kurzy2018

Vážení rodiče, milí žáci,

již druhým rokem budou testové úlohy z českého jazyka a matematiky zadávány centrálně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Aktuální informace můžete najít na stránkách: http://www.cermat.cz.
Co vás čeká v přijímacím řízení?
Testy z českého jazyka a matematiky.
Započítání celkové klasifikace na ZŠ, hodnocení profilových předmětů, soutěží, olympiád atd. Podrobnější informace získáte na webových stránkách školy www.gymbos.cz v sekci přijímací zkoušky.
Naše škola bude pro zájemce organizovat přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Kurzy povedou zkušení pedagogové naší školy. Jedna lekce se bude skládat z jedné hodiny českého jazyka a jedné hodiny matematiky. Cena kurzovného činí 300,- Kč (25,- Kč za hodinu). Poplatek bude vybírán hotově v kanceláři školy nejpozději do zahájení kurzu (t.j. do 15. 2. 2018).
Přihlášky na kurz zasílejte na email: lada.bazantova@gymbos.cz do 9. 2. 2018. V něm uveďte příjmení a jméno žáka, obor (4-leté, 8-leté), základní školu, kterou v současné době žák navštěvuje, a kontaktní email. Začátky budou pro uchazeče o 8-leté studium ve 14:30, o 4-leté studium v 15:20.

Testová zadání k procvičení naleznete opět na stánkách http://www.cermat.cz.

InformacniLetak

Dokumenty

Přihláška ke studiu

Dokument pdf Přihláška ke studiu

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení

Klíčové dokumenty, ze kterých bude CERMAT vycházet při tvorbě testů na přijímací zkoušky

Dokument pdf Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, ANJ, MAT
Dokument pdf Standardy pro základní vzdělávání ČJL
Dokument pdf Standardy pro základní vzdělávání MAT
Dokument pdf Upravený RVPZV se zapracovanými změnami

Den otevřených dveří