/formations-double-diplome/

Czech Emploi : https://www.czechemploi.fr/

Cliché ! https://www.youtube.com/watch?v=OCIAyHEFTrQ

Campus France https://www.campusfrance.org/fr

Campus France – fiches villes https://www.campusfrance.org/fr/villes

Un an en Tchéquie – Laurette https://www.czechemploi.fr/files/files/Livret_Avant_Apr%C3%A8s_Tch%C3%A9quie_L_Hue_French.pdf

Facebook : https://www.facebook.com/OdbornaFrancouzstinaNaMU/

https://www.facebook.com/FrancouzstinaNaPedakuMU/

https://www.facebook.com/MFTAPnaMU/

Dazzlicious http://www.dazzlicious.cz/search/label/erasmus

https://www.youtube.com/watch?v=dzUvDOs6q20

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934