Archivy

Přijímací zkoušky – dodatek

Podle opatření obecné povahy ze dne 8. března 2021 platilo, že uchazeč má dva termíny konání jednotné přijímací zkoušky, dále jen JPZ, a oba koná na stejné škole (pokud se JPZ na druhé škole nekonaly).

Z toho důvodu ministerstvo opatřením obecné povahy ze dne 7. května 2021 stanovilo, že všichni uchazeči, kteří měli konat oba termíny na jedné škole, mohou konat náhradní termín bez ohledu na důvod, pro který nekonali jednotnou přijímací zkoušku v řádném termínu.

Uchazeči musí řediteli školy potvrdit svůj zájem konat zkoušku v náhradním termínu do 14. května 2021. Pokud uchazeč svůj zájem nepotvrdí, nemůže jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu konat. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Odkaz na dokument MŠMT.

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934