Vážení rodiče, milí žáci,

již po šesté budou didaktické testy pro jednotnou přijímací zkoušku zadávány centrálně. Již šestým rokem tedy pořádá naše škola přípravné kurzy pro tuto zkoušku. A v šesti lekcích projdeme společně základní okruhy z českého jazyka a literatury a z matematiky. Každému předmětu bude věnována jedna vyučovací hodina, tedy 45 minut.

Lekce budou probíhat vždy ve čtvrtek a to v těchto termínech:

27. února 2020,

5. března 2020,

12. března 2020,

19. března 2020,

26. března 2020,

2. dubna 2020.

Začátky budou pro uchazeče o osmileté studium v 14:30, o čtyřleté studium v 15:20.

Cena za všech šest lekcí (12 vyučovacích hodin) je 500 Kč. V rámci této ceny každý účastník obdrží studijní materiály pro práci jak v hodině, tak pro domácí přípravu.

Přihlášky do kurzu posílejte formou emailu na adresu lada.bazantova@gymbos.cz. V emailu uveďte jméno a příjmení uchazeče, o jaký obor má zájem (osmileté nebo čtyřleté studium) a základní školu, kterou žák v současné chvíli navštěvuje.

Přihlášky se budou přijímat do naplnění kapacity kurzů. Pro čtyřleté studium je to 88 žáků (kurz je plně obsazen) a pro osmileté 64 žáků (kurz je plně obsazen).

Platbu je možné uhradit pouze v hotovosti v kanceláři školy.

Studijní materiály k přípravným kurzům

termín kurzu čtyřleté gymnázium osmileté gymnázium
27. 2. 2020 český jazyk
matematika
český jazyk
matematika
5. 3. 2020 český jazyk
matematika
český jazyk
matematika
12. 3. 2020 český jazyk
matematika
český jazyk
matematika
19. 3. 2020 český jazyk
matematika
český jazyk
matematika
26. 3. 2020 český jazyk
matematika
český jazyk
matematika
2. 4. 2019 český jazyk
matematika
český jazyk
matematika

Dokumenty

Přihláška ke studiu

Dokument pdf Přihláška ke studiu Dokument pdf Kritéria pro přijetí do prvního ročníku osmiletého studia Dokument pdf Kritéria pro přijetí do prvního ročníku čtyřletého studia
Dokument pdf Praktické informace k přijímacímu řízení – osmileté gymnázium Dokument pdf Praktické informace k přijímacímu řízení – čtyřleté gymnázium

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení

Klíčové dokumenty, ze kterých bude CERMAT vycházet při tvorbě testů na přijímací zkoušky

Dokument pdf Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, ANJ, MAT
Dokument pdf Standardy pro základní vzdělávání ČJL
Dokument pdf Standardy pro základní vzdělávání MAT
Dokument pdf Upravený RVPZV se zapracovanými změnami

Den otevřených dveří