Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízeníPřihlašování na Online setkání s ředitelkou Gymnázia Boskovice zde.


Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v aktuálním školním roce na následující období:

Typ oboru 1. řádný termín 2. řádný termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín
čtyřletý obor 12. dubna 2022 13. dubna 2022    
osmiletý obor 19. dubna 2022 20. dubna 2022    

Milí uchazeči o studium, milí rodiče,

epidemická situace nám nedovoluje setkat se na dnech otevřených dveří a při společném setkání Vám představit naši školu a pohovořit o studiu na Gymnáziu Boskovice.  Budeme však rádi, když naši školu navštívíte alespoň na dálku prostřednictvím krátkého videa, které jsme o naší škole připravili.

Zde najdete důležité informace ohledně podání přihlášky ke studiu a také informace o přijímacím řízení. Vaše dotazy rádi zodpovíme. Pro otázky ohledně formálních náležitostí k přihlášce kontaktujte kancelář školy na tel. čísle 516 802 211 nebo emailové adrese info@gymbos.cz. Pro dotazy ohledně studia a přijímacích zkoušek kontaktujte školní poradenské pracoviště na emailu lada.bazantova@gymbos.cz. Své dotazy také můžete směřovat na fb stránku školy.

Nejčastější otázky k podání přihlášky

Je lepší doručit přihlášku osobně nebo zaslat poštou?

Při osobním doručení přihlášku přímo v kanceláři školy zkontrolujeme. Osobní doručení je možné učinit denně v úředních hodinách od 7:00 do 14:45. Doručení poštou je také možné. Stejně tak jako vložení přihlášky do schránky na vstupních dveřích gymnázia. Doručení je možné ověřit v kanceláři školy telefonicky na tel. čísle 516 802 211nebo emailem info@gymbos.cz.

Je potřeba doložit k přihlášce potvrzení od lékaře?

Potvrzení od lékaře k přihlášce není potřeba.

Jak k přihlášce doložit umístění v olympiádách?

K přijímacímu řízení se dokládá kopie diplomu umístění na 1. – 3. místě v okresním nebo krajském kole olympiády, která je potvrzená školou.

Pro žáky 9. tříd je možné doložit výsledkovou listinu (v případě umístění do 10. místa od 6. třídy ZŠ dále), rovněž potvrzenou školou.

Tyto dokumenty lze donést i v den přijímacích zkoušek ráno do kanceláře školy.

Proč podávat přihlášku na dvě školy?

Podáním dvou přihlášek zvýšíte šanci na přijetí. Pro přijímací řízení se počítají na obě školy lepší výsledky přijímací zkoušky (pokud obě školy použijí zadání CERMAT).

Kde získat tiskopis přihlášky?

Tiskopis je možné stáhnout z webové stránky školy (https://www.gymbos.cz/dokumenty/prijimacky/Prihlaska_SS_20202021_denni.pdf) nebo si jej můžete vyzvednout v kanceláři školy v úředních hodinách od 7:00 do 14:45

OSMILETÉ GYMNÁZIUM  obor 79 – 41 – K/81

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM  obor 79 – 41 – K/41

Dokumenty

Přihláška ke studiu

Dokument pdf Přihláška ke studiu

Klíčové dokumenty, ze kterých bude CERMAT vycházet při tvorbě testů na přijímací zkoušky

Dokument pdf Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, ANJ, MAT
Dokument pdf Standardy pro základní vzdělávání ČJL
Dokument pdf Standardy pro základní vzdělávání MAT
Dokument pdf Upravený RVPZV se zapracovanými změnami