Archiv

Přírodovědný klokan

Dne 16. 10. 2013 se v celé republice sešli ve svých školách řešitelé Přírodovědného klokana. Soutěžící jsou rozděleni do dvou kategorií. Kadet – studenti tercie a kvarty a Junior – studenti prvních a druhých ročníků vyššího gymnázia. V každé kategorii je zadán soutěžícím test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Okruhy otázek zasahují do biologie, fyziky, zeměpisu, chemie a matematiky.

V naší škole se do soutěže zapojilo 25 žáků. Všem ještě jednou děkujeme za účast a přidáváme jména tří nejlepších z každé kategorie. V kategorii Junior byla naše škola jediným účastníkem v okrese, proto jsou naše výsledky zároveň i okresními. Kategorie Kadet: Andrea Dvořáčková (III.), Pavel Pospíšil (IV.), Štěpán Ševčík (IV.) Kategorie Junior: Jakub Němec (VI.), Zuzana Valentová (1. B), Adam Jeřábek (IV.).

Lada Bažantová a Radka Hrubá

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934