Archiv

Příběhy bezpráví 2017

9. listopadu nás navštívil spisovatel Ivan Binar, host Příběhů bezpráví 2017. Vzácného hosta se nám podařilo kontaktovat ve spolupráci s Muzeem Boskovicka. Protože jsme ho oslovili dlouho před pořádanou besedou, měl ve svém nabitém diáři volné místo a přislíbil účast.

Kdo je Ivan Binar? Ivan Binar se narodil 25. června 1942 v Boskovicích, po válce se s rodiči přestěhoval na sever Moravy, kde odmaturoval, poté vystudoval češtinu, dějepis a výtvarnou výchovu na Pedagogickém institutu v Ostravě. Vyučoval na základní škole, souběžně s tím pracoval v zájmovém centru mládeže, přispíval do různých časopisů a stal se r. 1970 šéfredaktorem časopisu Tramp.

Po roce 1965 se podílel na činnosti studentského divadla Pod okapem v Ostravě. V roce 1971 byl zatčen a odsouzen za pobuřování, kterého se měl dopustit při muzikálu Syn pluku. Vězněn byl až do roku 1973, po svém návratu byl zaměstnán v manuálních profesích a snažil se dál psát. Roku 1977 emigroval s rodinou do Rakouska, kde působil jako překladatel a restaurátor keramiky. Roku 1983 se přestěhoval do Mnichova, kde se stal redaktorem rádia Svobodná Evropa. Roku 1994 se vrátil do Prahy, kde se stal spisovatelem na volné noze. V letech 2003-2004 byl předsedou Obce spisovatelů. Za knihu Jen šmouha po nebi byl nominován na cenu Magnesia litera.

Besedy se zúčastnili žáci společenskovědního semináře Mgr. Věry Prosové a dějepisného semináře Mgr. Věry Venerové. Pan spisovatel vyprávěl o svém životě, víře v Boha, zkušenostech s totalitou i o svých literárních vzorech a smyslu pro humor. Strávili jsme spolu dvě příjemné hodiny a věříme, že slova pana Binara ještě dlouho rezonovala v myslích našich žáků a otevřela jim další komůrky poznání, jak se docela nenápadný člověk může postavit totalitě, žít naplněným životem, být pak veřejně známým a zůstat přirozeným, skromným a pokorným.

Mgr. Věra Venerová

Adresa
Budova školy Gymnázium Boskovice,
příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice
tel. 516 802 211
fax. 516 453 559
email: info@gymbos.cz
ID datové schránky: avnb89q
facebook:
IZO: 102007934