LVK sekundy, Herlíkovice

Po prověření zájmu bude LVK zaměřen pro všechny studenty na výuku sjezdového lyžování. Klasické lyžování nebude v náplni kurzu obsaženo vůbec. Nadstavbově bude probíhat výuka snowboardingu, to znamená, že všichni přihlášení budou absolvovat výuku sjezdového lyžování (půjčení sjezdového vybavení pro zájemce je zajištěno) a zájemci o snowboarding navíc v omezené míře výuku snowboardingu.

Mgr. Jaromír Dvořák, vedoucí kurzu

Dokument pdf Potvrzení o bezinfekčnosti Dokument pdf Informace k LVK Dokument pdf Posudek o zdravotní spůsobilosti

LVK 1. ročník, výběrový kurz klasického lyžování