Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2020/2021

Milí uchazeči o studium, milí rodiče,

epidemická situace nám nedovoluje setkat se na dnech otevřených dveří a při společném setkání Vám představit naši školu a pohovořit o studiu na Gymnáziu Boskovice.  Budeme však rádi, když naši školu navštívíte alespoň na dálku prostřednictvím krátkého videa, které jsme o naší škole připravili.

Zde najdete důležité informace ohledně podání přihlášky ke studiu a také informace o přijímacím řízení. Vaše dotazy rádi zodpovíme. Pro otázky ohledně formálních náležitostí k přihlášce kontaktujte kancelář školy na tel. čísle 516 802 211 nebo emailové adrese info@gymbos.cz. Pro dotazy ohledně studia a přijímacích zkoušek kontaktujte školní poradenské pracoviště na emailu lada.bazantova@gymbos.cz. Své dotazy také můžete směřovat na fb stránku školy.

OSMILETÉ GYMNÁZIUM  obor 79 – 41 – K/81

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM  obor 79 – 41 – K/41

Dokumenty

Přihláška ke studiu

Dokument pdf Přihláška ke studiu

Klíčové dokumenty, ze kterých bude CERMAT vycházet při tvorbě testů na přijímací zkoušky

Dokument pdf Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, ANJ, MAT
Dokument pdf Standardy pro základní vzdělávání ČJL
Dokument pdf Standardy pro základní vzdělávání MAT
Dokument pdf Upravený RVPZV se zapracovanými změnami