DokumentyDOD

Zadání testů a jejich správné výsledky

Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.

V případě, že se uchazeči nepůjde přihlásit přesto, že zadává správné přihlašovací údaje, znamená to, že má pravděpodobně chybně zadán některý údaj v IS CERTIS. Uchazeči se v takovém případě objeví hláška, že se má pro ověření správnosti údajů obrátit na příslušnou střední školu. Uchazečům, kteří byli přihlášeni v rámci některé skupiny uzpůsobení podmínek ZP_B, ZP_BR nebo SP, nebudou prostřednictvím tohoto webového portálu testová zadání poskytnuta, neboť se jedná o specificky upravená zadání.

Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání – https://vpz.cermat.cz/testy/

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení

čtyřleté gymnázium osmileté gymnázium
kritéria 2017 kritéria 2017
praktické informace 2017 praktické informace 2017

Podrobné informace k přijímacímu řízení na střední školy:

http://www.jmskoly.cz/organizace/org-1270/informace-k-prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly

Podrobné informace k přijímacímu řízení od společnosti CERMAT:

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

kurzy2017

InformacniLetak

Vážení rodiče, milí žáci,
od letošního školního roku je změněn celkový model přijímacího řízení na všechny střední školy s maturitou. Testové úlohy z českého jazyka a matematiky budou zadávány centrálně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Aktuální informace můžete najít na stránkách cermatu zde.
Co vás bude čekat?
Testy budou z českého jazyka a matematiky.
Další kritéria pro přijetí z minulých let budou zachována – celková klasifikace na ZŠ, hodnocení profilových předmětů, soutěže, olympiády atd. Podrobnější informace získáte na webových stránkách školy www.gymbos.cz v sekci přijímací zkoušky.
Naše škola bude pro zájemce organizovat přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Kurzy povedou zkušení pedagogové naší školy. Jedna lekce se bude skládat z jedné hodiny českého jazyka a jedné hodiny matematiky. Cena kurzovného činí 300,- Kč (25,- Kč za hodinu). Poplatek bude vybírán hotově v kanceláři školy nejpozději do zahájení kurzu (t.j. do 16. 2. 2017).
Přihlášky na kurz zasílejte na email: lada.bazantova@gymbos.cz do 10. 2. 2017. V něm uveďte příjmení a jméno žáka, obor (4-leté, 8-leté), základní školu, kterou v současné době žák navštěvuje a kontaktní email. Začátky budou pro uchazeče o 8-leté studium ve 14:30, o 4-leté studium v 15:20.

Další informace k přijímacímu řízení naleznete na webu jmskoly zde a informace k zápisovým lístkům zde.

Dokumenty

Přihláška ke studiu

Dokument pdf Přihláška ke studiu
Dokument xlsx Přihláška ke studiu

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení

Klíčové dokumenty, ze kterých bude CERMAT vycházet při tvorbě testů na přijímací zkoušky

Dokument pdf Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, ANJ, MAT
Dokument pdf Standardy pro základní vzdělávání ČJL
Dokument pdf Standardy pro základní vzdělávání MAT
Dokument pdf Upravený RVPZV se zapracovanými změnami

Den otevřených dveří