Archiv

Rodičovská skupina III.

Dne 23. 9. 2014 proběhlo třetí setkání rodičů nadaných a mimořádně nadaných žáků zapojených do projektu T.A.L.E.N.T. Zúčastnilo se 12 z 36 pozvaných rodičů.

Schůzka byla koncipována tak, aby navazovala na dvě minulá setkání. Jedním z důvodu, proč se schůzka konala v září, bylo to, že měsíc září je období, kdy dochází k tvorbě nových individuálních vzdělávacích plánů. Rodiče tudíž mohli vznést připomínky k minulému roku či navrhnout nápady do nového školního roku 2014/2015. Přítomní rodiče mohli již vypracované IVP svých dětí na místě podepsat a doptat se na případné nesrovnalosti.

Posléze došlo k prezentaci o motivaci žáků k učení. Toto téma bylo vybráno, jelikož rodiče, učitelé, i samotní žáci si stěžují na nedostatečnou vůli k učení. Bylo probráno, jaké druhy motivace se mohou u žáka vyskytnout, a jak je rodiče mohou podpořit.

Další rodičovské setkání bude již poslední. Rodiče si mohli rozebrat kontakty na školní psycholožku, na kterou mají možnost se kdykoliv s čímkoliv obrátit.

Mgr. Lenka Ošlejšková

logoefs

T.A.L.E.N.T. – Tvůrčí aktivity lehkého experimentování nadaných teenagerů

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934