Archivy

Přírodovědný klokan

Dne 12. 10. 2016 se v celé republice sešli ve svých školách řešitelé Přírodovědného klokana. Soutěžící jsou rozděleni do dvou kategorií: kadet – studenti tercie a kvarty, a junior – studenti prvních a druhých ročníků vyššího gymnázia.

V každé kategorii je zadán soutěžícím test, který obsahuje 24 úloh. Jednu správnou odpověď vybírají řešitelé z pěti nabízených možností. Okruhy otázek zasahují do biologie, fyziky, zeměpisu, chemie a matematiky.
V naší škole se do soutěže zapojilo 39 žáků. Všem ještě jednou děkujeme za účast a přidáváme jména tří nejlepších z každé kategorie. Kategorie kadet: Adam Svoboda (IV), Johana Fialová (IV) a Šárka Dvořáčková (III) V kategorii junior: Vojtěch Pávek (VI), Jiří Koplík (2. B) a David Maška (1. C).

Za přírodovědnou komisi Mgr. Radka Hrubá

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934