Úřední hodiny o prázdninách


Na stránky do sekce TEV, sportovní kurzy byly přidány informace k STK třetích ročníků.Kronika divadla poezie Kaňka na Gymnáziu v Boskovicích je k zakoupení v kanceláři gymnázia. Kronika stojí 250 Kč při osobním odběru, při zaslání poštou 350 Kč. Peníze se platí předem v hotovosti do pokladny GYBA v kanceláři školy nebo na účet Gyba 156647003/0300. Při platbě na účet je třeba zaslat na e-mail info@gymbos.cz jméno, datum platby a přesnou adresou dodání, tel. číslo. Kniha už je k dispozici.


Archiv

První a druhé místo našich studentů v okresním kole fyzikální olympiády

Dne 4. dubna 2018 proběhlo na našem gymnázium okresní kolo fyzikální olympiády kategorií E a F. Za kategorii F si velkou gratulaci za výbornou reprezentaci školy zaslouží dva naši studenti. Josef Soural obsadil s plným počtem bodů výborné 1. místo a Karel Kubín 2. místo v okrese. Za práci žáků při řešení úloh i při přípravě na fyzikální olympiádu a výbornou reprezentaci školy Josefu Souralovi i Karlu Kubínovi děkuji.

Marie Boudová

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934