Polsko, Osvětim, 8. 11. 2019


Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – jaro 2020

Bylo zahájeno přihlašování do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám v roce 2020. Přihlašování bude probíhat do naplnění kapacity kurzů. Pro čtyřleté studium je to 88 žáků (ke dni 7. 11. je volných 21 míst) a pro osmileté 64 žáků (ke dni 6. 11. je volných 23 míst).Bližší informace,
přihláška.


Zájezd Anglie 2020
Placení záloh otevřeno od listopadu. Platby ve výši 6000 Kč posílejte na účet 153403839/0300. Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třída. Jinak nebude možno platbu identifikovat.


Mimoškolní aktivity pro školní rok 2019 – 2020


Archivy

Přírodovědný klokan

Dne 16. 10. 2019 se v celé republice sešli ve svých školách řešitelé Přírodovědného klokana. Soutěžící jsou rozděleni do dvou kategorií: Kadet – žáci tercie a kvarty a Junior – studenti prvních a druhých ročníků vyššího gymnázia. V každé kategorii je zadán soutěžícím test, který obsahuje 24 úloh. Žáci vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Okruhy otázek zasahují do biologie, fyziky, zeměpisu, chemie a matematiky.

V naší škole se do soutěže zapojilo 32 žáků. Všem ještě jednou děkuji za účast a přidávám jména tří nejlepších z každé kategorie. Kategorie Kadet: Mynář Jakub (III), Jež Sebastián (III) a Horáková Natálie (IV). V kategorii Junior: Soural Josef (V), Kubín Karel (V) a Heincová Karolína (V).

Radka Hrubá

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934